28 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Profesorii_din_diaspora-examinatori_in_Romania_0_469753462.html

Profesorii din diaspora, examinatori în România

Români care predau la universităţi de prestigiu precum Harvard, Oxford sau Yale sunt evaluatori în noile comisii care vor acorda titlul de profesor universitar la noi în ţară . Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a promovat un ordin care schimbă regulile prin care pot fi ocupate funcţiile în universităţile din România. 

Noile comisii de specialitate pentru evaluarea viitorilor profesori universitari vor avea cinci membri şi vor fi alcătuite în mare măsură din cadre didactice şi oameni de ştiinţă care s-au remarcat în universităţi străine de renume. Harvard, Yale, Sorbona, Cambridge sunt numai câteva dintre instituţiile de învăţământ la care predau membrii nominalizaţi în aceste comisii. Până acum, din comisiile care acordau aceste titluri făceau parte profesori din instituţia de învăţământ superior care scotea postul la concurs. 

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spun că au recurs la această schimbare pentru că vor să dea o deschidere cât mai mare învăţământului românesc.  „Profesorii au fost desemnaţi de şefii de comisii. Cei din străinătate vor evalua calitatea ştiinţifică a viitorilor profesori, care trebuie să fie aceeaşi peste tot", a spus Daniel Funeriu, ministrul Educaţiei.

Contactaţi de „Adevărul", câţiva dintre profesorii care îi vor evalua pe români susţin că vor să încurajeze cercetarea de calitate. „Am fost invitat de consilierul ministrului Educaţiei, Răzvan Florian. Am acceptat în ideea de a contribui pozitiv la activitatea de cercetare în România", a spus Constantin Teleman, profesor de matematică la Universitatea din California .

Dana Casetti, profesoară de astronomie şi fizică la Universitatea Yale, a declarat că, deşi sunt multe necunoscute, a acceptat nominalizarea: „Domeniul meu de cercetare este astronomia/astrofizica, şi sunt la curent cu situaţia din ţară . Dacă vrem ca acest domeniu să mai existe în România, atunci este imperios necesar ca situaţia să se schimbe".

În ce constau probele

Potrivit ordinului de ministru recent promovat şi a metodologiei de aplicare, instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să anunţe posturile libere cu două luni înainte de organizarea concursului. Cei care aspiră la ocuparea posturilor de asistenţi universitari trebuie să aibă în portofoliu diploma de doctor, precum şi articole publicate în revistele naţionale şi mai ales internaţionale. Până acum, diploma de doctor nu era necesară decât la ocuparea unui post de conferenţiar universitar.  

Actul normativ aprobat de Guvern stabileşte că evaluarea candidaţilor înscrişi la concurs se va face în urma unor probe stabilite de comisie. Profesorii care au rude până la gradul al treilea printre candidaţi nu pot face parte din comisia de concurs.

Pentru fiecare post, comisia decide ierarhia candidaţilor. Cel puţin o probă de concurs va consta într-o prelegere publică de 45 de minute, în care candidatul va prezenta rezultatele sale profesionale şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. Rezultatele concursu­lui vor fi afişate pe site-ul instituţiei.

"Cei din străinătate vor evalua calitatea ştiinţifică a viitorilor profesori, care trebuie să fie aceeaşi peste tot."

Daniel Funeriu

ministrul Educaţiei

"Am acceptat în ideea de a contribui pozitiv la activitatea de cercetare în România."

Constantin Teleman

profesor de matematică la Universitatea din California

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011042857601/Actualitate/1-din-5-elevi-romani-citeste-cu-dificultate.html

 

1 din 5 elevi români citeşte cu dificultate

 

Raportul CE  pe învăţământ dezvăluie adevăruri dure

Comisia Europeană a publicat un nou raport privind progresele înregistrate în învăţământ şi formare - „Progrese înregistrate în atingerea obiectivelor de la Lisabona privind învăţământul şi formarea - indici şi indicatori de referinţă, 2010/11“. Conform datelor prezentate, „s-au înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce priveşte reducerea ratei de abandon şcolar, creşterea numărului de elevi absolvenţi de învăţământ secundar superior, îmbunătăţirea competenţelor de citire, precum şi în creşterea procentajului adulţilor care participă la învăţământ sau formare“, se spune în document. Unul din cei 7 indicatori din raport se referă la training - Participarea adulţilor la sistemul de educaţie permanentă Indicatorul de referinţă 2010/2020 pentru acest capitol: nivelul mediu în UE de participare a populaţiei de vârstă activă (25-64 de ani) în sistemul de educaţie permanentă ar trebui să atingă cel puţin 12,5% în 2010 şi 15% în 2020.
România e din păcate trecută la „low performers“ (1,5%) împreună cu Bulgaria (1,3%), în timp ce „best performers“ sunt Danemarca (31,6%), Suedia (22,2%) şi Finlanda (22,1%). Potrivit raportului, ţara noastră are un număr mare de persoane care citesc cu „dificultate“, 40,4% în 2009, faţă de 20% cât este media europeană. Îmbunătăţirile înregistrate de ţările UE sunt însă insuficiente în privinţa reducerii abandonului şcolar, a creşterii numărului de elevi absolvenţi de învăţământ secundar superior, a competenţelor de citire şi a procentajului adulţilor care participă la învăţământ şi formare.

Un tânăr din şapte abandonează şcoala

„Vestea bună este că nivelul educaţiei în Europa a crescut considerabil. Mai mulţi tineri absolvă învăţământul secundar şi pe cel superior decât acum zece ani. Dar fenomenul de părăsire timpurie a şcolii continuă să reprezinte o problemă care afectează un tânăr din şapte în Uniunea Europeană şi unul din cinci elevi are în continuare competenţe reduse de citire la vârsta de 15 ani. Iată de ce învăţământul şi formarea se numără printre obiectivele esenţiale ale strategiei Europa 2020. „Avem nevoie de eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a ne îndeplini obiectivele comune europene“, a declarat comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla Vassiliou, citată de reprezentanţa Comisiei Europene în România (ec.europa.eu/romania).

Învăţământul, o investiţie care se autodecontează

Comisarul european solicită statelor membre UE să nu facă reduceri în bugetele de învăţământ. „Cheltuielile cu învăţământul reprezintă o investiţie bună pentru crearea de locuri de muncă şi creşterea economică şi, pe termen lung, se autodecontează“, a adăugat Androulla Vassiliou. Miniştrii învăţământului din UE au stabilit în 2009 să fie atinşi cinci indicatori de referinţă în materie de învăţământ şi formare până în 2020. Astfel, proporţia abandonului timpuriu al învăţământului şi formării trebuie să se situeze sub 10%, cel puţin 40% din persoanele cu vârste între 30 şi 34 de ani să beneficieze de educaţie terţiară, proporţia copiilor cu vârste între patru ani şi cea a începerii învăţământului primar obligatoriu să fie de minimum 95%. Alte obiective propuse se referă la ponderea tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe insuficiente în materie de citire, matematică şi ştiinţe care nu trebuie să fie mai mică de 15%, iar cea a adulţilor cu vârste între 25 şi 64 de ani care participă la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, să fie de cel puţin 15%.

Obiectiv atins: absolvenţi de ştiinţe exacte

Potrivit raportului, participarea la învăţământul preşcolar a crescut din 2000 cu şase puncte procentuale. Cele mai performante ţări în acest sens sunt Belgia, Franţa şi Olanda. În România, rata de participare în învăţământul preşcolar a crescut de la 67,6% în 2000, la 82,8% în 2008.
Un alt indicator se referă la persoanele cu nivel scăzut al competenţelor de citire. Până în 2010, ponderea acestor persoane trebuia să scadă cu 20% şi să ajungă la 17%. În 2020, acest indicator ar trebui să fie mai mic de 15%. Finlanda, ţările de Jos şi Estonia sunt cele mai performante. 
În privinţa persoanelor cu nivel scăzut al competenţelor de citire, România a înregistrat în 2000 un indicator de 41,3%, iar în 2009 de 40,4%. Media europeană prezentată în raport este de 20% în 2009. Uniunea Europeană a reuşit totuşi să-şi îndeplinească obiectivul de a mări numărul de absolvenţi de discipline matematice, ştiinţifice şi tehnologice, printr-o creştere cu 37,2% din 2000 până în 2008, depăşind indicatorul de 15% propus iniţial. Portugalia, Slovacia şi Republica Cehă sunt ţările care stau cel mai bine în clasament. Un alt obiectiv este ca, până în 2020, ponderea celor care abandonează şcoala de timpuriu să nu depăşească 10%. Polonia, Republica Cehă şi Slovacia sunt cele mai performante ţări în această privinţă. România a înregistrat în 2000 o pondere de 22,9% a abandonului şcolar, în 2008 de 15,9%, iar în 2009 de 16,6%. De asemenea, până anul trecut, 85% din persoanele cu vârsta de 22 de ani ar fi trebuit să fi încheiat învăţământul secundar superior. La acest capitol, România are un indicator de 76,1% în 2000 şi de 78,3% în 2008 şi în 2009.

În România, adulţii nu vor să înveţe

În privinţa ratei de absolvire a învăţământului terţiar, aceasta ar trebui să ajungă până la cel puţin 40% în 2020, la categoria de vârstă 30-34 de ani. Irlanda, Danemarca şi Luxemburg sunt ţările cele mai performante. În România, numărul absolvenţilor acestui tip de pregătire este cel mai scăzut din UE. Cu toate acestea, numărul absolvenţilor de învăţământ terţiar a crescut în ţara noastră, de la 8,9%, în 2000, la 16,8%, în 2009. Participarea adulţilor la învăţare pe parcursul vieţii este un alt indicator la care România stă slab. Nivelul mediu în UE de participare a populaţiei de vârstă activă la învăţarea pe tot parcursul vieţii ar trebui să atingă cel puţin 15% în 2020. Ţările cele mai performante din UE sunt Danemarca, Suedia şi Finlanda. România a înregistrat o pondere de doar 1,6% în 2005, şi de doar 1,5% în 2008 şi 2009. Statele membre UE urmează să prezinte Comisiei programele naţionale de reformă, în care vor stabili obiective referitoare la abandonul şcolar timpuriu şi la numărul absolvenţilor de învăţământ superior, se mai precizează în raport.

 

http://www.curierulnational.ro/Finante%20Banci/2011-04-28/Boc+catre+FMI%3A+Putem+iesi+din+recesiune

 

Boc către FMI: Putem ieşi din recesiune


Premierul Emil Boc s-a întâlnit, ieri dimineaţă, cu membrii delegaţiei Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, pentru o discuţie în care a prezentat în sinteză evoluţia economiei în ultimele luni, insistând asupra faptului că România poate ieşi din recesiune.
Discuţia dintre şeful Guvernului şi delegaţia FMI nu a durat mai mult de 30 minute, au declarat surse oficiale, citate de Mediafax.
O misiune comună a FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale se află la Bucureşti, în perioada 27 aprilie - 9 mai, pentru prima evaluare a noului acord.
Noul acord de tip preventiv, încheiat la finele lunii martie pentru doi ani, are o valoare de 3,09 miliarde DST (circa 3,5 miliarde de euro), respectiv 300% din cota pe care o are România la FMI. Acordul va fi însoţit de un sprijin preventiv de 1,4 miliarde de euro de la Uniunea Europeană şi de un împrumut de 400 milioane de euro de la Banca Mondială.
Misiunea se va întâlni cu autorităţile române, precum şi cu reprezentanţi ai partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, băncilor şi societăţii civile, iar concluziile vor fi prezentate la finalul misiunii.
România a semnat în primăvara anului 2009 un acord stand-by cu FMI, care a făcut parte dintr-un pachet de asistenţă financiară de aproximativ 20 de miliarde de euro cu Fondul, UE, Banca Mondială şi alte instituţii financiare internaţionale.

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/basescu-daca-mi-s-ar-fi-propus-un-ministru-convenabil-la-munca-l-as-fi-numit-imediat-928163.html

 

Băsescu: "Dacă mi s-ar fi propus un ministru convenabil la Muncă, l-aş fi numit imediat"

 

Şeful statului a explicat aseară, la TVR, de ce premierul Emil Boc este interimar la ministerul Muncii şi nu un alt democrat-liberal

"Dacă premierul mi-ar fi propus un ministru convenabil pentru portofoliul Muncii, aş fi emis decretul de numire imediat", a spus Traian Băsescu, precizând, pe de altă parte, că nu se poate lega soarta Guvernului de remanierea unui ministru.

Train Băsescu a comentat în acelaşi context şi demisia lui Ioan Botişe, despre care a spus că trebuie să vină în faţa instituţiilor pentru a-şi lămuri situaţia.

iş trebuie să meargă în faţa instituţiilor să-şi lămurească problemele, fie că este vorba de ANI, fie că este vorba de DNA", a spus preşedintele, întrebat cum comentează demisia fostului ministru şi contextul în care aceasta a avut loc.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu situaţia fostului ministru al Muncii, Ioan Botiş, cerând procurorilor să-l cerceteze pe acesta pentru conflict de interese.

 

http://www.jurnalul.ro/special/special/devenim-consumabile-prin-noul-cod-al-muncii-576301.html

Devenim "consumabile" prin noul Cod al Muncii

 

Noile prevederi intră în vigoare luni, 2 mai.

"Codul Boc îi va transforma pe lucrători în consumabile", afirmau sindicaliştii pe 17 martie, când moţiunea de cenzură depusă de PSD şi PNL a fost respinsă, neîntrunind numărul necesar de voturi în Parlament. Guvernul Boc şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru noul Cod al Muncii pe 8 martie, susţinând că este un proiect prin care guvernanţii îşi propun să flexibilizeze piaţa muncii şi să-i scape pe români de mentalitatea de dinainte de ’89, conform căreia locul de muncă trebuie să fie stabil şi garantat zeci de ani. Codul Muncii va intra în vigoare începând de luni, 2 mai, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, conform legii, după ce şi Curtea Constituţională a decis, pe 23 martie, cu majoritate de voturi, că noul Cod al Muncii  este constituţional, res­pingând sesizarea de neconstituţio­nalitate înaintată de PSD şi PNL. 

Potrivit noului Cod al Muncii, perioada de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului se poate stabili, conform art. 31, la cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi la cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Pe durata sau la sfârşitul pe­rioa­dei de probă, contractul de mun­că poate înceta exclusiv, printr-o noti­fi­­care scrisă, fără preaviz, la iniţiativa uneia din părţi, fără a fi ne­ce­sară mo­tivarea acesteia. Se elimină şi in­ter­­dicţia de a angaja mai mult de trei persoane pe perioadă de probă pen­tru acelaşi post, introducându-se prevederea că se pot face angajări suc­cesive de probă ale mai multor per­soane pentru acelaşi post pentru o perioadă de maximum 12 luni. O altă modificare introdusă prin Legea nr. 40/2011 priveşte concedierea colectivă. 

"S-a menţinut pentru angajatul concediat prin concediere colectivă un drept de prioritate la reangajare pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, pentru o perioadă de 45 de zile. În această situaţie, angajatorul are obligaţia de a notifica foştii angajaţi dacă în perioada respectivă se reiau aceleaşi activităţi, angajatul trebuind să-şi manifeste consimţă­mân­tul în termen de 5 zile cu privire la postul oferit. Practic, în timp ce în forma sa anterioară, Codul Muncii interzicea angajatorului care a dispus concedieri colective să facă încadrări pe acele posturi timp de 9 luni, în noua sa formă, Codul instituie pentru angajatul concediat în cadrul unei proceduri de concediere colectivă un drept de prioritate la angajare pentru o perioadă de doar 45 de zile", explică avocatul Ştefan Boboc, specialist în dreptul muncii, care arată că noua lege oferă anga­jaţilor foarte puţine posibilităţi de a se apăra de abuzurile angajatorilor. Pentru perioada de probă, noul Cod mai prevede ca salariatul să bene­ficieze de toate drepturile şi să aibă toate obligaţiile prevăzute în le­gislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. Negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă se reglementează prin lege specială. În acelaşi timp, noul Cod al Muncii încurajează munca temporară. Refuzul salaria­tului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. Proiectul Codului Muncii mai prevede ca angajaţii sancţionaţi disciplinar să poată fi reabilitaţi de drept într-un termen de 12 luni. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizia angajatorului emisă în formă scrisă. Executivul şi-a menţinut decizia de a interzice încheierea de contracte colective de muncă pentru 2012 şi a actelor adiţionale cu termene care să depăşească data de 31 decembrie 2011. Actualele contracte îşi produc efectele doar până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. 

Doar în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la cinci zile la patru zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pe perioade succesive de maxi­mum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. 

Salariaţii de noapte primesc un spor de 25% din salariu numai dacă lucrează astfel minimum trei ore. Aceştia beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin trei ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noapte din timpul normal de lucru. Angajatorii pot încheia succesiv maxi­mum trei contracte de muncă pe durată determinată. Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult trei contracte individuale de muncă pe durată determinată, în termen de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, fără a avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. 

Noul Cod al muncii aduce amenzi usturătoare aplicate angajatorilor, pentru munca fără contract. Angajatorii care primesc la muncă persoane fără încheierea unui contract individual de muncă vor fi amendaţi cu o sumă cuprinsă între 10.000-20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 de lei. În cazul angajatorilor care primesc la muncă mai mult de cinci persoane, indife­rent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă se va considera că aceştia comit o infracţiune şi vor fi sancţio­naţi cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală. Aceeaşi pedeapsă va fi aplicată şi pentru pri­mirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane. Dacă munca este de natură să îi pună în pericol persoanei respective viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la şase luni la trei ani. Răspunderea penală revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului, respectiv altei persoane împuternicite de către angajator, angajatorului-persoană fizică ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană fizică. Persoana care lucrează fără înche­ie­rea unui contract individual de muncă va fi de asemenea amendată, cu sume între 500 şi 1.000 de lei.

