HOTĂRÂRE(HG nr.993/23.12.2015) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/pre?colar ?i stabilirea finan?ării de bază a unită?ilor de învă?ământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/pre?colar. HG cost standard invatamant preuniversitar de stat 2016.pdf


ORDIN(OMENCS nr.5992/17.12.2015) privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor na?ionale la finalul claselor a II-a, a IV-a ?i a VI-a în anul ?colar 2015—2016. OMENCS 5992 - Calendar EN 2 4 6 2015 2016 .pdf


ORDONAN?Ă DE URGEN?Ă(OUG nr.57/09.12.2015) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ?i unele măsuri fiscal-bugetare. OUG 57 2015 - salarizare 2016


Va transmitem atasata metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017, aprobata prin OMECS 5559/2015. OMECS_5559_2015_metodologie_mobilitate_personal_didactic_de_predare_invatamant_preuniversitar_2016_2017.pdf


OUG 54/2015 privind unele masuri in domeniul invatamantului prin care se majoreaza cu 15 % cuantumul brut al salariilor de baza ale personalului didactic si didactic auxiliar, dar si ale personalului nedidactic, inclusiv personalul incadrat in MECS, unitati si institutii aflate in subordorea/coordonarea ministerului si personalul nedidactic din inspectoratele scolare. Ordonan?a de urgen?ă nr 54.2015.docx


Adresa FSLI catre MECS.pdf


Va transmitem atasata Decizia nr. 27/2015,pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie- completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept- prin care s-a examinat sesizarea formulata de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 4.092/99/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept . Decizie 27 2015 HG art. 23 HG 281.93.doc


NORME METODOLOGICE NAVETA + CERERE.docx


SOLUTIA ÎNALTEI CUR?I DE CASA?IE ?I JUSTI?IE PRIVIND ACORDAREA PRIMEI DE INSTALARE: Admite acțiunea formulată de Curtea de Apel Iași - Secția Litigii de Muncă și Asigurări Sociale în Dosarul nr. 4092/99/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, stabilește că aceste prevederi legale nu abrogă dispozițiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările ulterioare. Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă”, se arată în sentința Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) din 21 septembrie 2015. Prevederile art. 23 din H.G. 281/1993 continuă să își producă efectele și după intrarea în vigoare a Legii 63/2011. Prin urmare, „toate unitățile școlare au obligația să acorde prima de instalare în conformitate cu art. 23 din H.G. 281/1993, dacă sunt întrunite condițiile legale”. Cererile se vor depune la secretariatul unită?ii de învă?ământ de care apar?ine fiecare dascăl în parte până la jumătatea lunii octombrie. În cazul în care școlile refuză acordarea primei de instalare, acestea pot fi acționate în instanță unde nu vor mai avea posibilitatea atacării cu recurs. Această primă de instalare reprezintă un stimulent important pentru cadrele didactice la început de carieră având în vedere faptul că un profesor debutant câ?tigă pu?in peste salariul minim pe economie.

Decizia ICCJ privind dobanzile Decizia ICCJ nr 21 22.06.2015 dobanzi penalizatoare.2015 dobanzi penalizatoare.pdf


OMECS 5287 - modificare metodologie definitivat.pdf


Hotararea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 17 iulie 2015.

Potrivit Ministerului Educatiei, "aproximativ 65.000 de cadre didactice efectueaza zilnic naveta intre localitatea de resedinta si localitatea in care isi desfasoara activitatea, iar faptul ca decontarea cheltuielilor nu se face in mod unitar a dus la existenta a numeroase cazuri de refuz al decontarii".

Actul normativ stabileste ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei de catre cadrele didactice si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, care nu dispun de locuinta in localitatea unde este situata unitatea de invatamant la care profeseaza.

Finantarea acestor cheltuieli va fi asigurata din veniturile proprii ale bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, se mai arata in Hotararea de Guvern.

Profesorii se pot deplasa cu mijloace de transport in comun, dar pot alege si masina personala

Potrivit documentului, naveta beneficiarilor poate fi efectuata cu mijloacele de transport in comun ale operatorilor autorizati (microbuze, autobuze, tren, ambarcatiuni), dar si cuautoturismul personal sau detinut legal.

Profesorii au la dispozitie si varianta deplasarii cu microbuze sau autobuze apartinand scolilor sau primariilor, in mod gratuit, conform programului si pe rutele stabilite prin hotarare a consiliilor locale, dar si cu respectarea orarului/programului unitatii de invatamant.

Distanta pentru care se face decontarea este distanta dintre localitatea de domiciliu/resedinta profesorului si localitatea in care se afla scoala unde acesta preda.

Pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, cadrele didactice trebuie sa inainteze unitatilor de invatamant la care sunt angajati o cerere in acest sens, care va fi analizata de consiliul de administratiei al scolii (modelul cererii pentru decontare este disponibil in fisierul atasat acestui articol - n.red.).

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant este cel care aproba lunar cererile solicitantilor si fundamenteaza necesarul lunar de finantare. Directorul scolii transmite apoi necesarul de finantat, sub forma de solicitare, primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in termen de cinci zile lucratoare de la incheierea lunii pentru care se face fundamentarea, in vederea deschiderii de credite pentru efectuarea platilor.
Nota: Pentru municipiul Bucuresti solicitarile se transmit primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti si vor avea in vedere doar naveta beneficiarilor cu domiciliul/resedinta in afara capitalei.

Ce valoare vor avea decontarile?

Actul normativ stabileste ca decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto si naval pentru cadrele didactice si pentru personalul didactic auxiliar se asigura la valoarea acestora.

Cei care aleg sa se deplaseze cu trenul vor beneficia la randul lor de decontarea abonamentelor la valoarea acestora, pentru trenurile clasa a 2-a.

In cazul in care cadrele didactice aleg sa foloseasca masina proprie, decontarea se va face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare. .
.
Important: Decontarea se face integral, in luna urmatoare depunerii documentelor.

Profesorii trebuie sa depuna lunar, la scolile unde au postul, documente justificative

Pentru a primi decontul, cadrele didactice trebuie sa prezinte lunar, pe langa cererea tipizata pentru decontare, urmatoarele documente justificative:

• abonamentele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, utilizate in luna precedenta;
• bonurile de achizitie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu;
• biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval utilizate in luna precedenta.

Atentie: Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai in situatiile in care pe ruta respectiva nu se emit abonamente, atunci cand beneficiarul utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun sau cand acesta are norma/postul in mai multe unitati de invatamant din localitati diferite.

Decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii care fac naveta cu autoturismul proprietate personala se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.

Actul normativ publicat vineri in Monitorul Oficial stabileste totodata ca decontarea navetei se realizeaza proportional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar.

Nota: Decontarea navetei nu se poate realiza pentru perioada concediilor de odihna sau a suspendarii contractelor individuale de munca.

Modelul de cerere pentru decontarea lunara a navetei poate fi descarcat accesand fisierul atasat.
Adresa FSLI catre Vasile Salaru.pdf


Cerere-decontare-naveta-pentru-profesori.jpg


OMECS 5082 - admitere liceu 2016.pdf


Adresa MFP-Calcul CAS.pdf


adrese CAS - JUDE?E.pdf


Informare intalnire PSD.docx


OMECS 5081 - EVALUARE NATIONALA CLASA 8 2016.pdf


OMECS 5080 - Bacalaureat 2016.pdf


MESAJ INCEPUT DE AN SCOLAR 2015-2016.docxAdresa PSD-Liviu Dragnea.pdf


ORDIN(OMECS nr.5079/31.08.2015) pentru modificarea Ordinului ministrului educa?iei ?i cercetării ?tiin?ifice nr. 4.496/2015 privind structura anului ?colar 2015—2016. OMECS 5079 modificare structura an scolar 2015 2016.pdf


Va transmitem in atasament adresa FSLI catre MECS privind constituirea si convocarea CNFIP. Adresa MECS functionare CFIP revenire bis.pdfOMECS-4995-2015-Indemnizatii-Conducere-Criterii-Normare-1.pdf


ORDONAN?Ă(OG nr.42/26.08.2015) privind dreptul absolven?ilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate ?i sanc?ionarea institu?iilor de învă?ământ care ?colarizează fără autorizare. OG recunoastere studii neautorizate.pdf


ORDIN nr. 4712/11.08.2015 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 9-a Ordin 4712.pdf


http://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-7/sindicalistii-anunta-proteste-de-amploare-daca-guvernul-nu-majoreaza-toate-salariile-din-educatie-5177.html
Buletin Informativ nr7


Ordonanță 20 2015 rectificare buget de stat.doc


OMECS 4496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016, publicat in Monitorul oficial nr. 573/30.07.2015. OMECS 4496.2015 structura an scolar 2015.2016.docx


Proiectul-Noii-Legi-a-Educatiei.pdf


OMECS 4496.2015 structura an scolar 2015.2016.docx


ANEXE LEGEA SALARIZARII
Anexa pag 15-19.pdf


Anexa pag 25-28.pdf


Anexa pag 30-33.pdf


Anexa pag 41.pdf


Anexa pag 42-44.pdf


Anexa pag 57-61.pdf


Anexa pag 72-92.pdf


media-143765912417633600.pdf


n. metodologice naveta.doc


Normă metodologică 2015 naveta pd si pda.doc


TABEL-CADRE-DIDACTICE-CONTESTARE-DEFINITIVAT-2015-1.docx


ORDONAN?Ă DE URGEN?Ă(nr.27/30.06.2015) pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum ?i alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice ?i pentru stabilirea unor măsuri bugetare. OUG crestere salarii nedidactic.pdf