Toate confederaţiile sindicale au protestat săptămâni la rând faţă de noul Cod al Muncii, însă părerea lor nu a fost luată în seamă. "Angajatorul poate da afară având şi dreptul de a face evaluarea angajaţilor, iar noul Cod al Muncii vine în contradicţie cu libertatea de asociere, dorind să substituie sindicatelor această instituţie a reprezentanţilor salariaţilor", spune Bogdan Hossu, liderul CNS "Cartel Alfa". "Nu se poa­te spune că s-a înrăutăţit ceva în ultima variantă, ci că au ameliorat ceva, respectiv răspunderea patrimonială a salaria­tului, iar patronii nu mai fac puşcărie pentru cel puţin 3, ci pentru 5 angajaţi la negru. Pe de altă parte, nu ai cum să măsori dacă un angajator îşi va ţine posturile ocupate pe perioadă determinată sau nedeterminată. Nu mai există posibi­litatea de control. Au dat liber total la agenţiile de muncă temporară. Acum nu mai este nici un fel de restricţie", spune Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical (BNS). Sindicatele sunt foarte nemul­ţumite şi de faptul că noua le­gislaţie a muncii le reduce mult din atribuţii. "Ceea ce se doreşte în acest moment este redu­ce­rea la un nivel insignifiant a organizaţiilor sindicale, încer­cându-se înlocuirea lor cu repre­zenanţii sa­la­riaţilor, cu toate că oricine ştie că în proporţie de 90%, chiar şi în companiile private, aceştia sunt oamenii patronului", a adăugat li­derul BNS. 
Sindicatelele şi unele patronate deza­probă prevederile care le dimi­nuea­ză rolul în negocierea şi aplica­rea contractelor colective de muncă.

 

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/spre-scoala-cu-remorca-223435.html

Destine. Satele pierdute din Delta Dunării ascund poveşti de viaţă cutremurătoare

Spre şcoală cu remorca

 

Voinţa copiilor din Periprava de a învăţa este mai mare decât toate urgiile naturii. După ce maşina şcolară s-a defectat, elevii au mers astă-iarnă la şcoală în două remorci trase de un tractor, cale de 14 kilometri, străbătând două păduri. Chiar şi aşa, prin şcolile din satele lipoveneşti micuţii îşi încep şi acum cursurile cu imnul României.

Să ajungă mari în carieră - asta vor copiii Deltei. "Ştiţi ce vor copiii mai mult aici? Să ajungă departe", mi-a zis o fetişcană din satul Periprava. Adelina o cheamă pe fată, are 15 ani şi visează să fie sociolog. Credeam că departe înseamnă distanţa în kilometri. "Nu, în carieră", mă corectează ea. Sunt atât de hotărâţi în visul lor, încât nimic nu-i poate opri. Şi dovada cea mai bună s-a produs iarna trecută, când unica maşină de transport a elevilor din comuna C.A. Rosetti s-a stricat. Cum poţi să mergi altfel 14 kilometri din satul Periprava până la şcoala gimnazială din centrul comunal? Pe jos. Da, au mers şi pe jos, generaţii întregi de elevi.

Dar iarna trecută s-a găsit altă soluţie: cu tractorul şi două remorci. Un fel de trenuleţ pe roţi din cauciuc, dacă ar fi fost o joacă. Dar prin vântul şi zăpada din decembrie nu mai era o joacă. Exact 12 elevi din clasele V-VIII aveau nevoie să ajungă la şcoala gimnazială, toţi din Periprava, satul de la graniţa cu Ucraina, pe braţul Chilia. La ei în sat nu e decât o şcoală primară, pentru cei de până în clasa a IV-a. Zis şi făcut. Pentru cei 12 copii, părinţii lor au adus de acasă saltele şi pături groase. Şi fân. Au pus fânul în cele două remorci, iar peste fân saltelele. Apoi copiii s-au aşezat pe saltele, iar în cele din urmă au fost înveliţi cu pături. Pături groase. Aveau de mers 14 kilometri şi două păduri de străbătut. Sunt de fapt nişte pâlcuri ale Pădurii Letea.

Codrul propriu-zis e mai la sud de Periprava. Dar ce drum! Cum mergi spre C.A. Rosetti, de la Periprava, pe dreapta e pădurea, iar pe stânga - pustiul. Iar sub picioarele tale stă nisipul. Nu vă gândiţi la un drum adevărat, sunt doar urme ale altor maşini sau căruţe. Vara, spun localnicii, nisipul e ca făina. Iarna, şi făina asta e acoperită de un strat bunicel de omăt. Şi de troiene care „zidesc" satele astea, izolându-le de restul lumii. Vântul face asemenea „ziduri". Şi ce vânt! Noi l-am cunoscut acum, în aprilie, când am fost în Periprava. Te „taie" pur şi simpu. Pe drumul de la Periprava spre C.A. Rosetti nu e nici ţipenie de om, o casă. Nimic! Doar caii sălbatici te însoţesc, în zare. Coamele lor prelungi, libere, zugrăvesc orizontul. Aşa au mers copiii din Periprava, astă-iarnă, 14 kilometri la dus, spre şcoala gimnazială din C.A. Rosetti, 14 la întors, spre casă. În cele două remorci trase de tractor. Zece zile au mers aşa, cu remorca. Doar zece zile, din fericire. Până când maşina de transport a şcolarilor a fost reparată.

Directoarea - în şaretă, cu încă trei elevi

Periprava, sat de ruşi lipoveni, de pescari. Unii spun de foşti pescari, că acum alţi stăpâni sunt în Deltă, iar localnicii au devenit argaţi la noii stăpâni. În satul ăsta îşi are casa şi directoarea şcolii din C.A. Rosetti. O femeie care şi-a dedicat întreaga viaţă şcolii. Se numeşte Cornelia Zaharia. La anul, mă anunţă ea, iese la pensie. Îşi aminteşte că ani la rând a făcut naveta de la Periprava până la C.A. Rosetti cu şareta. Şi-a cumpărat cal, şi-a făcut singură şareta. Se pricep la meşteşugit lemnul şi ea, şi soţul ei. Aşa mergea directoarea spre şcoală. Mai lua cu ea, în şaretă, şi trei copii din Periprava. Drumul acesta de 14 kilometri a făcut totuşi diferenţa între copiii care aveau voinţa de-a merge la şcoală, chiar şi pe jos, până în C.A. Rosetti, şi cei care se lăsau păgubaşi. Unii s-au mulţumit doar cu cele patru clase primare din şcoala sătească, cea din Periprava.

Directoarea ştie de vreo patru copii. Restul însă, cei mai mulţi, au continuat să meargă la şcoală. Au trecut în clasa a V-a. Deci erau obligaţi să ajungă până la şcoala din C.A. Rosetti, să-şi continue cursurile gimnaziale acolo. Transportul s-a îmbunătăţit din 2002, când în comuna asta a fost adus primul microbuz pentru transportul elevilor. Era un Aro. Pe urmă, în 2006, a mai apărut un microbuz, iar în 2008 un altul. Ultimele două - mărci străine. Care s-au şi stricat repede. Ca şi Aro. Dar măcar Aro mai poate fi cârpit. Aşa că „bunicuţa" Aro a fost repusă pe roţi. Abia merge. Nici frânele n-o ţin ca lumea. Ba directoarea mai are şi simţul umorului, zicând că mai repede opreşte un om maşina cu mâna, decât cu frânele. „Noroc că la noi nu sunt dealuri şi văi, să nu poţi opri maşina", surâde femeia. E totuşi un surâs amar. Şi mai e o mare problemă - pe unde o ia maşina vara, când, aşa cum spuneam, nisipul e ca făina. Pe drumul pe care am mers şi noi acum, de la C.A. Rosetti spre Periprava? Nu, spune directoarea. O ia prin pădure, pe unde pământul e mai tare. Altfel, roţile maşinii se afundă în "făină".

Zi de şcoală până-n seară

27 aprilie 2011

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116976

 

70 de unitati scolare din Capitala vor fi comasate

 

Un numar de 70 de unitati de invatamant - gradinite, scoli, licee - din Bucuresti nu mai indeplinesc criteriul pri­vind efectivele de elevi si prescolari si vor fi comasate in­ce­pand cu anul scolar 2011-2012, a declarat joi inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Cristian Alexandrescu. 
Potrivit reprezentantului ISMB, acest lucru nu inseamna ca numarul unitatilor de invatamant se va reduce in Ca­pi­ta­la cu 70. Alexandrescu a sustinut ca vor avea personalita­te juridica un numar de aproximativ 390 de unitati de in­va­ta­mant din totalul de 450 cate sunt in prezent. Reprezentantul ISMB a subliniat ca nici elevii si nici profesorii nu vor fi afectati de aceasta masura. El a precizat ca cele mai multe dintre cele 70 de unitati de invatamant care nu indeplinesc criteriile de efectiv sunt gradinite. Potrivit noii Legi a educatiei nationale, o unitate de invatamant poate sa functio­ne­ze cu personalitate juridica atunci cand are minim 150 de prescolari in cazul gradinitelor sau 300 in cazul scolilor si liceelor. Conform ISMB, Scoala nr. 45 se va uni cu Colegiul National “I.L. Caragiale”, iar Scoala nr. 79 cu Colegiul “Ion Creanga”. In ceea ce priveste comasarile, s-a avut in vedere criteriul efectivelor de elevi si prescolari, dar si faptul ca, po­trivit legii educatiei, nu pot functiona doua unitati care au sediul la aceeasi adresa. Acelasi lucru se intampla si in diverse zone din tara, unde comasarea s-a facut de ceva ani in zone asa-zis defavorizate dar si in orasele mari. Orga­ni­za­rea invatamantului romanesc, la toate nivelurile, pare de­fi­citara, iar in ultimle doua decenii reforma in acest sector a fost si... nu a fost. S-au incercat diverse experimente dar, din nefericire, au fost sortite esecului.

 

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011042757553/Social/Elevii-evita-sa-si-spuna-parerea-pentru-a-nu-intra-in-conflict-cu-adultii.html

 

Elevii evită să-şi spună părerea pentru a nu intra în conflict cu adulţii

 

O treime dintre elevi au o atitudine defensivă, alegånd să se abţină de la a-şi exprima deschis ideile şi opiniile în faţa unui adult, pentru a evita controversele, rezultă dintr-un studiu realizat de Asociaţia Ordes, în trei licee bucureştene, se arată într-un comunicat remis, ieri, agenţiei Mediafax. Studiul, realizat în cadrul programului „Tineri în interacţiune“ la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale“, Liceul Teoretic „Al.I.Cuza“ şi Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr“, arată că adolescenţii tind către o abordare mai degrabă agresivă şi individualistă a situaţiilor din viaţa de zi cu zi: comportamentele pozitive sunt revendicate celorlalţi, iar agresiunii i se răspunde cu agresiune. „Atitudinea aceasta este o consecinţă a «lipsei de exerciţiu». O altă concluzie a modulului de comunicare arată că aproape jumătate dintre elevi consideră o mare parte a profesorilor ca fiind «nostalgici ai perioadei comuniste». Percepţia aceasta este o consecinţă în special a comunicării defectuoase dintre cele două părţi, a faptului că elevii nu se simt ascultaţi“, se arată într-un comunicat de presă. Din studiu mai rezultă faptul că la adolescenţi se observă şi perpetuarea unor stereotipuri de gen, majoritatea văzånd în bărbat un personaj care ar trebui să aibă iniţiativă, să fie competitiv şi combativ, într-un fel predispus către agresivitate, în timp ce femeia este văzută ca avånd mai mult de cåştigat printr-o conduită non-asertivă, submisivă.  „Răspunsurile se înscriu în linia generală a societăţii patriarhale romåneşti puternic ancorată în tradiţionalism. Stereotipurile de gen promovate de societate limitează în mod direct potenţialul de dezvoltare al adolescenţilor, ajungånd să adåncească etichetările din perspectiva a ceea ce este predeterminat ca admis/respins“, se mai arată în comunicat. Demarat în anul 2007, programul „Tineri în Interacţiune“ urmăreşte ca, printr-o abordare participativă, să ajute tinerii să facă faţă mai bine provocărilor în relaţiile sociale şi personale, ajutåndu-i să-şi clarifice sistemul de valori, să se autocunoască, să-şi depăşească crizele de identitate şi să comunice eficient. Scopul principal al acestui program este ca adolescenţii să identifice diferite abordări ale situaţiilor de viaţă, tinerii fiind provocaţi să identifice cauzele modurilor în care reacţionează în varii situaţii: ce spun, cum spun, ce reacţii au şi de ce.

 

http://www.curierulnational.ro/Economie/2011-04-27/Guvernul+renunta+la+anul+2015+ca+obiectiv+pentru+trecerea+la+euro

 

Guvernul renunţă la anul 2015 ca obiectiv pentru trecerea la euro


Guvernul va adopta o decizie până la sfârşitul lunii aprilie în ceea ce priveşte termenul de adoptare a monedei euro, în consultare cu Preşedinţia şi Banca Naţională a României, a declarat, ieri, premierul Emil Boc. "Până la sfârşitul lunii aprilie va fi luată o decizie în privinţa monedei euro, în consultare cu cele două instituţii", a spus Boc, răspunzând unei întrebări a presei pe această temă.
El a precizat că până la sfârşitul lunii aprilie va fi adoptat şi programul de convergenţă, aflat la acest moment în stadiu de proiect. Documentul va fi transmis Comisiei Europene după ce este adoptat de Guvern. 
În proiectul programului de convergenţă pentru perioada 2011-2014 se arată doar că România poate intra în ERM-II, mecanismul european al ratelor de schimb, "în perspectiva anilor 2013-2014", fără să se mai facă însă referire la angajamentul asumat distinct în perioada anterioară, de adoptare a monedei euro la 1 ianuarie 2015, potrivit Mediafax. În proiectul noului program de convergenţă sunt menţinute aceleaşi argumente de continuare a reformei, dar se estimează doar că intrarea în ERM-II se va produce "în perspectiva anilor 2013-2014", fără nicio referire exactă la momentul adoptării euro. "Având în vedere necesitatea continuării reformelor structurale menite să crească flexibilitatea economiei româneşti şi capacitatea acesteia de a face faţă eventualelor şocuri asimetrice, se apreciază că moneda naţională va putea intra în mecanismul ratei de schimb II (ERM II) în perspectiva anilor 2013-2014. Această apreciere are în vedere şi necesitatea îndeplinirii sustenabile exacte a criteriilor de la Maastricht, inclusiv prin intermediul consolidării fiscale durabile, care să conducă la maximizarea probabilităţii ca România să-şi limiteze la cei doi ani obligatorii durata participării la mecanismul ratelor de schimb ERM II. Se consideră că atât perioada anterioară intrării în ERM II, cât şi cea a participării în acest mecanism vor reprezenta etape importante ale procesului de convergenţă nominală şi reală a economiei româneşti, ce este prognozat a se relua ulterior încheierii perioadei de contracţie economică substanţială", se arată în document.
Intrarea în ERM-II, mecanismul european al ratelor de schimb, este etapa premergătoare aderării la zona euro. Înainte de a intra în zona euro, o ţară trebuie să respecte criteriile economice incluse în Tratatul de la Maastricht, respectiv să se afle timp de doi ani în ERM-2, în cadrul căruia moneda naţională să fluctueze într-un intervalul de plus-minus 15% faţă de euro.
Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR, a declarat în luna septembrie că probabilitatea ca România să nu poată intra în mecanismul ratelor de schimb în 2012, condiţie obligatorie pentru intrarea în zona euro în 2015, este foarte ridicată, însă obiectivul trebuie menţinut ca semnal politic. Mai mulţi oficiali, printre care preşedintele Traian Băsescu şi guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, au vorbit însă în ultima vreme de posibilitatea amânării intrării României la zona euro faţă de calendarul actual de aderare, care stabileşte adoptarea euro în 2015.

 

http://www.puterea.ro/news19421/Elevii-revin-la-cursuri-miercuri-dupa-vacanta-de-Paste-prelungita-cu-o-zi.htm

 

Elevii revin la cursuri miercuri, după vacanţa de Paşte prelungită cu o zi

 

Elevii revin la cursuri miercuri, după ce vacanţa de Paşte a fost prelungită cu o zi de către ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, în această perioadă fiind programate tezele din semestrul al doilea şi examenele naţionale din anul şcolar 2010-2011 pentru elevii claselor a VIII-a şi XII-a.

Elevii din învăţământul preuniversitar au intrat în 18 aprilie în vacanţa de Paşte şi ar fi trebuit să revină la cursuri marţi, 26 aprilie.

În timpul vacanţei, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a semnat un ordin care prevede că în 26 aprilie nu vor fi ţinute cursuri în învăţământul preuniversitar, astfel că vacanţa de Paşte a elevilor a fost prelungită cu o zi.

"Elementele care au condus la fundamentarea deciziei iniţiate de Secretariatul de stat pentru învăţământ preuniversitar sunt legate de concomitenţa Sărbătorilor Pascale în lumea creştină şi de faptul că, în săptămâna de vacanţă care a premers Sfintelor Paşti, un număr mare de elevi a fost angrenat în olimpiadele şcolare pe discipline", arăta MECTS într-un comunicat de presă.

Recuperarea materiei pentru ziua de 26 aprilie se va face intensiv, din 27 aprilie şi până la finalul semestrului. "Directorii de şcoli vor asigura recuperarea integrală a materiei", preciza Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai. Cursurile acestui an şcolar se încheie în 17 iunie.

În această a doua parte a semestrului sunt organizate şi examenele naţionale. Astfel, pentru elevii din anii terminali de liceu care susţin bacalaureatul înscrierea la examen are loc în perioada 23 - 27 mai. În 27 mai vor fi încheiate cursurile pentru clasa a XII-a şi, respectiv, a XIII-a.

Examenul de bacalaureat începe în 6-8 iunie cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată în 8-10 iunie de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 13-17 iunie de evaluarea compeţentelor digitale şi în intervalul 20-23 iunie de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise de la bacalaureat încep în 27 iunie cu Limba şi literatura română, în 28 iunie este progamată testarea la Limba şi literatura maternă, în 29 iunie va fi susţinută proba obligatorie a profilului şi în 1 iulie proba la alegere a profilului şi specializării.

În 3 iulie vor fi afişate rezultatele, în 4 iulie vor putea fi depuse eventualele contestaţii, care vor fi rezolvate în 5 - 7 iulie, urmând ca în 8 iulie să fie afişate rezultatele finale.

De asemenea, elevii claselor a VIII-a vor susţine testele de evaluare naţională. Aceştia vor încheia cursurile în 10 iunie, iar în perioada 13-15 iunie se vor înscrie la evaluarea naţională.

Toate probele evaluării de la clasa aVIII-a sunt susţinute în scris. În 20 iunie este programată evaluarea la Limba şi literatura română, în 21 iunie la Limba şi literatura maternă, iar în 22 iunie la Matematică.

Afişarea rezultatelor este programată, potrivit calandarului de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale, în 24 iunie, în aceeaşi zi putând fi depuse şi eventualele contestaţii. După soluţionarea contestaţiilor, în perioada 25-26 iunie, vor fi afişate, în 27 iunie, rezultatele finale.

25 aprilie 2011

Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii.

Biroul Operativ al S.I.P.A. ¨Muntenia¨ va doreste sa aveti un Paste fericit!

20 aprilie 2011

Legea de salarizare in 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar si Legea Dialogului social, variantele asumate de Guvern

Legea de salarizare in 2011 a salariilor profesorilor.pdf

legea dialogului social varianta asumata cu amendamente (1).pdf

18 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/actualitate/Lupta_cu_violenta_domestica-subiect_la_scoala_0_464353942.html

 

Lupta cu violenţa domestică, subiect la şcoală

Politicieni, bloggeri şi reprezentanţi ai ONG-urilor s-au întâlnit pentru a dezbate problema violenţei casnice şi pentru a găsi soluţii.

Dezbaterea a avut ca punct de plecare un film de animaţie norvegian, „Angry Man", care ilustrează impactul violenţei domestice asupra copiilor, chiar dacă cei mici nu sunt victime directe. Personajul principal e Boj, un băieţel care asistă la crizele de furie ale tatălui său. Boj e sfătuit de cel mai bun prieten al său, un căţel, să-i scrie regelui pentru a cere ajutor.

Scurt-metrajul animat va fi proiectat în mai multe şcoli din Capitală, ca parte a proiectului „Spune mai departe", implementat de Asociaţia „No Abuse" şi Direcţia Socială a sectorului 5, pentru a-i încuraja pe tineri să ceară ajutor în cazul în care sunt ei înşişi victime.

„Din păcate, şi în 2010 numărul cazurilor de violenţă domestică a crescut în comparaţie cu anii trecuţi. E foarte important să încercăm să prevenim comportamentele violente, să acordăm ajutor victimelor, dar şi să introducem în legislaţie măsuri menite să descurajeze agresorii şi să încurajeze victimele să raporteze autorităţilor situaţia în care se află", a spus Mirela Ţincu, preşedintele asociaţiei „No Abuse".

Abuzurile, în creştere

Astfel, asociaţia a propus mai multe amendamente pentru a îmbunătăţi prevederile Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Acestea se referă atât la obligativitatea autorităţilor de a desfăşura campanii de informare în şcoli, cât şi la înfiinţarea unei linii telefonice pentru sesizări şi informări. Statisticile Poliţiei Române arată că anul trecut numărul cazurilor de violenţă domestică a crescut cu 26% faţă de 2009. Astfel, au crescut de la 8.912 la 12.088 de cazuri la nivelul întregii ţări. Doar în Capitală, acestea s-au înmulţit cu 70% în acelaşi interval de timp. 

 

http://www.cotidianul.ro/142821-Guvernul-da-profesorilor-in-2012-doar-5-din-salariile-castigate-in-instanta

 

Guvernul dă profesorilor în 2012 doar 5% din salariile câştigate în instanță

Guvernul ia în calcul reducerea drastică a sumelor care trebuie plătite anul viitor bugetarilor cu titluri judecătoreşti executorii, de la 34% la doar 5% din total, astfel încât să îşi poată onora angajamentul de recuperare integrală a tăierilor salariale pentru toţi angajaţii din sectorul public.

Executivul a decis, prin OU 71/2009, că drepturile salariale câştigate de bugetari în instanţă, prin hotărâri judecătoreşti executorii, vor fi plătite eşalonat pe un interval de trei ani, respectiv 34% din total în 2012, 33% în 2013 şi 33% în 2014. Sumele se actualizează cu inflaţia, informează Mediafax.Prevederea este aplicată inclusiv în cazul profesorilor care au câştigat recent în justiţie majorarea salariilor.

Săptămâna trecută, premierul Emil Boc a declarat că drepturile salariale câştigate de profesori în instanţă vor fi eşalonate la plată începând cu 2012, "într-un cuantum şi pe parcursul unui interval" care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, dar şi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toate salariile.

Proiectul Strategiei fiscal-bugetare pe 2012-2014, document obţinut de Mediafax, relevă însă, la capitolul "Riscuri ale politicii salariale", intenţia Guvernului de a limita substanţial, de la 34% la doar 5%, cuantumul primei rate din suma totală, care trebuie achitată anul viitor bugetarilor cu decizii judecătoreşti. Reducerea este argumentată prin faptul că plata acestor drepturi salariale în cuantumul prevăzut în prezent de lege nu ar mai face posibilă respectarea angajamentului guvernamental faţă de partenerii sociali de a recupera reducerile salariale decise în 2010.

Suma totală aferentă titlurilor executorii obţinute de bugetari până la 31 decembrie 2010 este indicată la circa 7,5 miliarde lei, astfel că anul viitor ar trebui plătite titluri în sumă de circa 3 miliarde lei, reprezentând 0,5% din Produsul Intern Brut estimat pentru 2012, inclusiv inflaţia.

"Plata în anul 2012 a hotărârilor judecătoreşti în cuantumul prevăzut de OU 71/2009 nu ar mai face posibilă respectarea angajamentului Guvernului faţă de partenerii sociali, respectiv recuperarea reducerilor salariale aprobate în cursul anului 2010. Având în vedere impactul bugetar considerabil asupra cheltuielilor de personal al hotărârilor judecătoreşti, se propune o altă formulă de plată eşalonată a acestora, respectiv 5% în anul 2012, reprezentând 0,5 miliarde lei, astfel încât să se poată acorda şi majorări salariale în anul 2012 care să permită recuperarea integrală a diminuării salariilor din anul 2010", se arată în document.
Guvernul îşi va angaja, luni, răspunderea asupra proiectului legii care limitează creşterile salariale pentru profesorii care au câştigat drepturi salariale în instanţă.

http://www.cotidianul.ro/142810-Guvernul-isi-asuma-luni-raspunderea-pe-doua-importante-legi

 

Guvernul îşi asumă luni răspunderea pe două importante legi

Guvernul Boc îşi asumă luni răspunderea pe legea care eşalonează plata majorărilor salariale ale profesorilor obţinute în instanţă şi pe Codul Dialogului Social.

Amendamentele depuse de parlamentari la Codul Dialogului Social şi la Legea salarizării personalului didactic pentru anul 2011 vor fi analizate într-o şedinţă extraordinară a cabinetului Boc, şedinţă ce va avea loc luni, de la ora 11,00. De la ora 16,00 premierul Emil Boc se prezintă în faţa Camerelor reunite ale Legislativului pentru asumarea răspunderii pe actele normative, în două şedinţe succesive, potrivit NewsIn.

Opoziţia nu va participa la plenul reunit şi nici nu va depune moţiune de cenzură, deoarece consideră procedura asumării, în special pe cea privind salariile profesorilor, ilegală şi neconstituţională. De altfel, USL a anunţat că va sesiza CCR, iar preşedintele PSD Victor Ponta a ameninţat că va depune plângeri penale la adresa lui Emil Boc şi a lui Traian Băsescu, dacă legea va fi adoptată, iar apoi promulgată.

Legea privind salariile profesorilor a fost adoptată de Guvern pentru a contracara deciziile judecătoreşti prin care a fost dispusă reîncadrarea dascălilor, începând cu anul 2010, luând în considerare salariile de bază aferente lunii decembrie 2009, rezultate din aplicarea Legii 221/2008, privind majorarea salariilor cu 50%. Conform Guvernului, dacă nu se adoptă proiectul de lege privind uniformizarea salariilor profesorilor, Executivul este obligat la un efort bugetar suplimentar de 500 de milioane de euro în acest an.

Boc a atras atenţia că, în situaţia în care s-ar acorda banii necesari pentru acoperirea creşterii cu 50% a salariilor cadrelor didactice, s-ar rata nu numai ţinta de deficit stabilită cu forurile internaţionale, dar şi posibilitatea revenirii, în 2012, a salariilor bugetarilor la nivelul de dinaintea tăierilor din 2010, precum şi eventuala scădere a CAS-ului preconizată pentru a doua parte a anului 2011. El a menţionat că, pentru a se face rost de banii pe care Guvernul nu-i are pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, atunci fie este nevoie de a se tăia din anumite cheltuieli, fie să fie disponibilizaţi alţi bugetari.

Boc a precizat că actul normativ pregătit de Guvern nu plafonează salariile profesorilor, ci doar eşalonează plata drepturilor pentru anul 2012, fiind afectaţi de acesta doar profesorii care s-au reîncadrat cu salarii majorate cu 50%, adică aproximativ 5% din cazuri. "Noi nu plafonăm salariile. Sentinţele judecătoreşti, care ţin de trecut şi care au fost obţinute, se vor respecta, se vor reeşalona acele drepturi şi vor fi plătite conform legilor în vigoare, în baza ordonanţei 71, în funcţie de modul când s-au pronunţat sentinţele, ele se vor plăti în anii următori (...) Drepturile salariale obţinute în instanţe şi prin sentinţe sunt puşi deoparte şi se dau în funcţie de resursele economice ale ţării. Sentinţele judecătoreşti trebuie respectate, nu se discută. Vor fi eşalonate, aşa cum sunt eşalonate şi drepturile magistraţilor", a explicat premierul.

"Începând cu anul 2012, prin legea bugetului pe 2012, se va stabili cât şi cum se vor reeşalona aceste drepturi salariale, în funcţie de sentinţele judecătoreşti. După ce se va face inventarul tuturor sentinţelor judecătoreşti şi vom şti exact despre ce cuantum este vorba, ne vom uita la ce alte obligaţii salariale mai are statul de achitat pentru trecut, vom vedea care sunt banii pe care-i are la dispoziţie România pentru 2012, 2013 şi 2014, potrivit strategiei fiscale şi atunci vor fi daţi", a mai sublinat şeful Executivului.

Legea privindu-i pe profesori a întâmpinat o opoziţie puternică din partea USL şi a sindicatelor.

Cât priveşte Codul Social, acesta cuprinde un set de acte normative precum: Legea dialogului social, Legea patronatelor, Legea sindicatelor, Legea conflictelor colective de muncă, Legea contractelor colective de muncă şi Legea de organizare a Consiliului Economic şi Social.

Ministrul Muncii, Ioan-Nelu Botiş a susţinut că noul Cod al Dialogului Social pe care Guvernul îşi va angaja răspunderea va determina translaţia puterii sindicatelor de la nivelul confederaţiilor la cel al liderilor sindicali de sector. Botiş a afirmat că noua legislaţie a dialogului social concentrată într-un singur normativ nu ştirbeşte puterea sindicatelor în sine, ci o transferă în rândul liderilor sindicali aflaţi până acum în linia a doua şi a treia a luptei sindicale.

"Nu iau din puterea sindicatelor, ci le întăresc. Într-adevăr le slăbesc poziţiile liderilor de rang naţional pentru că pierd obiectul muncii care era legat de semnarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional, dar liderii sectoriali vor avea de câştigat şi vor fi mult mai apropiaţi de membrii de sindicat. Reforma va crea sindicate şi patronate puternice", a declarat ministrul Muncii. Potrivit noilor prevederi, se desfiinţează contractul colectiv de muncă la nivel naţional şi se semnează contracte colective sectoriale doar la nivel de ramură.

De asemenea, prin noul Cod, Guvernul se va retrage din CES, locurile sale urmând a fi cedate organizaţiilor societăţii civile. În plus, este înfiinţat un consiliu naţional tripartit pentru dialogul social care are un rol consultativ, este coordonat de premier şi în el se vor regăsi reprezentanţi ai patronatelor, ai sindicatelor şi din mediul financiar-bancar. În ceea ce priveşte conflictele de muncă, a fost înfiinţată încă o instanţă de mediere prin crearea unui oficiu de mediere şi arbitraj.

Noile prevederi au fost intens contestate de sindicate, care au solicitat Guvernului să-şi retragă proiectul de lege.

http://www.cotidianul.ro/142797-Ce-masuri-de-austeritate-a-pregatit-Guvernul-pentru-2012-2014

 

Ce măsuri de austeritate a pregătit Guvernul pentru 2012-2014

Guvernul va reduce deficitul bugetar pentru următorii trei ani apelând din nou la reduceri de personal, sistarea plăţii celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor fiind prevăzută şi îngheţarea în continuare a coeficienţilor de ierarhizare din Legea salarizării bugetare.

Noile măsuri de austeritate sunt prevăzute în proiectul Strategiei fiscal-bugetare pentru 2012-2014, document obţinut de MEDIAFAX.

Pentru anii următori se intenţionează reducerea deficitului bugetar la 3%, în 2012, la 2,4%, în 2013, şi la 1,9%, în 2014. Documentul relevă însă că politica de cheltuieli pentru perioada 2012-2014 va fi în continuare una restrictivă şi că aceste ţinte de deficit vor fi atinse în condiţiile continuării reducerilor de personal, eliminării plăţilor celui de-al 13-lea salariu, a tichetelor de masă şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor făcându-se referire şi la "îngheţarea punctului de pensie".

Activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă va fi compensată şi anul viitor exclusiv prin ore libere.

Prin reduceri de personal, numărul de posturi va fi redus până anul viitor la 1,24 milioane angajaţi. În decembrie anul trecut, premierul Emil Boc anunţa că numărul de bugetari a scăzut la 1,27 milioane persoane.

"Anvelopa salarială pentru anul 2012 trebuie să se încadreze în 42,5 miliarde lei, respectiv 7,1% din PIB. Anvelopa salarială va fi menţinută în limitele convenite de 7,1% din PIB pentru anul 2012 în condiţiile eliminării celui de-al 13-lea salariu şi a primei de vacanţă, reducerii numărului de salariaţi din sectorul bugetar, care va continua prin înlocuirea unui singur salariat din şapte care părăsesc sistemul, îngheţarea punctului de pensie, implementarea legislaţiei în domeniul salarizării", este anunţat în document.

Cheltuielile cu salariile vor continua să fie limitate în 2013 şi 2014, la 6,7% din PIB şi, respectiv, la 6,4% din PIB.

În acelaşi timp, va fi continuată "aplicarea etapizată" a Legii-cadru de salarizare în sectorul bugetar, urmând însă ca anul viitor valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 să fie menţinută la 600 lei, iar coeficienţii aferenţi claselor de salarizare să nu se aplice, după sistemul utilizat şi în acest an.

Pentru anul viitor, cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat au fost stabilite luându-se în calcul "creşteri salariale acordate în două tranşe", astfel încât în 2012 să fie recuperată integral diminuarea salarială din 2010.