D E C I Z I A Nr. 7 din 27 aprilie 2015 -prescriptie dobanzi in baza unei hotarari judecatoresti Decizie ICCJ prescriptie dobanzi in baza unei hotarari judecatoresti.pdf


OMECS 4195/2015 privind normele de plată a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învă?ământul preuniversitar, sesiunea 2015. Ordin plata titularizare OMECS_4195_2015.pdf


CONVENTIE nr. 87 din 9 iulie 1948 privind libertatea sindicala si apararea dreptului sindical*)

EMITENT: ORGANIZATIA INTERNATIONALA A MUNCII
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 18 ianuarie 1958
Comenteaza legea


__________ *) Traducere.

Conferința Generala a Organizației Internaționale a Muncii, convocata la San Francisco de catre Consiliul de Administrație al Biroului Internațional al Muncii și care s-a întrunit aici la 17 iunie 1948, în cea de a treizeci și una sesiune a sa,
Dupa ce a hotarît sa adopte sub forma unei convenții diferite propuneri privitoare la libertatea sindicala și la apararea dreptului sindical, problema care constituie punctul 7 de pe ordinea de zi a sesiunii,
Considerind ca Preambulul Constituției Organizației Internaționale a Muncii enunta printre mijloacele susceptibile de a îmbunatați situația muncitorilor și de a asigura pacea, "afirmarea principiului libertații sindicale",
Considerind ca Declarația de la Filadelfia a proclamat din nou ca "libertatea de exprimare și de întrunire este o condiție indispensabila a unui progres susținut",
Considerind ca Conferința Internationala a Muncii, la cea de a 30-a sesiune a sa, a adoptat în unanimitate principiile care trebuie sa stea la baza reglementarii internaționale,
Considerind ca Adunarea Generala a Națiunilor Unite, la cea de a doua sesiune a sa, și-a insusit aceste principii și a invitat Organizația Internationala a Muncii sa-și continue eforturile pentru a se putea adopta una sau mai multe convenții internaționale,
adopta astazi noua iulie una mie noua sute patruzeci și opt, convenția de mai jos, care va fi denumita Convenție privind libertatea sindicala și apararea dreptului sindical, 1948.

PARTEA I
Libertatea sindicala

ART. 1
Orice Membru al Organizației Internaționale a Muncii pentru care prezenta convenție este în vigoare, se angajeaza sa aplice dispozițiile urmatoare:
ART. 2
Muncitorii și patronii, fara nici o deosebire, au dreptul fara autorizație prealabila, sa constituie organizații la alegerea lor, precum și sa se afilieze la aceste organizații, cu singura condiție de a se conforma statutelor acestora din urma.
ART. 3
1. Organizațiile de muncitori și patroni au dreptul sa-și elaboreze statutele și regulamentele administrative, sa-și aleaga liber reprezentanții lor, sa-și organizeze gestiunea și activitatea și sa-și formuleze programul de acțiune.
2. Autoritațile publice trebuie sa se abțina de la orice intervenție de natura sa limiteze acest drept sau sa-i împiedice exercitarea legala.
ART. 4
Organizațiile de muncitori și patroni nu sînt supuse dizolvarii sau suspendarii pe cale administrativa.
ART. 5
Organizațiile de muncitori și patroni au dreptul sa constituie federații și confederatii precum și sa se afilieze acestora, și orice organizație, federatie sau confederatie are dreptul sa se afilieze la organizații internaționale de muncitori și patroni.
ART. 6
Dispozițiile articolelor 2, 3 și 4 de mai sus, se aplica federațiilor și confederatiilor organizațiilor de muncitori și patroni.
ART. 7
Dobindirea personalitații juridice de catre organizațiile de muncitori și patroni, federațiile și confederatiile lor, nu poate fi subordonata unor condiții care ar pune în discuție aplicarea dispozițiilor articolelor 2, 3 și 4 de mai sus.
ART. 8
1. În exercitarea drepturilor care le sînt recunoscute de prezenta convenție, muncitorii, patronii și organizațiile lor respective sînt obligați, ca dupa exemplul celorlalte persoane sau colectivitați organizate, sa respecte legalitatea.
2. Legislația nationala nu va trebui sa prejudicieze și nici sa fie aplicata în asa fel încît sa prejudicieze garanțiile prevazute de prezenta convenție.
ART. 9
1. Masura în care garanțiile prevazute în prezenta convenție se vor aplica forțelor armate și poliției va fi determinata de legislația nationala.
2. Conform principiilor stabilite la paragraful 8 al articolului 19 al Constituției Organizației Internaționale a Muncii, ratificarea acestei convenții de catre un Membru nu va trebui considerata ca afectind orice lege, orice sentinta, orice obicei, sau orice acord deja existente care acorda membrilor forțelor armate și poliției, garanții prevazute în prezenta convenție.
ART. 10
În prezenta convenție, termenul "organizație" înseamna orice organizație de muncitori și patroni avînd drept scop sa promoveze și sa apere interesele muncitorilor sau patronilor.