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116728

 

Sindicatele din Educatie cer alesilor sa nu voteze Legea salarizarii profesorilor

 

Federatia Sindicatelor Libere din Inva­tamant a cerut parlamentarilor “sa opreasca nedreptatea care se face cadrelor didactice, votand impotriva Legii privind salarizarea in 2011 a personalului didactic si didactic auxi­liar din invatamant”, in ziua in care Guvernul Romaniei isi va asuma raspunderea pe acest document. Prin acest act normativ, se spune intr-o scrisoare adresata parlamentarilor, “se doreste plafonarea salariilor angajatilor din invatamant, anuland prevederile Legii 221/2008, consfintite de hotararile judecatoresti irevocabile”. “Precizam ca prin aceasta plafonare, salariile personalului didactic din invatamant vor ajunge la nivelul celor de la inceputul anului 2007. Chiar si prin aplicarea Legii 221/2008, salariile cadrelor didactice ar ramane tot la un nivel umilitor, avand in ve­dere importanta muncii pe care o desfasoara profesorii”, a aratat Simion Hancescu, pre­sedintele FSLI. Aceasta atrage atentia ca, prin incalcarea acestor sentinte judecatoresti irevocabile, se creeaza un prejudiciu grav angajatilor din educatie si, mai mult, “puterea judecatoreasca este calcata in picioare”, iar Romania nu mai este un stat de drept. “Prin ceea ce face Guvernul in acest moment, mini­ma­lizeaza si ignora rolul fiecarui parlamentar, fie el din partidele aflate la putere, fie din opozitie si il transforma in simplu salariat al statului”, arata Hancescu. Sindicalistii rea­min­tesc ca, in nicio tara afectata de criza economica sau financiara, guvernul nu a abuzat de anumite prevederi legislative, cum ar fi adoptarea legilor prin angajarea raspunderii si nu a luat masuri atat de drastice impotriva salariatilor din invatamant, asa cum a procedat Guvernul Romaniei. Fe­de­ratia Sindi­ca­telor Libere din Invatamant (FSLI) depusese pana vineri la Ministerul Educatiei peste 60.000 de petitii ale cadrelor didactice, din cele 150.000 casti­gate pe Legea 221. Cadrele didactice din invatamant au castigat, in instanta, dreptul privind cresterea salariala asa cum prevede Legea 221. Cadrele didactice prin liderii sindicali, au depus, astfel, la minis­terul de resort cererile de reincadrare asa cum a hotarat instanta de judecata. Sindicalistii urmeaza sa aduca in aceasta saptamana si restul dosarelor, pana la 150.000, cate au primit de la sindicalisti, drepturi castigate in instanta.
In urma cu o saptamana, Sindicatele din educatie le-au cerut reprezentantilor USL sa atace in instanta legea privind plafonarea salariilor profesorilor, asupra careia Guver­nul intentioneaza sa-si angajeze raspunderea. “Salariile din invatamant, daca aceasta initiativa a Guvernului va trece, vor ajunge la nivelul anului 2007. Practic ne intoarcem cu 4 ani in urma. Suntem convinsi ca singura forma pe care poate sa o gaseasca Opozitia este instanta - atat la CCR cat si la forurile internationale”, a afirmat luni presedintele FSLI, Simion Hancescu, la finalul unei intalniri dintre liderii sindicatelor din invatamant si reprezentantii USL. El a mai spus ca USL s-a angajat sa aplice Legea 221/2008 in situatia in care va ajunge la guvernare, dat fiind ca efortul bugetar anual ar fi de 500 milioane euro in plus.

 

http://www.curierulnational.ro/Politic/2011-04-18/Executivul+vrea+reducerea+drastica+a+platilor+din+2012+pentru+bugetarii+cu+titluri+executorii

 

Executivul vrea reducerea drastică a plăţilor din 2012 pentru bugetarii cu titluri executorii

Drepturile salariale câştigate de bugetari în instanţă, prin hotărâri judecătoreşti executorii, vor fi plătite eşalonat pe un interval de trei ani

Guvernul ia în calcul reducerea drastică a sumelor care trebuie plătite anul viitor bugetarilor cu titluri judecătoreşti executorii, de la 34% la doar 5% din total, astfel încât să îşi poată onora angajamentul de recuperare integrală a tăierilor salariale pentru toţi angajaţii din sectorul public, conform Mediafax. Executivul a decis, prin OU 71/2009, că drepturile salariale câştigate de bugetari în instanţă, prin hotărâri judecătoreşti executorii, vor fi plătite eşalonat pe un interval de trei ani, respectiv 34% din total în 2012, 33% în 2013 şi 33% în 2014. Sumele se actualizează cu inflaţia. 

Prevederea este aplicată inclusiv în cazul profesorilor care au câştigat recent în justiţie majorarea salariilor

Premierul Emil Boc declara în urmă cu aproximativ două săptămâni că drepturile salariale câştigate de profesori în instanţă vor fi eşalonate la plată începând cu 2012, "într-un cuantum şi pe parcursul unui interval" care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, dar şi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toate salariile. Proiectul Strategiei fiscal-bugetare pe 2012-2014 relevă însă, la capitolul "Riscuri ale politicii salariale", intenţia Guvernului de a limita substanţial, de la 34% la doar 5%, cuantumul primei rate din suma totală, care trebuie achitată anul viitor bugetarilor cu decizii judecătoreşti. Reducerea este argumentată prin faptul că plata acestor drepturi salariale în cuantumul prevăzut în prezent de lege nu ar mai face posibilă respectarea angajamentului guvernamental faţă de partenerii sociali de a recupera reducerile salariale decise în 2010.

"Plata în 2012 a hotărârilor judecătoreşti nu ar mai face posibilă respectarea angajamentului Guvernului faţă de partenerii sociali"

Suma totală aferentă titlurilor executorii obţinute de bugetari până la 31 decembrie 2010 este indicată la circa 7,5 miliarde lei, astfel că anul viitor ar trebui plătite titluri în sumă de circa 3 miliarde lei, reprezentând 0,5% din Produsul Intern Brut estimat pentru 2012, inclusiv inflaţia. "Plata în anul 2012 a hotărârilor judecătoreşti în cuantumul prevăzut de OU 71/2009 nu ar mai face posibilă respectarea angajamentului Guvernului faţă de partenerii sociali, respectiv recuperarea reducerilor salariale aprobate în cursul anului 2010. Având în vedere impactul bugetar considerabil asupra cheltuielilor de personal al hotărârilor judecătoreşti, se propune o altă formulă de plată eşalonată a acestora, respectiv 5% în anul 2012, reprezentând 0,5 miliarde lei, astfel încât să se poată acorda şi majorări salariale în anul 2012 care să permită recuperarea integrală a diminuării salariilor din anul 2010", se arată în document. Guvernul îşi va angaja, astăzi, răspunderea asupra proiectului legii care limitează creşterile salariale pentru profesorii care au câştigat drepturi salariale în instanţă.

Deficitul bugetar va fi micşorat în 2012-2014 prin reduceri de personal şi sistarea primelor

Totodată, Guvernul va micşora deficitul bugetar pentru următorii trei ani apelând din nou la reduceri de personal, sistarea plăţii celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor fiind prevăzută şi îngheţarea în continuare a coeficienţilor de ierarhizare din Legea salarizării bugetare. Noile măsuri de austeritate sunt prevăzute în proiectul Strategiei fiscal-bugetare pentru 2012-2014. Pentru anii următori se intenţionează reducerea deficitului bugetar la 3%, în 2012, la 2,4%, în 2013, şi la 1,9%, în 2014. Documentul relevă însă că politica de cheltuieli pentru perioada 2012-2014 va fi în continuare una restrictivă şi că aceste ţinte de deficit vor fi atinse în condiţiile continuării reducerilor de personal, eliminării plăţilor celui de-al 13-lea salariu, a tichetelor de masă şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor făcându-se referire şi la "îngheţarea punctului de pensie".

Activitatea prestată în afara timpului de muncă va fi compensată şi anul viitor prin ore libere

 Prin reduceri de personal, numărul de posturi va fi redus până anul viitor la 1,24 milioane angajaţi. În decembrie anul trecut, premierul Emil Boc anunţa că numărul de bugetari a scăzut la 1,27 milioane persoane. "Anvelopa salarială pentru anul 2012 trebuie să se încadreze în 42,5 miliarde lei, respectiv 7,1% din PIB. Anvelopa salarială va fi menţinută în limitele convenite de 7,1% din PIB pentru anul 2012 în condiţiile eliminării celui de-al 13-lea salariu şi a primei de vacanţă, reducerii numărului de salariaţi din sectorul bugetar, care va continua prin înlocuirea unui singur salariat din şapte care părăsesc sistemul, îngheţarea punctului de pensie, implementarea legislaţiei în domeniul salarizării", este anunţat în document.

Cheltuielile cu salariile vor continua să fie limitate în 2013 şi 2014, la 6,7% din PIB şi, respectiv, la 6,4% din PIB

În acelaşi timp, va fi continuată "aplicarea etapizată" a Legii-cadru de salarizare în sectorul bugetar, urmând însă ca anul viitor valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 să fie menţinută la 600 lei, iar coeficienţii aferenţi claselor de salarizare să nu se aplice, după sistemul utilizat şi în acest an. Pentru anul viitor, cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat au fost stabilite luându-se în calcul "creşteri salariale acordate în două tranşe", astfel încât în 2012 să fie recuperată integral diminuarea salarială din 2010.

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/guvernul-la-a-12-a-asumare-opozitia-il-boicoteaza-pe-boc-927243.html

                 

Guvernul, la a 12-a asumare. Opoziţia îl boicotează pe Boc

 

Pentru a 12-a oară în ultimii doi ani, premierul Emil Boc vine astăzi în faţa Parlamentului pentru a-şi angaja răspunderea pe alte două legi importante: salarizarea profesorilor şi Codul Social. Opoziţia va boicota şedinţa plenului reunit.

Emil Boc va susţine discursul de asumare de astăzi numai în faţa parlamentarilor puterii. Cei ai PNL şi PSD se vor retrage din sală, în semn de protest, aşa cum anunţau liderii opoziţiei încă de acum o săptămână. 

"Faţă de aceste asumări, noi nu vom participa în niciun fel, le considerăm ilegale şi inoportune. Nu vom participa nici la lucrările Biroului Permanent, nici la citirea, dezbaterea, prezentarea şi adoptarea acestora. Precizez, în numele USL, că imediat ce vom veni la putere aceste legi vor fi abrogate şi vor fi înlocuite cu legi care vor fi în mod natural, democratic discutate pe baza dialogului social cu cei care sunt afectaţi de aceste legi", declara liderul PNL Crin Antonescu.

Deşi angajarea răspunderii este un mod excepţional de legiferare al Guvernului,l Emil Boc s-a folosit de această prevedere din Constituţie de 11 ori până acum, un record după 1990. Astăzi, îşi asumă proiectul privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi auxiliar din 2011 şi Codul Social.

Discursul lui Emil Boc este programat să înceapă la ora 16.00.

 

http://www.jurnalul.ro/stiri/politica/boc-la-a-14-a-asumare-guvernul-isi-angajeaza-raspunderea-pe-legea-salarizarii-profesorilor-si-pe-codul-de-dialog-social-575559.html

 

Boc, la a 14-a asumare: Guvernul îşi angajează răspunderea pe legea salarizării profesorilor şi pe Codul de Dialog Social

Guvernul îşi angajează astăzi răspunderea pentru legea salariilor din învăţământ, dar şi pentru Codul de dialog social. 

Astfel, la ora 11:00 începe şedinţa în urma căreia se vor pronunţa eventualele amendamente ale parlamentarilor, iar la ora 16:00 este programată asumarea efectivă a răspunderii în faţa Camerelor reunite ale Legislativului.

Codul de dialog social va reuni reglementările patronatelor, sindicatelor conflicte colective de muncă, organizare şi funcţionarea Codului Economic şi Social. Contractele colective de muncă se desfiinţează şi sunt înlocuite de contracte colective sectoriale, doar la nivel de ramură.

De asemenea, mai este interzisă negocierea drepturilor bugetare care depăşesc bugetul de venituri şi cheltuieli pentru instituţia respectivă.

O altă prevedere a noului Cod de dialog social menţionează că funcţionarul care intră în grevă nu va mai fi salarizat pentru această perioadă, dar va beneficia de asigurările de sănătate.

Guvernul se retrage din Consiliul Economic şi Social, conform noului Cod, dar tot Guvernul numeşte reprezentanţi ai societăţii civile în noua formă, anunţă Antena3.

Sindicatele şi patronatele deopotrivă au contestat acest proiect şi au cerut retragerea acestuia.

 

http://www.puterea.ro/news18980/Asasinul-elevului-din-Craiova-a-primit-22-de-ani-de-puscarie.htm

 

Asasinul elevului din Craiova a primit 22 de ani de puşcărie

 

Tânărul judecat pentru uciderea unui elev de 17 ani din Craiova a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la 21 de ani şi 8 luni de închisoare, fiindu-i suplimentată cu cinci ani pedeapsa stabilită de Tribunalul Dolj.

 

Dan Rommel Voicu (19 ani), judecat pentru omor calificat după ce l-a înjunghiat mortal pe Andrei Goreci, în vârstă de 17 ani, a fost condamnat la 21 de ani şi 8 luni de închisoare de către Curtea de Apel Craiova. Completul de judecată a decis ca Rommel Voicu să execute o pedeapsă de 16 ani şi 8 luni de închisoare pentru omor calificat, 8 ani şi 4 luni închisoare pentru tentativă de omor calificat şi 1 an şi 4 luni pentru port ilegal de cuţit în locuri publice. Tânărul va executa pedeapsa cea mai mare, respectiv 16 ani şi 8 luni de închisoare. Instanţa a dispus şi interzicerea unor drepturi timp de 6 ani după executarea pedepsei”, a declarat Daniel Stancu, purtător de cuvânt al Tribunalului Dolj

Magistraţii craioveni au suplimentat astfel pedeapsa aplicată de Tribunalul Dolj, de 16 ani şi 8 luni de închisoare. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Mobilul crimei, răzbunarea

În 7 octombrie 2010, Andrei Eduard Goreci, de 17 ani, şi un coleg al acestuia, de la Liceul „Tudor Arghezi" din Craiova, au fost atacaţi cu cuţitul de către Dan Rommel Voicu, pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ. În jurul orei 12.30, doi elevi de clasa a XI-a se îndreptau către Liceul „Tudor Arghezi din Craiova. Cei doi se pare că s-ar fi întâlnit între blocurile din apropierea liceului cu un grup, format din fraţii Voicu - unul fost elev al liceului, iar celălalt încă elev – şi încă câteva persoane. Rommel Dan Voicu, fratele mai mare, a avut un schimb mai dur de replici cu unul dintre cei doi elevi. La un moment dat, agresorul a scos un cuţit cu care a început să lovească unde vedea cu ochii. Un elev din primul grup a căzut ca străfulgerat la pământ după ce a fost lovit cu cuţitul în piept. Celălalt a fost înjunghiat în spate. Apoi agresorii s-au împrăştiat. Cel rănit în spate a fugit la liceu să ceară ajutor. Mai mulţi profesori au încercat să-l ajute pe cel înjunghiat în piept până când a sosit echipajul SMURD. Medicii l-au găsit în stop cardiorepirator şi au început imediat manevrele de resuscitare. S-au chinuit mai mult de 30 de minute să-l resusciteze pe tânăr. Lupta lor s-a dovedit a fi în zadar. Se pare că lovitura de cuţit i-a secţionat inima în două. Elevul înjunghiat în spate a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. La câteva ore după comiterea crimei a fost reţinut principalul suspect în acest caz – Dan Rommel Voicu (19 ani). Ulterior, acesta a fost arestat pentru omor calificat.

 

Două tentative de sinucidere

 

În 27 decembrie 2010, tânărul a fost trimis în judecată pentru omor calificat, tentativă de omor şi port ilegal de cuţit în locuri publice. Totodată, procurorii precizau că moartea elevului de 17 ani a fost violentă, medicii legişti stabilind că adolescentul a fost înjunghiat cu două lovituri de cuţit în zona toracică, în inimă, care au provocat hemoragie internă, băiatul intrând în stop cardiorespirator. În 13 ianuarie, magistraţii Tribunalului Dolj l-au condamnat pe Dan Rommel Voicu la 16 ani şi 8 luni de închisoare pentru omor, la 8 ani şi 4 luni pentru tentativă de omor şi 1 an şi 4 luni pentru port ilegal de armă albă în locuri publice, rămânând cu pedeapsa cea mai grea, respectiv 16 ani şi 8 luni. Tânărul şi-a recunoscut fapta în faţa completului de judecată de la Tribunalul Dolj, spunând că îi pare rău că l-a omorât pe Andrei Goreci. Rommel Voicu a avut două tentative de sinucidere de când când a fost reţinut de poliţişti

Familia victimei a cerut daune morale de 500.000 de lei

În faţa instanţei, părinţii lui Andrei Eduard Goreci au solicitat daune morale şi despăgubiri materiale de peste un milion de lei, în timp ce părinţi lui Ionuţ Manea, cel de-al doilea tânăr înjunghiat de Dan Rommel Voicu, au solicitat daune morale de 500.000 de lei. Elevul ucis avea rezultate foarte bune la învăţătură, iar cu doar câteva zile înainte de a fi omorât, fusese implicat într-un proiect cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Craiova. “Este vorba despre un proiect în cadrul căruia opt elevi, alături de profesorii lor, au petrecut o zi în închisoare, cu acordul lor şi al părinţilor, dat sub semnătură”, declara, la vremea respectivă, directorul Liceului “Tudor Arghezi” din Craiova, Lucian Săndoi, precizând că proiectul viza conştientizarea tinerilor asupra infracţiunilor de violenţă.

15 aprilie 2011

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România deplânge dispariţia prematură a Doamnei Carmen Ionescu

http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Gluma_unor_elevi_de_clasa_a_VIII-a_a_bagat_in_spital_o_profesoara_de_matematica_0_462554327.html

Gluma unor elevi de clasa a VIII-a a băgat în spital o profesoară de matematică

Irina Stan a ajuns în stare gravă la spital, după ce elevii unei clase de a VIII-a de la Liceul "Bălaşa Doamna" au vrut să se distreze pe seama dascălului.

Se pare că la iniţiativa unei fete, adolescenţii au schimbat scaunul de la catedră cu unul rupt. Profesoara a intrat în clasă şi a dat să se aşaze, fără să verifice dacă scaunul este în ordine. A căzut instantaneu.

Din nefericire, Irina Stan s-a lovit cu capul de un calorifer. A fost găsită de un alt cadru didactic într-o baltă de sânge şi inconştientă. Profesoara de matematică a fost transportată la spital.

Nefericitul eveniment s-a produs în incinta Liceului "Ion Heliade Rădulescu", acolo unde învaţă provizoriu o parte din elevii de la "Bălaşa Doamna", mutaţi din cauza lucrărilor de modernizare.

Inspectoratul Şcolar a ţinut ascuns acest caz, petrecut pe 8 aprilie, deşi ar fi trebuit anunţată Poliţia. Se pare că eleva iniţiatoare a fost totuşi exmatriculată.

Nefericitul incident a fost confirmat de POliţie. Comisarul Mihaela Savu - purtător de cuvânt la IPJ Dâmboviţa ne-a informat că se efectuează verificări pentru stabilirea circumstanţelor în care profesoara a fost rănită. 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116612

 

Sindicatele din Educatie protesteaza fata de asumarea legii salarizarii

Federatia Sindicatelor din Invatamant “Spriru Haret” protesteaza fata de intentia Guvernului de a-si angaja raspunderea asupra Proiectului de Lege privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar si cere parlamentarilor sa nu accepte asu­ma­rea, se arata intr-o Scrisoare deschisa tri­mi­sa Parlamentului. “Federatia Sindicatelor din Invatamant «Spiru Haret» considera inadmisibil modul in care Executivul submineaza, din nou, rolul Parlamentului, isi asuma in mod abuziv rolul de legiuitor, desconsidera regulile elementare ale dialo­gului social si ignora partenerii de dialog, in cazul de fata federatiile sindicale reprezentative, care nu au fost consultate cu privire la continutul actului normativ”, a spus presedintele executiv al FSI Spiru Haret, Marius Nistor. Sindicalistii critica modul abuziv al Guvernului de a utiliza Ordonantele de urgenta cat si modul in care incalca Hotararile judecatoresti obtinute de cadrele didactice, a separatiei puterilor in stat. 
“Cerem domnilor parlamentari alesi sa reprezentati interesele romanilor, inclusiv ale personalului didactic si didactic auxili­ar, sa sanctionati noul abuz al Guvernului, prin depunerea si votarea unei motiuni de cenzura, in conformitate cu dispozitiile art. 114 si 113 din Constitutie”, se mai spune in scrisoare. Federatia Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret” face apel la formatiunile politice din opozitie sa depuna o motiune de cenzura in vederea demiterii Guvernului, pentru incalcarea flagranta a Constitutiei si a regulilor statului de drept si pentru dispretul profund aratat perso­na­lului din invatamant, supus, in ultimii ani, la un nesfarsit sir de umilinte din partea Puterii. In egala masura, Federatia Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret”, in numele celor peste 70.000 de membri ai sai, face apel la toti parlamentarii, indife­rent de partidul din care fac parte, sa vo­teze motiunea de cenzura si sa demita Guvernul Emil Boc.
Peste 60.000 de petitii depuse de cadrele 
didactice
Federatia Sindicatelor Libere din Inva­tamant (FSLI) a depus, joi, la Ministerul Educatiei un numar de 60.000 de petitii ale cadrelor didactice, din cele 150.000 casti­gate pe Legea 221, a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu. Cadrele didactice din invatamant au castigat in instanta dreptul privind cresterea salariala asa cum prevede Legea 221. Cadrele didactice, prin liderii sindicali, au depus, joi, la ministerul de resort cererile de reincadrare asa cum a hotarat instanta de judecata. Sindicalistii vor aduce zilele urmatoare si restul dosarelor, pana la 150.000, cate au primit de la sindicalisti, cu drepturi castigate in instanta. Saptamana viitoare Guvernul isi va asuma raspunderea pe un proiect de Lege privind plafonarea salariilor in invatamant.

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116620

 

Bucuresti: 25 de licee de elita participa la un targ international

Un numar de 25 de licee din Elvetia, Ger­ma­nia, Anglia si Spania vor fi prezente, sambata si duminica, la Bucuresti, pentru a-si expune oferta educationala in cadrul targului specializat pentru tabere internationale de vara si licee de elita din Europa si SUA. Totodata, le vor fi oferite copiilor romani 300 de tabere pentru studiul limbilor straine in afara tarii pe perioada verii. Elevii romani care vor sa urmeze cursuri la licee de elita din Europa vor avea de platit pentru un an de studiu intre 20.000 si 30.000 de lire sterline in Anglia, intre 13.000 - 15.000 de euro in Irlanda, aproximativ 20.000 de euro in Spania si intre 50.000 si 80.000 euro pe an in Elvetia. In cadrul evenimentului, cei interesati vor putea discuta direct cu reprezentantii liceelor, vor putea consulta gratuit oferta si modalitatea de aplicare pentru licee. Ea a precizat ca diplomele de la liceele prezente la targ vor oferi acces garantat la universitatile de elita din strainatate.

 

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011041557239/Actualitate/Ministerul-Educatiei-sesizeaza-ANI-in-cazul-incompatibilitatii-rectorilor-parlamentari.html

 

Ministerul Educaţiei sesizează ANI în cazul incompatibilităţii rectorilor parlamentari

 

În urmă cu câteva zile, ziarul „Curentul“ atrăgea atenţia că toţi cei patru rectori ai unor universităţi din România care deţin şi calitatea de parlamentar se găsesc în afara legii şi o fac în mod conştient. După sesizarea noastră, Ministerul Educaţiei a luat poziţie, iar ministrul Daniel Funeriu  a sesizat ieri Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în legătură cu incompatibilitatea unor rectori care deţin funcţii de conducere în partid sau funcţii de demnitate publică. Sesizareă a fost făcută în data de 12 aprilie prin intermediul unei scrisori adresate şefului ANI, Cătălin Macovei.
În document se cere să fie luate măsurile ce se impun în cazul rectorilor aflaţi în incompatibilitate, întrucât termenul de 60 de zile în care aceştia ar fi trebuit să opteze pentru una dintre cele două funcţii a expirat. „Ca urmare a punctului de vedere din 1 martie 2011 în care opinaţi că în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii educaţiei naţionale deţinerea unei funcţii de conducere sau de demnitate publică şi/sau a unei funcţii de conducere în cadrul unui partid politic simultan cu deţinerea funcţiei de rector în universităţile de stat, particulare sau confesionale, generează o situaţie de incompatibilitate şi că, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, persoanele care deţin funcţia de rector trebuie să opteze între această funcţie şi cea de conducerea la un partid sau de demnitate publică, având în vedere că termenul de 60 de zile a expirat, vă rog să dispuneţi luarea măsurilor legale în vigoare pentru clarificarea situaţiilor de incompatibilitate“, scrie Funeriu în scrisoarea adresată ANI.

Lege cu tocmeală


Noua lege a educaţiei a intrat în vigoare în 9 februarie. Cei care ar fi trebuit să opteze pentru funcţia în care vor să rămână sunt Nicolae Robu, rectorul Universităţii Politehnica din Timişoara, Ecaterina Andronescu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Şefan Drăgulescu, rectorul UMF Timişoara, şi Florian Popa, rectorul UMF „Carol Davila“ Bucureşti, aceştia fiind şi parlamentari. „Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului. Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului“, spune textul legii educaţiei. Totodată, după intrarea în vigoare a legii educaţiei, soţii, afinii şi rude până la gradul III inclusiv nu mai pot ocupa concomitent funcţii de conducere, de control sau de autoritate în aceeaşi universitate. În 16 martie, conducerea Senatului, în realitate pesedistul Mircea Geoană, a luat act de faptul că senatorul PSD Ecaterina Andronescu, rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, şi senatorul PNL Nicolae Robu, rector al Universităţii Politehnica din Timişoara, nu se află într-o situaţie de incompatibilitate.

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cat-de-sigure-sunt-cladirile-in-care-invata-copiii-vezi-aici-cate-unitati-de-invatama.html

 

Cât de sigure sunt clădirile în care învață copiii noștri? Vezi câte unități de învățământ ar putea să cadă la primul cutremur puternic

 

Zece grădinițe, șapte școli generale și trei licee din Capitală au fost introduse în clasa clădirilor cu gradul I de risc seismic (ar putea să cadă la primul cutremur puternic), potrivit unui raport întocmit de autorități. În sectorul 4 s-a decis deja evacuarea copiilor din două imobile.

Concret, autoritățile din sectorul sectorul 4 al Capitalei au ajuns la concluzia că două imobile, care adăposteau două grădinițe, nu mai sunt sigure din punct de vedere seismic.

”Am dispus ca toate cele 24 de clădiri în care funcţionează unităţi de învăţământ preşcolar din Sectorul 4 să fie expertizate seismic. Verificările au fost finalizate în cursul acestei săptămâni, raportul experţilor relevând faptul că două dintre clădiri sunt nesigure şi pun în pericol siguranţa micuţilor”, au explicat reprezentanții Primăriei sectorului 4.

Este vorba despre corpul B al clădirii în care funcţionează Grădiniţa nr. 28 (şos. Giurgiului nr. 247), care a fost expertizat şi încadrat în clasa I de risc seismic, și de corpul A al Grădiniţei nr.166 (strada Panselelor nr. 38-40), care, în urma expertizării, a fost încadrat în clasa a II-a.

”Corpul B al grădiniței 247 va fi demolat în cursul săptămânii viitoare, urmând ca, după finalizarea lucrărilor de construire a unui nou corp, micuţii să înveţe o perioadă în incinta acestuia, pentru ca şi corpul A să intre în modernizare şi să fie reabilitat termic. În cazul Grădiniței 166, experţii au recomandat consolidarea şi extinderea, cei 50 de micuţi din cadrul a două grupe desfăşurându-şi deja activitatea în corpul B al imobilului”, potrivit Biroului de Presă al Primăriei.

Nu au fost expertizate toată unitățile de învățământ

Până în prezent, autoritățile bucureștene au reușit să expertizeze 35 de grădinițe din cele 168 existente, iar în urma acestor expertize 10 au fost clasificate în gradul I de risc seismic, adică se pot prăbuși sau pot fi avariate grav în cazul unui cutremur puternic.

Pe de altă parte, în ceea ce privește școlile generale și liceele, autoritățile spun că situație este mai bună.  Astfel, din 166 de școli generale, 41 au fost expertizate, 30 au fost consolidate, 10 sunt în curs de consolidare iar șapte au fost încadrate în clasa I de risc seismic.

Iar, în cazul liceelor, autoritățile susțin că doar trei riscă să cadă sau să fie grav avariate în cazul unui seism puternic din cele 93 existente. Până în prezent 35 de imobile care adăpostesc licee au fost consolidate.

 

http://www.gandul.info/news/ani-cere-dna-sa-o-cerceteze-pe-melania-vergu-in-cazul-proiectului-sau-cu-fonduri-europene-8156219

 

ANI cere DNA să o cerceteze pe Melania Vergu în cazul proiectului său cu fonduri europene

 

ANI cere Direcţiei Naţionale Anticorupţie să facă cercetări în cazul fostului consilier al ministrului Educaţiei Melania Vergu, după ce a constatat că ar fi schimbat destinaţia fondurilor europene primite pentru proiectul său şi continuă verificările privind averea dobândită împreună cu familia sa.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) arată, joi, într-un comunicat de presă, că în urma verificărilor făcute în cazul Melaniei Vergu, fost consilier personal în Cabinetul Ministrului Educaţiei, au fost constatate "indicii temeinice privind săvârşirea unei infracţiunii contra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene", precum şi "indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese".

 

ANI s-a sesizat din oficiu în 11 ianuarie 2011 cu privire la posibila încălcare de către Melania Vergu a dispoziţiilor legale privind regimul juridic al conflictelor de interese în perioada în care a fost consilierpersonal în Cabinetul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv 24 decembrie 2009 - 3 iunie 2010.

Melania Vergu a fost informată cu privire la declanşarea cercetărilor ANI în cazul său în data de 7 februarie 2011, prin intermediul unei scrisori recomandate pentru care a fost confirmată primirea în 9 februarie 2011.

13 aprilie 2011

Comunicat de presa FSLI, 13.04.2011.doc

12 aprilie 2011

Legea Dialogului Social

Legea Dialogului Social 31.03.2011.doc

11 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/locale/zalau/Daniel_Funeriu_pentru_-Adevarul_de_Seara_Zalau-_-Programul_-Cornul_si_laptele-_trebuie_modernizat_0_460754044.html

Daniel Funeriu pentru "Adevărul de Seară Zalău": „Programul «Cornul şi laptele» trebuie modernizat”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel Funeriu, a fost vineri la Zalău pentru a participa la o întâlnire cu inspectorii şcolari generali din toate judeţele ţării. În cadrul interviului realizat de „Adevărul de Seară“ Zalău, ministrul Funeriu a vorbit despre schimbarea structurii anului şcolar, de banii câştigaţi în instanţă de către profesori şi comasarea şcolilor, dar şi despre programul „Cornul şi laptele“.

Reporter ADS: Când va începe anul şcolar 2011-2012: la 1 septembrie sau la 15 septembrie?

Daniel Funeriu: Deocamdată, este o dezbatere publică. Această decizie ar afecta foarte mulţi oameni şi nu pot s-o iau singur. Există multe argumente pentru modificarea structurii anului şcolar, dar sunt destule şi pentru menţinerea ei. Până acum, prima concluzie a celor mai mulţi a fost că e mai bine să se modifice. De când? Opţiunea mea a fost pentru 2012, dar dacă se va dovedi necesar se poate lua decizia şi a unei schimbări mai rapide.
Reporter ADS: În mai multe judeţe, profesorii  şi-au recâştigat drepturile în instanţă. Când îşi vor primi ei banii?
 

D.F.: Totul se va întâmpla conform prevederilor legale. Este exclus ca legile să nu fie respectate. Drepturile băneşti ale profesorilor vor fi plătite eşalonat începând cu anul 2012. 

Reporter ADS:Despre programul „Cornul şi laptele” se spune că va fi modificat. Că laptele şi cornul vor fi înlocuite cu o masă caldă. Cine va plăti diferenţa: Guvernul, primăriile, părinţii?

D.F.:  Trebuie să fie foarte clar: nu s-a luat nicio decizie încă. Este o dezbatere pentru a lua pulsul tuturor celor implicaţi. Trebuie să recunoaştem, programul „Cornul şi laptele” a servit la scăderea abandonului şcolar. Pe de altă parte, generează o anumită formă de risipă. În unele locuri, produsele nu sunt de calitate şi copiii nu le mănâncă, aruncându-le. Sau alţii pur şi simplu nu au nevoie, deoarece li se pun de acasă bunătăţi. Programul este uzat, trebuie îmbunătăţit. Însă trebuie să vedem: dăm cornul pentru toată lumea, ca până acum? Sau dăm o masă caldă gratis pentru cei care au într-adevăr nevoie? Costul programului «Cornul şi laptele» este de 100 de milioane de euro în toată ţara . O masă caldă pentru cei care au nevoie cu adevărat nu ar costa mult mai mult. Deocamdată nu există altă certitudine, în afară de una singură: este nevoie ca programul să fie modernizat.

Reporter ADS: În ceea ce priveşte comasarea şcolilor, până unde se va merge?

 D.F.: Această măsură va fi luată pentru a creşte oportunităţile educaţionale ale elevilor, nu pentru economie la buget. Resursele care merg acolo nu sunt din banii mei, ci ai dumneavoastră. Este inacceptabil să avem în mediul rural clase simultane în şcoli prost amenajate, cu cadre didactice necalificate, doar pentru că o colectivitate locală nu poate găsi o modalitate decentă de transport al elevilor. Susţin comasarea şcolilor. Ar fi trebuit să se întâmple demult, măsura a fost prea mult amânată. În România, 95 la sută dintre elevi se deplasează mai puţin de patru kilometri la şcoală. Sigur, unde nu există altă soluţie, vor fi menţinute şcolile. Nu se pune problema eliminării şcolilor acolo unde copiii nu au unde să meargă în altă parte.

http://www.amosnews.ro/FSLI_isi_va_striga_nemultumirile_la_Euro_mitingul_organizat_in_Ungaria-29-67666

FSLI îşi va striga nemulţumirile la Euro-mitingul organizat în Ungaria 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va participa cu o delegaţie de 200 de persoane, la Euro-mitingul organizat mâine, 9 aprilie 2011, în localitatea Godollo, lângă Budapesta. 

"Manifestaţia are ca temă: „NU AUSTERITĂȚII! – PENTRU O EUROPĂ SOCIALĂ, PENTRU LOCURI DE MUNCĂ ȘI BUNĂSTARE, PENTRU TAXE ȘI LEGI CORECTE!” Mitingul  este organizat de ETUCE şi membrii săi din Ungaria. Cu această ocazie, participanţii la euro-miting au şansa să îşi exprime nemulţumirile alături de colegii de breaslă din alte ţări. Membrii FSLI vor cere clasei politice aflate la guvernare să nu sacrifice educaţia şi să respecte drepturile pe care cadrele didactice le-au câştigat în instanţă. Totodată, membrii federaţiei noastre vor face apel la forurile europene pentru ca Guvernul României să nu plafoneze salariile cadrelor didactice şi să respecte hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti", se arată într-un comunicat de presă al FSLI.  
   
Mitingul se va desfăşura între orele 13.30  - 16.00.

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116396

Iasi: Elevii au marsaluit pe strazi impotriva consumului de etnobotanice 

Peste 400 de elevi de liceu si studenti au marsaluit, sambata, pe arterele principale ale Iasiului, pentru a atrage atentia asupra efectelor nocive ale substantelor cu efect halucinogen, cunoscute si sub denumirea de plante etnobota­nice. Tinerii au parcurs cei cativa kilometri dintre Rond Copou si Fundatie, sperand ca astfel colegii si prietenii lor nu vor cadea prada plantelor co­mercializate in “magazinele de vise”. Marsul face parte din proiectul “Conteaza ce si cum visezi!”, lansat de elevii voluntari de la Clubul IMPACT VASILIADA al Colegiului Agricol si de Industrie Alimentara “Vasile Adamachi” Iasi . “Ne dorim ca astfel sa sensibilizam opinia publica si factorii decidenti pentru a stopa consumul de substante etnobotanice, fapt care a devenit un adevarat fenomen in randul tinerilor. Totodata, astfel marcam si Saptamana Voluntariatului”, a declarat profesoara Carmen Filoti. Lor li s-a alaturat si medicul-deputat Tudor Ciuhodaru, initiatorul mai multor proiecte legislative privind combaterea aces­tui nou fenomen.