PARTEA a II-a
Apararea dreptului sindical

ART. 11
Orice Membru al Organizației Internaționale a Muncii pentru care prezenta convenție este în vigoare, se angajeaza sa ia toate masurile necesare și corespunzatoare pentru a asigura muncitorilor și patronilor libera exercitare a dreptului sindical.

PARTEA a III-a
Masuri diverse

ART. 12
1. În ceea ce privește teritoriile menționate în articolul 35 al Constituției Organizației Internaționale a Muncii, asa cum aceasta a fost modificata prin Instrumentul de amendament la Constituția Organizației Internaționale a Muncii, 1946, cu excepția teritoriilor menționate la paragrafele 4 și 5 ale articolului amintit, astfel modificat, orice Membru al Organizației care ratifica prezenta convenție trebuie sa comunice Directorului General al Biroului Internațional al Muncii, odata cu ratificarea, sau în cel mai scurt timp posibil dupa ratificarea sa, o declarație facînd cunoscut:
a) teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice dispozițiile convenției fara modificari;
b) teritoriile pentru care se angajeaza sa aplice dispozițiile convenției cu modificari și în ce consta aceste modificari;
c) teritoriile în care convenția este inaplicabila și în aceste cazuri, motivele pentru care nu este aplicabila;
d) teritoriile pentru care își rezerva hotarîrea.
2. Angajamentele menționate la alineatele a) și b) ale paragrafului 1 din prezentul articol vor fi considerate ca parte integranta a ratificarii și vor avea aceleași efecte.
3. Orice Membru va putea, printr-o noua declarație, sa renunțe la toate sau o parte din rezervele cuprinse în declarația sa anterioara în virtutea alineatelor b), c) și d) ale paragrafului 1 al prezentului articol.
4. Orice Membru va putea, în cursul perioadelor cînd prezenta convenție poate fi denunțata conform dispozițiilor art. 16, sa comunice Directorului General o noua declarație care modifica în orice alta privinta termenii oricarei declarații anterioare și face cunoscuta situația în anumite teritorii.
ART. 13
1. Atunci cînd problemele tratate de prezenta convenție intra în sfera competintei proprii a autoritaților unui teritoriu nemetropolitan, Membrul care raspunde de relațiile internaționale ale acestui teritoriu, de comun acord cu guvernul teritoriului respectiv, va putea sa comunice Directorului General al Biroului Internațional al Muncii o declarație de acceptare, în numele acestui teritoriu, a obligațiilor prezentei convenții.
2. O declarație de acceptare a obligațiilor prezentei convenții poate fi comunicata Directorului General al Biroului Internațional al Muncii:
a) de catre doi sau mai mulți Membri ai Organizației pentru un teritoriu situat sub autoritatea lor comuna;
b) de catre orice autoritate internationala raspunzatoare de administrarea unui teritoriu, în virtutea dispozițiilor Cartei Națiunilor Unite sau a oricarei alte dispoziții în vigoare referitoare la acest teritoriu.
3. Declarațiile comunicate Directorului General al Biroului Internațional al Muncii conform dispozițiilor paragrafelor precedente ale prezentului articol trebuie sa indice daca dispozițiile convenției vor fi aplicate pe teritoriu, cu sau fara modificare; cînd declarația arata ca dispozițiile convenției se aplica sub rezerva unor modificari, ea trebuie sa specifice în ce constau modificarile amintite.
4. Membrul sau Membrii interesați ori autoritatea internationala interesata vor putea sa renunțe în întregime sau parțial, printr-o declarație ulterioara, la dreptul de a invoca o modificare indicata într-o declarație anterioara.
5. Membrul sau Membrii interesați ori autoritatea internationala interesata vor putea, în perioadele în cursul carora convenția poate fi denunțata conform dispozițiilor articolului 16, sa comunice Directorului General al Biroului Internațional al Muncii, o noua declarație care modifica, în orice alta privinta, termenii oricarei declarați anterioare și face cunoscuta situația, în ceea ce privește aplicarea acestei convenții.