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011041157016/Actualitate/Guvernul-pregateste-noi-concedieri-in-companiile-de-stat.html

Guvernul pregăteşte noi concedieri în companiile de stat

 

Guvernul va aviza în perioada imediată noi concedieri în sectorul minier, energetic şi de apărare, dar va reintroduce plata venitului lunar de completare pentru angajaţii disponibilizaţi, ajutor financiar care va fi sistat dacă beneficiarul refuză alt loc de muncă pe motiv că salariul este prea mic.
Anul trecut, prin legea de reducere a cheltuielilor bugetare, Guvernul a decis ca persoanele disponibilizate din companiile de stat să nu mai beneficieze de un venit lunar de completare.
Pentru acest an însă Guvernul a hotărât să reintroducă, prin ordonanţă de urgenţă, venitul lunar de completare pentru angajaţii concediaţi, în încercarea de a evita „convulsii sociale“ de durată, urmare a disponibilizărilor, au declarat agenţiei Mediafax surse oficiale.
Actul normativ justifică reintroducerea venitului lunar de completare prin încercarea de a atenua impactul concedierilor şi de a evita riscul „escaladării infracţionalităţii şi a unor convulsii sociale de durată“, pe fondul situaţiei precare economico-sociale a comunităţilor locale.
Prin această ordonanţă de urgenţă se va reveni la sistemul anterior, conform căruia venitul lunar de completare este stabilit odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa faţă de salariul individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere, pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care a fost efectuată concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. 
Durata de acordare a venitului minim de completare va fi, de asemenea, similară cu cea valabilă până anul trecut, înainte de anularea ajutorului, respectiv de 20 de luni pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani, 22 de luni pentru salariaţii cu o vechime cuprinsă între 15 şi 25 de ani şi 24 de luni pentru o vechime în muncă de peste 25 de ani. 
Plata venitului lunar de completare va fi însă sistată dacă persoana concediată refuză un loc de muncă pe motiv că salariul este egal sau mai mic cu acest venit sau dacă nu participă la programe de reconversie profesională. 
Refuzul locului de muncă va fi acceptat doar dacă se bazează pe motive de sănătate dovedite prin certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat în maximum 30 de zile de la apariţia problemei de sănătate.
În nota de fundamentare se arată că ordonanţa urmăreşte diminuarea consecinţelor restructurării din domeniul minier, energetic şi industria de apărare, dar modifică OU 116/2006 care reglementează protecţia socială pentru toate persoanele disponibilizate prin concedieri colective din companiile de stat şi regiile autonome subordonate administraţiei publice locale.
Nota de fundamentare relevă şi că venitul de completare ar urma să fie acordat pentru toţi angajaţii din domeniul minier care urmează să fie concediaţi în intervalul 2011-2018, cu o creştere a cheltuielilor bugetului de şomaj cu 84,6 milioane de lei în 2011, cu 102,2 milioane de lei în 2012, cu 63,6 milioane de lei în 2013, cu 43,5 milioane de lei în 2014, cu 30,8 milioane de lei în 2015, cu 18,8 milioane de lei în 2016, cu 8 milioane de lei în 2017 şi cu 6,8 milioane de lei în 2018.
Surse oficiale susţin că din sectorul minier ar urma, în acest an, să fie disponibilizaţi „câteva sute“ de salariaţi, posibil peste 5.000 de persoane. Preşedintele Federaţiei Naţionale Mine Energie, Marin Condescu, a declarat însă, la sfârşitul anului trecut, că un număr de 4.290 de angajaţi dintr-un total de aproape 19.000 de salariaţi de la unităţile miniere şi energetice din Oltenia ar urma să fie concediaţi de la 1 martie 2011, conform propunerilor formulate de administraţie. 

http://www.curierulnational.ro/Politic/2011-04-11/Hardau+spune+ca+demisia+lui+Funeriu+nu+a+fost+ceruta+de+parlamentari+in+genere%2C+ci+de+sistemul+educational

Hărdău spune că demisia lui Funeriu nu a fost cerută de parlamentari în genere, ci de sistemul educaţional


Preşedintele Comisiei de Învăţământ din Senat, Mihail Hărdău (PDL), a susţinut că demisia lui Daniel Funeriu "din fruntea Ministerului Educaţiei nu a fost cerută de parlamentari în genere, ci de propriul sistem educaţional" şi îl invită "să nu caute ţapi ispăşitori în zona Parlamentului", informează Mediafax. Senatorul PDL Mihail Hărdău a afirmat, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă, că, având în vedere situaţia creată la nivelul salarizării profesorilor în învăţământul preuniversitar, îi solicită ministrului Daniel Funeriu "o analiză atentă a felului în care s-a promovat reforma în educaţie". "Apreciez că demisia din fruntea Ministerului Educaţiei nu a fost cerută de parlamentari în genere, ci de propriul sistem educaţional. Nu găsesc rostul şi suportul unor afirmaţii irealiste cum că demisia este cerută de unii parlamentari în scopuri personale", a arătat Hărdău. Senatorul PDL l-a invitat public pe Daniel Funeriu "să nu caute în mod repetat ţapi ispăşitori în zona Parlamentului, inducând ideea că i se vânează postul şi să se uite mult mai îndeaproape". Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, declara, marţi, întrebat în legătură cu solicitarea unor democrat-liberali de a-şi da demisia, că "demisia de obicei se cere atunci când nu rezolvi probleme". Deputatul PDL de Arad Marius Gondor afirma că ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, trebuie să îşi dea demisia pentru "prejudiciile cauzate cadrelor didactice" prin întârzierea apariţiei unei legi care să stabilească modalitatea de calcul al salariilor în învăţământ. Gondor declara, marţi, că în contextul în care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în Educaţie, ministrul Funeriu trebuie să îşi prezinte demisia.

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/viitor-sumbru-portretul-elevului-roman-rasist-si-dornic-de-dictatura-926516.html

Portretul elevului român: rasist şi dornic de dictatură

 

Majoritatea elevilor nu vor vecini homosexuali. O parte dintre tineri îi resping pe maghiari, musulmani, evrei şi romi şi nu prea agreează democraţia.

Mare parte din elevi nu se simt mândri că sunt români şi nu vor să trăiască aproape de persoane de altă orientare sexuală sau bolnave de SIDA. De asemenea, o treime dintre ei resping persoanele de altă etnie sau religie, după cum arată rezultatele studiului "Implicarea civică şi politică a tinerilor", realizat de Fundaţia Soros România în urma chestionării a aproape 6.000 de tineri, din 86 de şcoli din ţară.

"Rezultatele sunt extrem de îngrijorătoare deoarece arată că tinerii români sunt extrem de intoleranţi, o proporţie însemnată dintre aceştia putând fi caracterizaţi drept xenofobi şi antisemiţi", arată autorii studiului. Astfel, trei sferturi dintre elevi nu ar dori să aibă persoane de altă orientare sexuală ca vecini şi două treimi (peste 60%)dintre elevi resping persoanele bolnave de SIDA şi romii. În plus, peste o treime evită persoanele de altă etnie sau religie: 42% în cazul musulmanilor, 35% în cazul maghiarilor şi 34% în cazul evreilor, mai arată cercetarea. 

"Cu cât stocul educaţional al familiei din care provine elevul este mai crescut, cu atât intoleranţa elevilor faţă de romi este mai mare. Acest rezultat arată că intoleranţa faţă de romi, atitudine răspândită în societatea românească, nu are şanse foarte mari de a fi redusă", explică autorii cercetării. 

40% dintre elevi, atraşi de ideea unui regim militar
 

Studiul mai arată că 26% dintre elevi consideră că sistemul democratic nu este bun pentru România, comparativ cu doar 16% dintre adulţi. Mai mult, ideea de a avea la conducere un regim militar îi atrage pe 40% dintre ei, comparativ cu doar 26% în rândul adulţilor, potrivit cercetării. 

În plus, 53% dintre cei chestionaţi spun că a fi un bun cetăţean înseamnă doar să respecţi legile ţării, iar 39% dintre tineri cred că un bun cetăţean nu se defineşte prin implicare socială sau politică. În plus, datele evidenţiază că elevii sunt mai puţin satisfăcuţi de funcţionarea democraţiei româneşti decât adulţii: 41% dintre adulţi se declară mulţumiţi de funcţionarea democraţiei, pe când o opinie similară au doar 19% dintre elevi. 

De asemenea, 62% dintre elevii de clasa a VIII-a şi a IX-a răspund că se simt destul de mândri sau foarte mândri că sunt români, în timp ce 38% răspund că nu sunt prea mândri sau că sunt deloc mândri, conform studiului. Prin comparaţie, 86% dintre adulţi declară că se simt destul de mândri sau foarte mândri că sunt cetăţeni ai României. Dacă între elevii claselor a VIII-a şi cei ai claselor a IX-a nu există nicio diferenţă, procentul elevilor care se simt mândri că sunt români scade de la 67%, în rândul elevilor din clasele VIII-IX, până la 54%, în rândul elevilor din ultimul an de liceu. 

·                           Vezi portretul viitorului cetăţean

Efectele migraţiei de muncă asupra performanţei şcolare

Nota medie a elevilor cu rude plecate din ţară are de suferit mai puţin în şcolile cu performanţe scăzute şi mai mult în cele cu performanţe ridicate, arată cercetarea. 

Mai mult, nivelul de moralitate civică, dar şi cel de intoleranţă tind să fie mai ridicate în aceste şcoli în cazul elevilor cu rude plecate decât al celorlalţi elevi. Asta în contextul în care peste 15% dintre gospodăriile din România au avut sau continuă să aibă un membru plecat la muncă în străinătate. Iar o estimare recentă a Băncii Mondiale indică un număr de 2,8 milioane de migranţi din România în 2010, reprezentând 13,1% din întreaga populaţie. 

Studiul mai arată şi că mai mult de un sfert dintre elevii de liceu din România aveau la începutul acestui an şcolar cel puţin un membru al familiei plecat în străinătate.

 

http://www.gandul.info/news/boc-salariile-profesorilor-nu-pot-fi-majorate-nici-anul-viitor-cu-50-ar-pune-tara-pe-butuci-8144739

Boc: Salariile profesorilor nu pot fi majorate nici anul viitor cu 50%, ar pune ţara pe butuci

Salariile profesorilor nu pot fi majorate nici anul viitor cu 50%, creştere care ar putea fi decisă în mod demagogic şi populist, dar care ar pune ţara "pe butuci", a declarat, duminică, permierul Emil Boc, la emisiunea "După 20 de ani" de la ProTV.

El a arătat că majorarea cu 50% a salariilor nu poate fi aplicată nici pentru profesori şi nici pentru altă categorie de bugetari.

Premierul a asigurat totodată din nou că efectele creşterii economice vor fi simţite "în buzunare" spre sfârşitul acestui an şi pe parcursul anului viitor.

Premierul Emil Boc a anunţat anterior că drepturile salariale câştigate de profesori în instanţă vor fi eşalonate la plată începând cu 2012, într-un cuantum şi pe parcursul unui interval care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, dar şi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toate salariile.

Gheorghe Gherghina, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, a afirmat, joi, că majorarea salariilor profesorilor conform deciziei judecătoreşti ar impune concedierea a aproape 100.000 angajaţi din sectorul bugetar, pentru a menţine anvelopa salarială fără a creşte impozitele.

http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/andrea-paul-vass-salariile-bugetarilor-cresc-doar-dupa-alte-concedieri-574698.html

Andrea Paul Vass: Salariile bugetarilor cresc doar după alte concedieri

 

Consilierul de stat al premierului Emil Boc a explicat care este soluţia pentru ca salariile bugetarilor să crească din nou în acest an: "Soluţia, dacă dorim creşteri salariale semnificative în aparatul public, este o nouă restructurare numerică a personalului".

"Salariile pot să crească, dar lucrurile trebuie să respecte principiul foarte clar al prudenţei fiscale, în conditiile in care obiectivul nostru este să diminuăm deficitul bugetar în continuare, iar cresterea economica nu este inca suficient de puternica pentru a putea deschide supapa promisiunilor responsabile. Bugetul prevede pe anul în curs un deficit de 4,4%, respectiv de 3% pentru 2012. Or, asta presupune păstrarea cheltuielilor salariale într-o anvelopă, adică limitarea lor ca volum. Soluţia, dacă dorim creşteri salariale semnificative în aparatul public, este o nouă restructurare numerică a personalului, restructurare care poate să aibă loc în paralel cu informatizarea. Ziarele, ca de altfel toată media, sunt într-o cursă concurenţială on-line; la fel se întâmplă şi în maşinăria guvernamentală, care intră într-o cursă de informatizare, de eficientizare a serviciilor sale publice, de împrietenire cu contribuabilul, de acces mai facil la informaţiile din diferitele instituţii. Se doreşte o interconectare a bazelor de date şi, în egală măsură, o interfaţă mai prietenoasă cu beneficiarul sau cu contribuabilul român. Din acest punct de vedere, procesul de informatizare se poate traduce într-un număr mai redus de personal. El va fi un proces natural de modernizare. Nu uitaţi că posturile au fost blocate, se pot ocupa maxim 15% din posturile devenite vacante ulterior momentului blocării lor. Discutăm acum şi despre diminuarea contribuţiilor sociale în a doua jumătate a anului care se poate regăsi în salarii mai mari, dar nu obligatoriu. Există mai multe variante de lucru, iar la momentul potrivit vom face publice informaţiile", a declarat Andrea Paul Vass pentru România Liberă.

http://www.puterea.ro/news18694/Udrea--%E2%80%98%E2%80%99da%E2%80%99%E2%80%99-salariile-bugetarilor-pe-o-sala-de-sport.htm

Udrea ‘’dă’’ salariile bugetarilor pe o sală de sport

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, spune, în contextul anunţatului meci în România al boxerului Lucian Bute, că speră că vor înţelege şi criticii ei că este nevoie de o sală sportivă în Bucureşti pentru ca oraşul să devină o capitală europeană, nu doar să se plătească pensii şi salarii.“Întrebarea care s-a pus, pe bună dreptate, a fost despre locul unde se va desfăşura meciul, având în vedere că în Bucureşti, dar şi în România, nu există o sală polivalentă care poate găzdui un asemenea eveniment în condiţii bune. Poate aşa înţeleg şi veşnicii mei critici că trebuie şi un astfel de obiectiv, nu doar să plătim pensii şi salarii, dacă vrem ca Bucureştiul să intre în rândul capitalelor care pot organiza competiţii ori spectacole de nivel internaţional”, scrie Udrea pe blog. Ministrul susţine că un astfel de proiect va însemna locuri de muncă, încasări la buget şi o imagine mai bună pentru România. “Cred că până în vara lui 2012 Arena Bucureştiului poate fi gata, având în vedere că am lansat deja procedura de achiziţie a lucrărilor de construire”, mai spune preşedintele PDL Bucureşti.

Boxerul Lucian Bute a anunţat că va desfăşura un meci în România, pe 9 iulie.

07 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/LIVE-Premiilor-Educatie-Fundatia-Patriciu_0_458354268.html

Gala Premiilor în Educaţie - Fundaţia Dinu Patriciu

Gala Premiilor în Educaţie este o competiţie care urmăreste promovarea oamenilor, a proiectelor şi a organizaţiilor care au un impact semnificativ asupra sistemului educaţional din România.

Prin acest proiect, Fundaţia Dinu Patriciu doreşte să premieze performanţa şi să impulsioneze competiţia şi creativitatea în domeniul educaţiei.

În cadrul Galei Premiilor în Educaţie, 
Fundaţia Dinu Patriciu oferă premii în valoare totală de 250.000 de euro la cele 11 secţiuni de concurs:

1. Elevul anului
2. Educatorul/Învăţătorul anului
3. Profesorul anului (preuniversitar)
4. Şcoala anului (gimnazii şi licee, de stat sau private)
5. Studentul anului 
6. Profesorul anului (universitar)
7. Facultatea anului
8. Cercetătorul anului
9. Bibliotecarul anului
10. ONG-ul anului în domeniul educaţiei
11. Cel mai bun proiect educaţional 

De la ora 10.00, adevarul.ro va transmite evenimentul LIVE-VIDEO

În 2010 s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Galei, în cadrul căreia au fost acordate 39 de premii. Pentru a vedea imagini din cadrul evenimentului de premiere, accesaţi Galeria foto destinată lui.

 

http://www.adevarul.ro/actualitate/Funeriu_promite_plata_restantelor_cu_taraita_0_457754757.html

Funeriu promite plata restanţelor cu ţârâita

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a anunţat într-un interviu transmis de adevarul.ro că toţi profesorii care-şi cer banii restanţi în justiţie, îi vor primi în perioada 2012 - 2015. Potrivit lui Daniel Funeriu, Ministerul Educaţiei îşi va achita datoriile pentru perioada octombrie 2008 - decembrie 2009 către dascăli, cu ţârâita, când vor fi bani.

Este vorba despre diferenţa de 33% din salariu, pe care Parlamentul a acordat-o profesorimii printr-un vot controversat, în toamna anului 2008. Legea 221 nu a ajuns însă niciodată să fie pusă în aplicare, deşi a fost votată de reprezentanţii tuturor partidelor parlamentare din acel moment, pentru că autorităţile au descoperit că nu au de fapt bani să majoreze corespunzător bugetul Educaţiei. 

Legea 221 a fost apoi înlocuită, de la 1 ianuarie 2010, prin „Legea de salarizare a bugetarilor", care stabilea noi criterii de calcul pentru veniturile dăscălimii. Tocmai de aceea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recomandă ca judecătorii să acorde sumele suplimentare, în baza Legii 221, pentru această perioadă de 15 luni: octombrie 2008-decembrie 2009.

Prezent în studioul Adevărul TV, ministrul Daniel Funeriu  şi-a exprimat regretul că România nu-şi permite ­să-şi plătească mai bine profesorii. Şeful Educaţiei spune că au fost făcute şi calcule: pentru un singur an, ca să plătească această diferenţă tuturor cadrelor didactice, ministerul ar avea nevoie de 500 de milioane de euro. Pentru că ­aceşti bani nu există, plăţile vor fi făcute eşalonat, începând de anul viitor, când Guvernul ar urma să dispună de fonduri în acest sens, spune Daniel Funeriu. El se aşteaptă ca cei mai mulţi dintre profesori să recurgă la justiţie pentru a obţine sumele respective.

Noua lege ar putea intra în vigoare în mai

Ministrul Educaţiei se arată optimist; el speră ca înainte de sfârşitul acestui an, angajaţii din Educaţie să recupereze tăierile salariale operate anul trecut. „Toată lumea este de acord că în România, cadrele didactice au salarii mai mici decât ar fi firesc. Dar situaţia noastră economică este cea care este şi aţi văzut măsurile extrem de dure pe care Guvernul a fost nevoit să le ia. Dar România a reuşit astfel  să evite situaţii precum cea în care se află acum Portugalia, sau Grecia. Tocmai pentru a putea reveni la normal cât mai repede e nevoie să fim riguroşi. Speranţa mea e ca la sfârşitul anului, şi e un lucru pe care l-a spus şi Jeffrey Franks, de la FMI, să vedem şi rezultate privind salarizarea în Învăţământ". 

Daniel Funeriu se aşteaptă, în altă ordine de idei, ca noua lege, care va reglementa salariile profesorilor pentru anul 2011, să treacă într-un termen scurt, de cel mult câteva săptămâni, de Parlament, prin procedura angajării răspunderii.  „Nu putem spune că Parlamentul nu este consultat, Parlamentul are arma moţiunii de cenzură". Daniel Funeriu spune că nu ar avea de ce să-şi dea demisia, ţinând cont că rezolvarea problemei salariilor din Educaţie a eludat alţi patru deţinători ai portofoliului, înaintea sa, dar şi pentru că, pentru prima dată, ar fi fost găsite soluţii viabile.„Ar trebui să fie costuri politice majore pentru cei care stau la originea acestor probleme de astăzi", spune Daniel Funeriu, care apreciază „gestul politic responsabil al premierului Emil Boc, care şi-a asumat această greşeală. „A greşit toată lumea: cei care erau atunci la putere, cei care le-au urmat, toată lumea şi nu cred că putem avansa ca societate dacă veşnic vom da vina unii pe alţii", spune Daniel Funeriu. 

"Ar trebui să fie costuri politice majore pentru cei care stau la originea acestor probleme de astăzi."
Daniel Funeriu, ministrul Educaţiei

 

http://www.azi.ro/index.php?data=07.04.2011&rubrica=Starea_economiei&citeste=3

Polivalenta Elenei Udrea = 10% din salariile profesorilor

 

O nouă sală polivalentă ar putea fi construită în Capitală, Compania Naţională de Investiţii (CNI), aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), intenţionând să contracteze lucrări de proiectare şi construcţie pentru aceasta.

Noua sală ar putea avea 20.000 de locuri, iar proiectul este estimat la 50 milioane euro, fără TVA. Procedurile de adjudecare a contractului ar putea începe pe 1 iulie, iar contractul va dura 30 de luni de la data atribuirii. Proiectul va fi finanţat din bugetul MDRT, şi alte surse legal constituite. Conform reprezentanţilor ministerului, proiectul ar putea fi dezvoltat în sectorul 2 al Capitalei. MDTR  intenţionează să construiască 30 de săli polivalente prin CNI, în perioada 2011-2016, valoarea estimată a investiţiior totalizând peste 1,3 miliarde de lei, adică aproximativ 320 milioane de euro. Emil Boc afirma că necesarul punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti de reîncadrare a profesorilor la salariile legale ar fi de 500 milioane euro. Cu alte cuvine, din „polivalenta“ Elenei Udrea s-ar asigura 10% din fondurile necesare majorării salriilor profesorilor, adică o majorare cu 3,3% a tututor salariilor actuale.

 

http://www.cotidianul.ro/141808-Udrea-Funeriu-nu-trebuie-sa-demisioneze-ci-ar-trebui-laudat

Cotofana de serviciu

Udrea: Funeriu nu trebuie să demisioneze, ci ar trebui lăudat

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, a declarat, miercuri, la RFI, că, în mod categoric, Daniel Funeriu nu trebuie să demisioneze din funcţia de ministru al Educaţiei, ci acesta ar trebui lăudat.

Întrebată dacă s-ar impune înlocuirea ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, Elena Udrea a răspuns la RFI: "Nu, categoric nu! Cred că totuşi domnul Funeriu ar trebui lăudat şi este (lăudat - n.r.) în interiorul partidului, pentru faptul că a reuşit să treacă Legea educaţiei. Cât priveşte nemulţumirile unor colegi din Parlament faţă de colaborarea cu domnul ministru, asta am citit şi eu din presă, probabil că sunt punctuale şi sunt rezolvabile prin discuţii".

http://www.cotidianul.ro/141853-FSLI-Nu-ne-ar-surprinde-ca-guvernul-sa-amane-plata-restantelor-salarile-ale-profesorilor

FSLI: Nu ne-ar surprinde ca guvernul să amâne plata restanţelor salarile ale profesorilor

Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat miercuri, pentru NewsIn, că nu ar fi surprins ca, în acest an, guvernul să mai dea un act normativ prin care să amâne plata drepturilor salariale restante ale angajaţilor din Educaţie.

"Acordarea drepturilor eşalonat, în intervalul 2012-2014, nu este o noutate. Îi reamintesc domnului prim-ministru Emil Boc că acest lucru este prevăzut de OUG 113/2010.

Este însă greu de crezut că se va întâmpla acest lucru, pentru că acest guvern a făcut o serie de promisiuni de care nu s-a ţinut. (...) Din calculele noastre, efortul financiar este destul de mare, prin urmare, premierul trebuie să fie extrem de responsabil şi serios atunci când face astfel de afirmaţii.

Aşteptăm, totuşi, şi ziua în care în România se va face dreptate", a spus liderul FSLI.

http://www.cronicaromana.ro/sindicalistii-cer-executivului-sa-renunte-la-asumarea-raspunderii-pe-salariile-profesorilor.html

Sindicalistii cer Executivului sa renunte la asumarea raspunderii pe salariile profesorilor

CNS Cartel Alfa, Federatia Educatiei Nationale si Federatia Alma Mater ii cer premierului Emil Boc sa renunte la asumarea raspunderii pe proiectul de act normativ prin care vrea sa plafoneze veniturile salariale legale ale cadrelor didactice, a declarat ieri, intr-o confe­rinta de presa, Constantin Ciosu, presedinte al FEN. Sindicalistii considera ca prin de­cizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a admis recursul in interesul legii privind cresterile salariale in educatie, s-au creat premisele recalcularii imediate a salariilor din 2010 si 2011 pentru toate cadrele didactice. Sindicatele ii cer primului ministru sa respecte decizia ICCJ, sa generalizeze aplica­rea Legii 221/2008 pentru toti profesorii din Romania, inclusiv prin alocarea surselor de bani restante.
“Guvernul este obligat sa respecte decizia ICCJ si sa gaseasca resursele financiare necesare. Se poate solicita fede­ratiilor sindicale, de catre Guvern, reesalonarea datoriilor catre cadrele didactice prin negocieri cu federatiile din educa­tie in privinta modalitatii de acordare, dar este un abuz im­punerea acestora printr-un act normativ neagreat”, a sublinat Bogdan Iuliu Hossu, presedinte CNS Cartel Alfa.
Presedintele CNS Cartel Alfa sustine ca ar mai fi o solutie de rezolvare a problemelor aparute in invatamant si anume prin emiterea de catre stat a unor Ordine de plata cu scadenta la termen, care sa mentina sumele pe care le au de recuperat cadrele didactice. Daca Guvernul isi va asuma raspunderea pe un asemenea act normativ toate cadrele didactice care au cas­tigat in instantele romanesti vor merge la CEDO pentru a-si castiga drepturile. Presedintele CNS Cartel Alfa a afirmat ca sindicatele “nu vor participa astazi (n.r miercuri) la sedinta Comisiei de munca a CES in cadrul careia se va discuta Legea dialogului social si nici la sedinta de plen a CES-ului care va avea loc astazi. “Nu vom acredita prin votul nostru un pachet de legi sociale care va bulversa si mai mult, alaturi de Codul muncii, piata fortei de munca din Romania ”, a afirmat Hossu.

 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116235

Botosani: Profesorii care nu si-au primit banii la timp cer despagubiri in instanta

Cadrele didactice din Botosani care au primit salariile cu trei saptamani intarziere au dat in judecata unitatile de invatamant, Consiliul Local al municipiului Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru a cere despagubiri materiale si morale pentru neplata la timp a drepturilor salariale, a precizat presedintele Ligii Sindicatelor din Invatamant, Liviu Axinte. La randul sau, viceprimarul municipiului Botosani, Catalin Alexa, sustine ca intarzierea platii drepturilor salariale ale cadrelor didactice aferente lunii februarie a fost determinata de motive obiective, iar actiunile in instanta sunt neintemeiate. Cadrele didactice din Botosani s-au aflat, in luna martie, in greva timp de 13 zile, pe motiv de neplata a drepturilor salariale aferente lunii februarie. Profesorii au primit banii abia dupa ce Ministerul Finantelor Publice a permis transferul unor sume de bani din bugetul trimestrului III in trimestrul I.

http://www.gandul.info/politica/analiza-gandul-intr-o-jumatate-de-mandat-boc-si-a-asumat-raspunderea-cat-toti-ceilalti-premieri-in-20-de-ani-de-guvernare-ce-spun-fostii-prim-ministri-despre-aceasta-practica-8135142

ANALIZĂ GÂNDUL. Într-o jumătate de mandat, Boc şi-a asumat răspunderea cât toţi ceilalţi premieri în 20 de ani de guvernare. Ce spun foştii prim-miniştri despre această practică

 

Toate legile importante ale ultimilor doi ani au trecut de Parlament fără dezbatere, Cabinetul Boc promovându-le prin asumarea răspunderii

De la instalarea sa, în 22 decembrie 2008, şi până astăzi, guvernul s-a prezentat de 6 ori în faţa Parlamentului, cu 11 legi asumate individual sau la pachet, ultima dată pe 8 martie, anul acesta, şi se pregăteşte s-o facă a şaptea oară, pentru Legea salarizării cadrelor didactice şi Codul Dialogului Social. Guvernele anterioare au adunat împreună, în 20 de ani, acelaşi număr de asumări câte va reuşi să bifeze Boc în doar doi ani de mandat. Până îi expiră, constituţional, termenul, Boc are însă toate şansele să se autodepăşească, deoarece, aşa cum se vede din cronologia de mai jos, apelează la procedura asumării de cel puţin două ori pe an, uneori modificând aceeaşi lege.

·                                 22 iunie 2009 - Codul Civil şi Codul Penal

·                                 15 septembie 2009 - Pachetul de legi privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu CE şi FMI; Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Legea Educaţiei

·                                 7 iunie 2010 - Proiectul de lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

·                                 28 octombrie 2010 - Legea Educaţiei

·                                 14 decembrie 2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Proiectul de lege privind aplicarea Legii salarizării unitare în anul 2011

·                                 8 martie 2011 - Codul Muncii

Premierul nu se dă bătut

Cu toate acestea şi în pofida criticilor opoziţiei, Emil Boc nu concepe să facă niciun pas înapoi. Premierul a anunţat luni seara că nu se gândeşte la nimic altceva decât să se prezinte în faţa Parlamentului spre a-şi asuma răspunderea pe limitarea creşterilor salariale pentru profesori. Executivul anunţase deja, încă de săptămâna trecută, că urmează să promoveze un astfel de proiect legislativ, motivat de faptul că economia nu poate suporta în această perioadă o creştere salarială de 50 de procente.

Ce spun foştii premieri Roman, Vasile, Năstase şi Tăriceanu

Aproape toţi foştii premieri ai României au declarat pentru gândul că folosirea în mod repetat a asumării răspunderii pe promovarea majorităţii legilor importante constituie un abuz, care anulează rolul Parlamentului şi evită, astfel, dezbaterile.

·                                 Celui dintâi premier al României de după 89, Petre Roman , o astfel de practică legislativă i se pare complet anormală. "În ceea ce mă priveşte nu am recurs la această modalitate de a legifera, în perioada respectivă nefiind permis un atare demers", îşi aminteşte Roman. Mai mult, el crede că dacă ar fi procedat astfel, opoziţia l-ar fi atacat dur acuzându-l că s-a întors la ceauşism. "Şi, ca să fiu sincer, ar fi avut dreptate. Mie mi se pare o practică complet anormală, mai ales în tandem cu celălalt instrument, şi mai devastator, care este ordonanţa de urgenţă". În acest fel, Parlamentul a devenit pentru Roman un "zero tăiat în şapte". Fostul premier consideră că este obligatoriu ca ambele modalităţi - asumarea şi ordonanţa de urgenţă - să fie extrem de bine reglementate prin lege.

Prim-ministrul ţărănist Radu Vasile nu-şi mai aduce aminte exact dacă a folosit acesată modalitate o dată sau de două ori. "Parcă şi-a asumat şi Ciorbea o dată, iar eu o dată. Şi numai pe legi mari, foarte importante şi în situaţia în care Fondul Monetar ne presa la sânge, iar ţărăniştii nu mai erau foarte siguri pe ei şi foarte puternici în Parlament. Legile ar fi trecut, dar am fi depăşit un anume termen prestabilit". Vasile s-a simţit încurcat atunci când a venit Valeriu Stoica să-i ceară să-şi asume răspunderea pe legile în cauză, "pe reformă parcă". "Sincer vă spun că m-am simţit jenat din două puncte de vedere. Una, că legile erau absolut necesare şi eram convins că vor trece, şi, doi, că transformai Parlamentul într-un soi de fantomă, într-o mână moartă; într-un cuvânt, îl anulai pur şi simplu", spune fostul premier ţărănist.

Adrian Năstase şi-a asumat răspunderea în două situaţii majore şi pe o declaraţie de politică generală privind bilanţul la un an de guvernare, într-un pachet aflându-se şi vechiul Cod al Muncii. "După doi ani de negocieri cu sindicatele şi patronatele, şi doar atunci când textul a fost gata m-am prezentat cu el în Parlament. Nu a existat niciun fel de problemă, implicit nicio moţiune de cenzură". Pentru social-democrat, "asumarea este o procedură de excepţie care încearcă să acopere anumite situaţii extreme şi care nu se poate transforma într-o regulă, ca în cazul actualei guvernări". "Prin repetarea ei nejustificată, această posibilitate a fost dusă în derizoriu", spune Năstase. În consecinţă, "până la urmă, actuala Constituţie stabileşte nişte principii, iar în cazul asumării răspunderii principiile sunt bine explicate pentru toţi cei care vor să le aplice cu bună credinţă". În privinţa unei noi asumări a Guvernului Boc, Adrian Năstase consideră că "ne aflăm într-o situaţie extrem de gravă". "Practic, ar însemna că separaţia puterilor în stat nu mai funcţionează şi că, de fapt, guvernul conduce şi controlează activitatea Parlamentului şi a Justiţiei. Ceea ce presupune falimentul statului de drept".

Fostul prim-ministru liberal, Călin Popescu Tăriceanu, care şi-a asumat şi el răspunderea de două ori în patru ani de mandat, vede acest demers ca pe un gest politic major, pe care un guvern îl face ori de câte ori - "dar nu des, ci rar" - există o declaraţie politică, un proiect major sau o strategie pe care vrea să o promoveze, nealterată de procesul dezbaterilor legislative din Parlament. "Dar asta presupune, repet, un subiect de importanţă majoră, care dă linia guvernului pe patru sau măcar pe doi ani. Nu se practică angajarea pe o modificare de lege, pe câte o bucăţică de act normativ, astfel încât să se ajungă la demonetizarea sa ca demers parlamentar". Tăriceanu consideră că asumările repetate pe care le face Boc urmăresc evitarea discuţiilor în Parlament, "singura tribună de dezbatere democratică şi politică" şi consideră că, "din cauza abuzurilor care se fac în ultima perioadă", pare a fi nevoie de o explicaţie mult mai clară şi de o definire exactă a situaţiilor în care se poate angaja răspunderea.

Singurul apărător al premierului Boc este fostul premier Teodor Stolojan, care nu şi-a asumat niciodată răspunderea în mandatul personal. Justificat, spune el, întrucât "era o situaţie cu totul aparte". "Provocările Parlamentului la acea vreme au fost Constituţia, alegerile locale şi parlamentarele. N-am avut motiv de asumare". Cu toate acestea, Stolojan se declară perfect de acord că, într-o situaţie de excepţie - "şi din păcate România a avut doi ani de excepţie, legaţi de provocările crizei şi de măsuri care trebuiau luate destul de rapid pentru a putea face faţă" -, este necesară asumarea răspunderii. "În asemenea situaţii cred că trebuie acţionat foarte rapid, iar guvernul nu cred că avea prea multe opţiuni". "Ultimă chestiune", care presupune o nouă asumarea pentru Boc, este legată, în opinia democrat-liberalului, de "necesitatea corectării". "Nu poţi lăsa un sistem să meargă haotic după fel de fel de decizii, ba luate de guvern, ba de justiţie, ba de sindicate, ba mai ştiu eu de cine, în materie de drepturi salariale în sectorul public. Eu înţeleg ca justiţia să intervină când se produce o nedreptate evidentă în modul de aplicare a unei legi existente. Dar aici este vorba de a stabili sistemul de salarizare din sectorul public şi nu cred că pot fi prea mulţi jucători, în chestiune, cum se întâmplă la noi". Teodor Stolojan nu concepe posibilitatea existenţei unor "salarizări diverse la aceleaşi funcţii şi aceleaşi atribuţii, după cum a căzut bobul prin instanţele de judecată". Şi mai are un argument - "Noi abia am adoptat, după multe chinuri, o lege a salarizării unitare care stabileşte anumite ierarhii. Aceasta ar fi total bulversată".