PARTEA a IV-a
Dispoziții finale

ART. 14
Ratificarile formale ale prezentei convenții vor fi comunicate Directorului General al Biroului Internațional al Muncii și înregistrate de catre acesta.
ART. 15
1. Prezenta convenție nu va obliga decît pe acei Membri ai Organizației Internaționale a Muncii a caror ratificare a fost înregistrata de Directorul General.
2. Ea va intra în vigoare dupa douasprezece luni de la înregistrarea ratificarilor a doi membri de catre Directorul General.
3. Dupa aceea, aceasta convenție va intra în vigoare pentru fiecare Membru dupa 12 luni de la data înregistrarii ratificarii ei.
ART. 16
1. Orice Membru care a ratificat prezenta convenție poate sa o denunțe la expirarea unei perioade de zece ani de la data intrarii inițiale în vigoare a convenției, printr-un act comunicat Directorului General al Biroului Internațional al Muncii și înregistrat de acesta. Denunțarea nu va avea efect decît dupa un an de la înregistrarea ei.
2. Orice Membru care a ratificat prezenta convenție, și care în termen de un an de la expirarea perioadei de zece ani menționata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunțare prevazuta de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de zece ani și dupa aceea, va putea sa denunțe prezenta convenție la expirarea fiecarei perioade de zece ani în condițiile prevazute de prezentul articol.
ART. 17
1. Directorul General al Biroului Internațional al Muncii va notifica tuturor Membrilor Organizației Internaționale a Muncii, înregistrarea tuturor ratificarilor, declarațiilor și denuntarilor care-i vor fi comunicate de catre Membrii Organizației.
2. Notificind Membrilor Organizației înregistrarea celei de a doua ratificari care i-a fost comunicata, Directorul General va atrage atenția Membrilor Organizației asupra datei la care va intra în vigoare prezenta convenție.
ART. 18
Directorul General al Biroului Internațional al Muncii va comunica Secretarului General al Națiunilor Unite, pentru a fi înregistrate conform articolului 102 al Cartei Națiunilor Unite, date complete în legatura cu toate ratificarile, declarațiile și actele de denunțare pe care le-a înregistrat conform articolelor precedente.
ART. 19
La expirarea fiecarei perioade de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, Consiliul de Administrație al Biroului Internațional al Muncii va trebui sa prezinte Conferintei Generale un raport privind aplicarea prezentei convenții și va hotarî daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii ei totale sau parțiale.
ART. 20
1. În cazul în care Conferința ar adopta o noua convenție privind revizuirea totala sau parțiala a prezentei convenții și în afara de cazul cînd noua convenție nu prevede altfel:
a) ratificarea de catre un Membru al noii convenții revizuite, va atrage de plin drept, netinindu-se seama de dispozițiile art. 16 de mai sus, denunțarea imediata a prezentei convenții, sub rezerva ca noua convenție revizuita sa fi intrat în vigoare;
b) începînd de la data intrarii în vigoare a noii convenții revizuite, prezenta convenție va inceta de a mai fi deschisa ratificarii Membrilor.
2. Prezenta convenție va ramîne în orice caz în vigoare în forma și conținutul sau pentru acei Membri care au ratificat-o și care nu au ratificat convenția revizuita.
ART. 21
Versiunile franceza și engleza ale textului prezentei convenții sînt deopotriva valabile.ORDIN(OMECS 4265/23.06.2015) pentru modificarea ?i completarea Ordinului ministrului educa?iei na?ionale nr. 4.430/2014 privind organizarea ?i desfă?urarea examenului de bacalaureat na?ional — 2015.
OMECS 4265 2015- modificare si completare - Bacalaureat 2015 .pdf
15.06.2015
Redobândirea unor drepturi salariale: - personalul salarizat între limite va fi salarizat la nivel maxim; -sporul de doctorat
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/06.04.2015, a fost publicată Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum ?i alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Între prevederile Legii nr. 71/2015, prin raportare la articolele pe care le completează din O.U.G. nr. 83/2014, sunt de eviden?iat:

I. Art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 prevede:
1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
,,(51) Prin excep?ie de la prevederile alin. (1) ?i (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului ?i din celelalte institu?ii ?i autorită?i publice, salarizat la acela?i nivel, precum ?i personalul din cadrul Consiliului Concuren?ei ?i al Cur?ii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste institu?ii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază ?i al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleia?i institu?ii sau autorită?i publice pentru fiecare func?ie/grad/treaptă ?i grada?ie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii.''
Art. 1 alin. (1) ?i (2) din O.U.G. nr. 83/2014 prevăd:
(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor func?iei de bază/salariilor func?iei de bază/indemniza?iilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii ?i nu se aplică valoarea de referin?ă ?i coeficien?ii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzu?i în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemniza?iilor, compensa?iilor ?i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemniza?ia brută de încadrare se men?ine la acela?i nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii.

II. Art. I pct. 6 din Legea nr. 71/2015 prevede:
6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) ?i (12), cu următorul cuprins:
,,(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru func?iile similare se în?elege acela?i cuantum al salariului de bază cu cel al salaria?ilor având aceea?i func?ie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum ?i sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndepline?te acelea?i condi?ii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime ?i î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării. ''
Art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 prevede:
(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe func?ii, pentru personalul numit/încadrat în aceea?i institu?ie/autoritate publică pe func?ii de acela?i fel, precum ?i pentru personalul promovat în func?ii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru func?iile similare din institu?ia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din institu?iile subordonate acestora, în cazul în care nu există o func?ie similară în plată.

Concluzii:
1. Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 1 din Legea nr. 71/2015, rezultă că personalul salarizat între limite va fi salarizat la nivel maxim.
2. Din interpretarea prevederilor art. I. pct. 6 din Legea nr. 71/2015, rezultă că o serie de salaria?i vor beneficia de salarizare la un nivel superior, prin adăugarea sumelor compensatorii de care beneficiază al?i angaja?i.
Exemplu: acordarea echivalentului sporului de 15% pentru titlul ?tiin?ific de doctor pentru cadrele didactice care l-au ob?inut ulterior datei de 31.12.2009 (drept de care cadrele didactice care îl aveau în plată la data de 31.12.2009 beneficiază sub formă de sumă compensatorie).


Prin Nota comună a M.M.F.P.S.P.V.-M.F.P. nr. 874/02.06.2015 se arată:
,,Prin Legea nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în institu?iile ?i autorită?ile publice care avea un nivel al salariului de bază ?i al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleia?i institu?ii sau autorită?i publice pentru fiecare func?ie/grad/treaptă ?i grada?ie, SĂ FIE SALARIZAT LA NIVELUL MAXIM dacă î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii. Această prevedere se aplică ?i în cazul stabilirii grada?iilor de care a beneficiat personalul care a avansat în grada?ie după anul 2010.
De asemenea, prin această lege, s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat înainte de 2009, precum ?i personalul încadrat după anul 2009 care a ob?inut titlul ?tiin?ific de DOCTOR, să beneficieze de acela?i nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceea?i func?ie/grad/treaptă ?i grada?ie ?i care a de?inut titlul ?tiin?ific de doctor anterior anului 2010''.
În finalul Notei, se eviden?iază necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 71/2015, pentru a nu se ajunge la situa?ii discriminatorii ?i la declan?area unor ac?iuni în justi?ie, având drept consecin?ă costuri suplimentare.

În aceste condi?ii, se impune să se procedeze, în regim de urgen?ă, la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 71/2015, prin: salarizarea la nivelul maxim a personalului care beneficiază de salarii sub acest nivel (dacă î?i desfă?oară activitatea în acelea?i condi?ii); acordarea echivalentului sporului de 15% pentru titlul ?tiin?ific de doctor pentru personalul care l-a ob?inut ulterior datei de 31.12.2009.

De asemenea, se impune ?i plata diferen?elor salariale, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 71/2015 ?i neacordate, de la data intrării în vigoare a legii – respectiv 09.04.2015, la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, conform art. 78 din Constitu?ia României – ?i până la zi.

Date de contact
Global Confederation of
Romanian Students

Tel:+46 733.16.17.49

email:office@gcrs.ro

Skype: gcrs.skype

Pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Global-Confederation-of-Romanian-Students/521943774569992

Grupul de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/707072292772406/


RASP AVOCATUL POPORULUI LA PETITIA 3575 16.03.2015.pdf


RASPUNS PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRESIE.pdf


Ordin privind plata personalului didactic: DOC174.pdf        DOC175.pdf


STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC_paralel.docx


Mesaj catre cadrele didactice, de ,,Ziua invatatorului”


In spatele fiecarui om, bogat sau sarac, celebru sau nu, se afla un dascal. Iar primul dascal care ne sculpteaza caracterul si sufletul este, neindoielnic, invatatorul. Cand spui scoala, in mintea fiecaruia dintre noi apare chipul invatatoarei sau al invatatorului; azi sarbatorim „Ziua invatatorului”, ziua oamenilor care au ca misiune sa le dezvaluie copiilor "corola de minuni a lumii", ei sunt cei care marcheaza profund dezvoltarea personalitatii copilului.
Ziua invatatorului este in fiecare zi in care invatatorul, profesorul intra in clasa. Ziua invatatorului este in fiecare zi in care un elev invata si reuseste. Cred si eu, o data cu dumneavoastra, ca misiunea noastra este sa-i ajutam pe copiii nostri sa invete si sa reuseasca in viata!
Influenta pe care o are un dascal asupra unui copil este eterna: nu vom putea sti niciodata unde se opreste. Caci fiecare copil poarta in suflet o vorba, un gest, o invatatura a dascalului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, in mod inconstient, copiilor sai.
La 5 iunie, sa elogiem rostul si stradania invatatorului, a celui care sadeste lumina pentru lumina viitorului.
Pornind de la premisa ca la romani a existat, de foarte multa vreme, o adevarata vocatie pentru educatie, putem afirma cu certitudine ca rostul dascalului a contribuit la propasirea neamului romanesc.
Invatatorul, de la Comenius incoace, constientizeaza ca scoala este un „atelier al umanitatii” si „drumul regal spre intelepciune”. Intotdeauna invatatorii au gasit resursele interioare pentru a depasi conjuncturi neprielnice. In jurul lor s-au creionat portrete memorabile care strabat vremea si sunt argumente ale devotamentului profesional de care au stiut sa dea dovada.
Se stie ca profesia de dascal (invatator, profesor) are un statut cuprinzator intr-o societate moderna: instructor, actor (care emotioneaza prin descifrarea unor texte perene, pentru a fi receptat de elevi aflati in formare), mediator, moderator intre actorii comunicarii educationale, autoritate institutionala, confesor si protector al celor mai slabi, consilier si terapeut, lider de opinie stiintifica, manager profesionalizat al colectivitatilor de elevi.
Este foarte greu sa masori in cateva cuvinte tot ceea ce inseamna invatatorul in societatea prezentului, dar recunostinta trebuie sa fie mare daca o raportam la menirea acestei categorii profesionale. Consideratiile noastre se indreapta astazi catre cei care construiesc personalitati si au inteles si inteleg ca activitatea didactica se ridica la rangul de arta in a-i invata pe altii bine.
Ce ar trebui sa fie dascalul ? Un om cu har si vocatie, un sculptor de suflete si caractere, cel mai bun dintre noi. Un model de succes in viata, ca sa nu zic, vorba mare - un ideal. De ce? Pentru ca tinerii, elevi si studenti sa-i soarba vorbele din gura, sa se uite la el(ea) cu nespusa admiratie, sa-l creada in tot ceea ce spune, in stiinta pe care le-o transmite, in judecatile de valoare pe care le face. Pentru ca parintii sa-l respecte si pentru ca sa-si gaseasca in comunitate locul pe care il merita. E mult mai usor sa fii un foarte bun specialist in orice domeniu, decat sa-i inveti pe altii ce stii si mai ales decat sa faci din ei oameni, adica sa-i formezi. Pentru asta, noi dascalii ar trebui sa avem multe calitati si cunostinte.
Invatatorii, dascalii - un termen chiar mai cuprinzator - merita o zi a lor, dar nu doar atat. Statutul dascalului s-a schimbat foarte mult in timp. Tinerii nu mai vad in dascali un model de reusita in viata. De aceea, putini tineri se indreapta spre aceasta profesie.
Nu pentru ca dascalul nu ar fi un model de succes si un om de valoare, ci pentru ca un dascal, in ziua de azi, castiga infinit mai putin decat un om de afaceri . De ce ar vrea un tanar sa aiba astfel de modele, cand societatea ii demonstreaza ca in viata poti face bani si fara educatie.

Cu bucurie sarbatorim azi, Ziua Nationala a celor care cu credinta si cu daruire slujesc scoala romaneasca. Desi ne confruntam cu probleme mari in invatamant, optimismul ce ne este caracteristic ne face sa privim cu incredere in viitor, cu incredere in realizarea autentica a reformei, cu incredere in capacitatea noastra de a-i pregati pe elevi pentru viata in Romania, si nu pe alte meleaguri, dar in calitatea lor de cetateni ai Uniunii Europene, competitivi si inteligenti.
Prof. Voica D. Adrian
Presedinte S.I.P.A. MUNTENIA


Adresa fsli catre MECS.pdf


Raspuns MECS.pdf


Adresa FSLI catre Guvernul Romaniei


Legea educatiei nationale si a Statutului personalului didactic.doc


Revista presei 27 Mai 2015.doc


Acesta este proiectul initial de metodologie privind decontarea navetei pe care ar fi dorit sa-l puna in practica MECS si MDRAP.
Norme motodologice varianta 06 martie-initiala.doc


ED-Bucuresti-Buletin-informativ-nr.-14-apr.-2015.pdf


Proiect_Statutul personalului didactic.doc


Revista presei 22 Mai 2015.doc


Revista presei 25 Mai 2015.docB.O.,
SIPAM

Revista presei 21 Mai 2015.doc


Revista presei 20 Mai 2015.doc
Adresa ISJ.ISMB concurs insp.sc.specialitate.pdf


Adresa Sind afil concurs insp.sc.specialitate.pdf


hotarare Ciprian Ionescu.pdf


Va transmitem atasat proiectul normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. Aceasta este varianta discutata si convenita astazi 15.05 de reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si ai FSE Spiru Haret impreuna cu reprezentantii structurilor asociative ale comunelor, municipiilor si judetelor, cu reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si aiMinisterului Educatiei si Cerectarii Stiintifice. Proiectul normelor metodologice va intra in circuitul de avizare si va fi transmis spre aprobare Guvernului Romaniei in cel mai scurt timp.
Norme met NAVETA varianta 15.05..docLege 97 2015. modificare Codul muncii.html


Revista presei 6 Mai 2015.doc


LEGE(nr.95/30.04.2015) privind modificarea art. 96 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011.


MONITORIZARE FSLI.docx


RASP AVOCATUL POPORULUI.pdf


Medalion literar-artistic marti 05.05.2015, ora 16, Centrul Cultural Pitesti, Sala Ars Nova
Invitatie Centrul Cultural.doc


FSLI a fost reprezentata de catre dl. prof. Voica D. Adrian in calitate de vicepresedinte.
Atasat aveti materialul prezentat in cadrul seminarului care a analizat implicarea sindicatelor in actul educational de calitate.
BUDAPESTA_APRILIE 2015.pptx


Buna ziua stimati colegi,
Joi, 23.04.2015, liderii federa?iilor din învă?ământ au avut o întâlnire cu reprezentan?ii Guvernului României: ministrul Educa?iei ?i Cercetării ?tiin?ifice (MECS), Sorin Cîmpeanu, ministrul Finan?elor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul Muncii, Rovana Plumb, ministrul pentru Dialog Social, Liviu Pop, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administra?iei Alina Cazanacli, pentru evaluarea modului de aplicare a prevederilor Acordului semnat de Guvern cu partea sindicală în data de 27 octombrie 2015. Din partea FSLI au participat pre?edintele Simion Hancescu, prim-vicepre?edintele Ioan ?en? ?i secretarul general, Constantin Rada. La solicitarea FSLI, s-a întocmit o minută care precizează, în detaliu, con?inutul discu?iilor, motiv pentru care vă prezentăm, succint, cele mai importante puncte analizate ?i convenite cu partea guvernamentală.

1. La propunerea FSLI, majorarea salarială de 12 procente pentru personalul nedidactic, începând de la 1 iulie 2015, va fi aplicată printr-o Ordonan?ă de urgen?ă de modificare a Legii nr. 63/2011, proiect de act normativ este făcut.
2. Metodologia privind decontarea navetei va fi discutată într-o comisie comună MECS-MDGAP- federa?ii sindicale care se va întruni în perioada imediat următoare, după care se va aproba prin hotărâre de guvern.
3. Aducând în discu?ie problemele privind plata sentin?elor judecătore?ti, multe dintre ele datorându-se primarilor, ministrul de finan?e a acceptat, în principiu, ca banii pentru salarii să nu mai vină prin consiliile locale, ci prin intermediul MECS ?i am informa?ii că ministrul de finan?e a demarat deja discu?iile pentru rezolvarea acestei probleme.
4. Cele două păr?i au convenit ca, luna viitoare, să înceapă discu?iile pentru modificarea Legii Educa?iei Na?ioanale.


Revista presei 23 Aprilie 2015.doc


OMECS 3676/08.04.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educa?iei na?ionale nr. 4.432/2014 privind organizarea ?i desfă?urarea admiterii în învă?ământul liceal ?i profesional de stat pentru anul ?colar 2015—2016.


buletinul informativ nr.4 .pdf

Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 233/06.04.2015.

ADRESA CERERE.pdf
Revista presei FSLI - 26 martie 2015

Ordin comun MFP- MECS.pdf


2.pdf


Adresa Asoc. Municipiilor.pdf


Adresa Asoc. Oraselor.pdf


Adresa Asociatia Comunelor.pdf


legea pensionării act 2015 cu anexe.doc


Doresc tuturor doamnelor ?i domni?oarelor via?ă senină, plină de fericire ?i dragoste!
La mul?i ani!
Pre?edinte S.I.P.A. "MUNTENIA "
Prof. VOICA D. ADRIANSume HJ.pdf


ASISTENT SOCIAL.pdf


BIBLIOTECAR.pdf


CADRE DIDACTICE INVATAMANT SPECIAL.pdf


CONTABIL SEF-ADMINISTRATOR FINANCIAR.pdf


DIRECTOR CLUB-LICEU SPORTIV.pdf


DIRECTOR PALATUL-CLUBUL COPIILOR.pdf


EDUCATORI-INSTITUTORI-PROF INV PRESC.pdf


INFORMATICIAN-ANALIST PROGRAMATOR.pdf


INVATATOR-INSTITUTOR-PROF INV PRIMAR.pdf


LABORANT.pdf


MAISTRU-INSTRUCTOR-PROFESOR INSTRUIRE PRACTICA.pdf


PEDAGOG-SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE.pdf


PERSONAL DIDACTIC CONDUCERE-INDRUMARE-CONTROL.pdf


PROFESOR DE EDUCATIE FIZICA-ANTRENOR.pdf


PROFESOR INVATAMANT VOCATIONAL ARTISTIC.pdf


PROFESOR PALATUL-CLUBUL COPIILOR.pdf


PROFESOR.pdf


SECRETAR-SECRETAR SEF.pdf


TEHNICIAN.pdf


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU.pdf
Sa ave?i o primăvară frumoasă!
Prof. VOICA D. ADRIAN
pre?edinte S.I.P.A."MUNTENIA"


ROFUIP doc.docx Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant, publicat in Monitorul Oficial - Partea I nr. 23 bis/2015.


Informare catre sindicate privind intalnirea MFP.docx


ZIUA MONDIALA PENTRU APARAREA DREPTULUI LA GREVA.pdf


Memorandumul de comentarii tehnice la legea 62/2011 privind Dialogul Social in Romania si propunerile de modificare