Consilierul prezidenţial Peter Eckstein-Kovacs spune că e "legal, dar riscant"

Consilierul prezidenţial, Peter Eckstein-Kovacs: "Asumarea este o procedură legală, constituţională, chiar dacă diferă de procedeul clasic, normal, în care Parlamentul este îndrituit să adopte legile. Înţeleg că este o situaţie cu un pronunţat caracter de celeritate, întrucât se creează disfuncţii în remunerarea profesorilor, iar situaţia trebuie reglementată rapid". În acelaşi timp, Eckstein are în vedere şi cealaltă parte a paharului, în condiţiile în care "majoritatea nu este una deosebit de consistentă". "Guvernul riscă pe undeva, adoptând acest procedeu în atari condiţii", spune consilierul prezidenţial, apreciind că există totuşi o posibilitate de a stopa folosinţa în abuz a procedeului. "Dacă tot va fi modificată Constituţia, ne putem gândi să limităm la un număr de ocazii, într-un an, posibilitatea ca Executivul să-şi poată asuma răspunderea". Şi totuşi, "până când Constituţia şi regulamentele camerelor sunt permisive, din acest punct de vedere nu pot fi obiecţiuni asupra constituţionalităţii".


Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului


Conform Constituţiei (art. 114), Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa camerelor reunite în şedinţă comună asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea iniţiativei respective a guvernului, are succes, guvernul este demis. În cazul în care moţiunea este respinsă, textul legislativ este considerat adoptat. Conform prevederilor constituţionale, preşedintele poate cere o reexaminare a legii respective de către plenul camerelor reunite.


Guverne care şi-au asumat răspunderea


Guvernul Ciorbea

9 iunie 1997 - Şi-a angajat răspunderea asupra "Programului de măsuri privind reforma globală a societăţii româneşti"

Guvernul Radu Vasile

20 mai 1999 - Şi-a angajat răspunderea asupra "Proiectului de accelerare a procesului de reformă"

Guvernul Năstase

Martie 2001 - Şi-a angajat răspunderea pentru "Legea investiţiilor directe, care urmărea stimularea mediului de afaceri din România"
18 decembrie 2001 - Şi-a angajat răspunderea asupra "Declaraţiei de politică generală privind bilanţul primului an de guvernare"
31 martie 2003 - Şi-a angajat răspunderea asupra "Proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei"

Guvernul Tăriceanu

14 iunie 2005 - Şi-a angajat răspunderea asupra "Proiectelor de lege ale proprietăţii şi reformei justiţiei"
Octombrie 2007 - Şi-a angajat răspunderea pentru "Proiectul de lege electorală pentru introducerea votului uninominal"

 

 

http://www.puterea.ro/news18517/Guvernul-trebuie-sa-plateasca-4-miliarde-de-lei-profesorilor-iar-dascalii-ar-mai-putea-solicita-2-miliarde-Sumele-necesare-majorarii-salariale-pentru-cadrele-didactice-reprezinta-1--din-PIB--.htm

Guvernul trebuie să plătească 4 miliarde de lei profesorilor, iar dascălii ar mai putea solicita 2 miliarde. Sumele necesare majorării salariale pentru cadrele didactice reprezintă 1% din PIB

 

 

Guvernul va trebui să plătească 4 miliarde de lei pentru majorările salariale de 33,4% ale profesorilor. Sindicatele din învăţământ avertizează că vor solicita alte două miliarde dacă prim-ministrul Boc nu renunţă la plata eşalonată a drepturilor salariale câştigate de dascăli în instanţă.

Sindicatele din învăţământ îi avertizează pe reprezentanţii Guvernului că plata majorărilor salariale de 33,4% către profesori nu poate fi amânată, aşa cum a anunţat premierul Emil Boc. Potrivit conducerii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), statul trebuie să aloce peste 4 miliarde de lei pentru a plăti majorările salariale pentru toţi dascălii, suma reprezentând 1% din Produsul Intern Brut.

Conducerea FSLI a reclamat întârzierea plăţii creşterilor salariale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Sindicaliştii l-au avertizat pe ministrul educaţiei, Daniel Funeriu, că vor solicita alte 2 miliarde de lei dacă Executivul va insista să achite eşalonat, începând cu 2012, drepturile băneşti câştigate de profesori în instanţă. “Noi am reclamat acest lucru la CEDO. Nu este normal ca Guvernul să ne dea banii când vrea el. Am avut o discuţie şi cu domnul ministru Funeriu şi i-am explicat că Guvernul trebuie să facă rost de aceste 4 miliarde de lei pentru plata majorării salariilor cu 33,4%. În caz contrar, statul va fi nevoit să achite alte 2 miliarde, reprezentând diferenţe şi dobândă, deoarece banii se pot devaloriza. În plus, premierul face o altă mare gafă, deoarece majorările de 33,4% nu se aplică doar în perioada 2012-2014. Legea 330 prevede, la articolul 7, ca nivelul salariilor în ianuarie 2011 să fie acelaşi cu cel din 31 decembrie 2009. Oricum, actualmente avem două legi ale salarizării. Legea-cadru prevede ca bugetul pentru Educaţie să fie de 4-5%”, ne-a declarat preşedintele FSLI, Simion Hăncescu.

FEN: “Boc minte poporul cu televizorul”

Sindicaliştii susţin că ar exista suficienţi bani pentru plata salariilor cadrelor didactice dacă Guvernul nu ar mai cheltui bani pe proiecte lipsite de importanţă. “Eu nu mai ţin cont de ceea ce declară premierul Boc. A demonstrat că declaraţiile dumnealui nu au nici o legătură cu realitatea. Primul-ministru, ca profesor în drept constituţional, ar trebui să ştie că o hotărâre judecătorească trebuie aplicată atunci când a fost emisă, nu când vrea Guvernul. Bani ar fi pentru salariile profesorilor dacă nu ar fi aruncaţi pe săli de sport în sate părăsite de tineret, cum este şi satul natal al premierului Boc. Probabil că o să avem bătrâne campioane la săritură cu prăjina. Înţeleg că turismul românesc va creşte mult datorită acelor telegondole portocalii. Din informaţiile mele, o astfel de telegondolă costă aproximativ 50 de milioane de lei. Ar fi nevoie de zece telegondole pentru a plăti majorările salariale pentru profesori”, ne-a explicat preşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), Constantin Ciosu. Acesta susţine că premierul Emil Boc minte atunci când afirmă că salariile dascălilor au fost majorate cu 50%. “Primul-ministru îşi închipuie că poate să mintă poporul cu televizorul. Salariile profesorilor nu cresc cu 50%, cum spune Boc. Poate să-i mintă pe cei care nu ştiu despre ce este vorba, dar nu poate minţi pe cei aproximativ 400.000 de angajaţi din învăţământ. Majorările salariale sunt de 33,4%, după Legea 221. Mărirea de 15% de care vorbeşte premierul, că a fost aplicată, nu este decât o recuperare din scăderile salariale de 25%. Nici nu au fost acordaţi 15%, ci 13,4%”, ne-a mai spus Ciosu.    

FMI nu va permite creşterea deficitului bugetar

Experţii în economie susţin că Fondul Monetar Internaţional (FMI) nu va permite o creştere a deficitului bugetar încât să poată fi achitate creşterile salariale pentru profesori. Singura soluţie pentru Executiv, susţin analiştii financiari, ar fi să nu mai realizeze nici o investiţie. “Eu nu cred că se vor plăti anul acesta creşterile salariale ale profesorilor. Tăierile salariale de 25% au fost realizate prost. Întâi trebuie să modifici legea şi apoi să tai. Acum, eşti obligat să pui în aplicare o hotărâre judecătorească. Chiar şi aşa, fără această problemă, nu văd cum va putea Guvernul să raporteze o scădere a deficitului bugetar cu două procente, aşa cum a solicitat FMI. Mai ales că guvernanţii vor trebui să prezinte şi arieratele. FMI nu va permite un deficit bugetar de 7,4% din cauza datoriilor şi a plăţii salariilor profesorilor. Nu vor fi bani nici în 2012. Guvernul poate scădea salariile în alt domeniu pentru a da bani profesorilor. Sau nu va mai realiza nici o investiţie”, ne-a declarat analistul economic Ilie Şerbănescu.

Premierul Emil Boc a afirmat marţi, la Realitatea TV, că drepturile salariale ale cadrelor didactice vor fi reeşalonate, începând cu anul 2012, astfel că, în funcţie de cuantumul care va rezulta din toate sentinţele judecătoreşti, se va stabili cum pot fi recuperaţi banii în anii următori. “Guvernul va respecta orice sentinţă judecătoarescă şi orice decizie a ÎCCJ. Aceşti bani se vor recupera eşalonat, începând cu 2012, 2013, 2014, aşa cum există reeşalonate drepturi salariale ale magistraţilor”, a explicat premierul.

“Începând cu anul 2012, prin legea bugetului pe 2012 se va stabili cât şi cum se vor reeşalona aceste drepturi salariale, în funcţie de sentinţele judecătoreşti. După ce se va face inventarul tuturor sentinţelor judecătoreşti şi vom şti exact despre ce cuantum este vorba, ne vom uita la ce alte obligaţii salariale mai are statul de achitat pentru trecut, vom vedea care sunt banii pe care-i are la dispoziţie România pentru 2012, 2013 şi 2014, potrivit strategiei fiscale, şi atunci vor fi daţi”, a precizat premierul. Boc a atras atenţia că, în situaţia în care s-ar acorda banii necesari pentru acoperirea creşterii cu 50% a salariilor cadrelor didactice, s-ar rata nu numai ţinta de deficit stabilită cu forurile internaţionale, dar şi posibilitatea revenirii, în 2012, a salariilor bugetarilor la nivelul de dinaintea tăierilor din 2010, precum şi eventuala scădere a CAS-ului preconizată pentru a doua parte a anului 2011. El a menţionat că, pentru a se face rost de banii pe care Guvernul nu-i are pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, fie este nevoie de a se tăia din anumite cheltuieli, fie să fie disponibilizaţi alţi bugetari.

Udrea: Funeriu nu trebuie să fie demis, ci lăudat

Ministrul dezvoltării, Elena Udrea, a declarat, ieri, că, în mod categoric, Daniel Funeriu nu trebuie să demisioneze din funcţia de ministru al educaţiei, ci ar trebui lăudat. Întrebată dacă s-ar impune înlocuirea ministrului educaţiei, Daniel Funeriu, Elena Udrea a răspuns: “Nu, categoric nu! Cred că totuşi domnul Funeriu ar trebui lăudat şi este (lăudat - n.r.) în interiorul partidului, pentru faptul că a reuşit să treacă Legea educaţiei. Cât priveşte nemulţumirile unor colegi din Parlament faţă de colaborarea cu domnul ministru, asta am citit şi eu din presă, probabil că sunt punctuale şi sunt rezolvabile prin discuţii”.

Premierul Emil Boc a declarat, marţi seara, că “astăzi” nu are în vedere efectuarea unei remanieri guvernamentale prin schimbarea miniştrilor educaţiei şi sănătăţii, din cauza problemelor legate de salariile profesorilor şi închiderea spitalelor, dar că “mâine” nu se ştie ce poate apărea. “Când există nemulţumiri, stăm, le analizăm şi luăm decizii. Astăzi nu am în vedere o remaniere guvernamentală, dacă poate apărea mâine - nu ştiu. Dacă este comisă o gafă foarte mare, discutăm şi luăm decizii”, a spus Boc.

 

06 aprilie 2011

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Curtea_Suprema_tine_cu_profesorii_0_457154919.html

Curtea Supremă ţine cu profesorii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ieri că toate procesele prin care cadrele didactice au cerut majorări de salarii să aibă soluţii în favoarea acestora.

Decizia vine după ce ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general Laura Codruţa Kovesi privind aplicarea Legii 221/2008, prin care au fost majorate lefurile profesorilor cu 33%. 

Funeriu nu renunţă la lege

Prin această formulă, din cauza soluţiilor diferite date de instanţe la acest tip de procese, Curtea Supremă recomandă aplicarea Legii 221 pentru perioada octombrie 2008 - decembrie 2009. Practic, instanţa supremă pune ordine în majorarea salariilor profesorilor şi transmite că acestea vor fi luate doar pentru perioada amintită şi numai de către cei care au deschis procese.

Într-un interviu dat pentru adevarul.ro, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat ieri că va respecta sentinţele instanţelor, dar că nu renunţă la proiectul de lege care plafonează salariile dascălilor şi că acesta va deveni act normativ „în câteva săptămâni", prin asumarea răspunderii Guvernului. El a precizat că ministerul va plăti banii câştigaţi de profesori, dar abia din 2012, eşalonat, până în 2015, potrivit legislaţiei care a etapizat plata acestor sume.


Ministrul a adăugat că nu-şi va da demisia, aşa cum i-au cerut-o câţiva colegi de partid, pentru că „a găsit soluţii la problemele trecutului". Daniel Funeriu a precizat că momentan ministerul nu-şi poate permite să dea 500 de milioane de euro, sumă egală cu totalul majorărilor salariale cu 33% pentru toţi profesorii.

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Emil-BocRomania-majorarea-salariilor-profesorilor_0_457154938.html

Emil Boc:"Majorarea salariilor profesorilor astăzi, ar însemna să periclităm recuperarea veniturilor tăiate ale bugetarilor"

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind dreptul cadrelor didactice de a primi plata diferenţelor salariale cuvenite în urma majorării prin OG nr. 15/2008 va fi respectată, a declarat Emil Boc, marţi seară, însă banii nu vor fi acordaţi anul acesta.

"Statul român va respecta orice decizie a ÎCCJ. Aceşti bani se vor recupera eşalonat începând cu 2012. Începând cu anul 2012, prin legea bugetului pe 2012, se va stabili cât şi cum se vor plăti aceste drepturi salariale, în funcţie de sentinţele judecătoreşti.

România nu are 500 milioane de euro, bani puşi deoparte, să suporte majorarea salariilor profesorilor. Nu-i are pentru că economia nu poate încă acoperi o asemenea creştere salarială. România nu are resursele pentru salariile din 2008.

Toţi profesorii vor primi salariul corespunzător anului 2011, dar nu vor putea  fi aplicate majorările de 50% ale salariilor profesorilor acolo unde s-a obţinut reîncadrarea. La Suceava şi Botoşani avem profesori ale căror salarii au fost mărite cu 50%, plus 15% la 1 ianuarie, aşa cum au primit toţi bugetarii. Alţi profesori din România nu salarii majorate cu 50%, ci doar cu 15%. Şi atunci, ca să curmăm pentru viitor apariţia altor situaţii de acest fel, se va stabili nivelul fiecărui om care lucrează în Educaţie, salariul de încadrare pentru 2011", a explicat Emil Boc, la Realitatea TV.

De altfel, premierul a ţinut să sublinieze că o majorare cu 50% a salariilor profesorilor ar face imposibilă recuperarea drepturilor salariale ale bugetarilor.

"A majora astăzi salariile profesorilor cu 50% ar însemna să ieşi din toate acordurile pe care România le are cu UE şi să periclitezi şansele tuturor bugetarilor ca în 2012 să recupereze drepturile salariale pierdute în 2010", a declarat Emil Boc. 

În ceea ce-i priveşte pe bugetari, prim ministrul a declarat că recuperarea integrală a tuturor pierderilor salariale din 2010 se va face pe parcurul anului 2012.

 

 

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Preda-_Boc_trebuie_sa-l_scoata_la_tabla_pe_Funeriu_pentru_-evaluare_0_457154905.html

Preda: Boc trebuie să-l scoată la tablă pe Funeriu pentru „evaluare"

Democrat-liberalul Cristian Preda a declarat pentru „Adevărul" că premierul Emil Boc ar trebui să facă o evaluare a activităţii ministrului Daniel Funeriu care, în opinia sa, s-a dovedit incapabil să facă reformă în sistemul de învăţământ. El a adăugat că atunci când vorbeşte despre oameni mediocri, Funeriu se referă la el însuşi.

„Eu am vorbit despre calitatea limbii române şi despre concepte atunci când am criticat noua lege privind plafonarea salariilor profesorilor. Văd că domnul Funeriu vorbeşte despre alţii, ceea ce înseamnă că s-a autodefinit ca mediocru", a spus eurodeputatul în replică la calificativul de „medicoru" pe care ministrul i l-a atribuit. El a mai spus că textul legii pe care l-a văzut avea semnătura ministrului Educaţiei şi nu era un simplu document de lucru.

„Această scuză nu ţine", a mai comentat el. Preda îl acuză pe Funeriu că s-a îndepărtat de misiunea Comisiei prezidenţiale Miclea referitoare la reforma din învăţământ, dar şi de Pactul Naţional pentru Educaţie.

Eurodeputatul a adăugat că, dacă Funeriu nu este în stare să aducă bani pentru finanţarea sistemului, atunci Guvernul Boc ar trebui să tragă o concluzie."Primul ministru trebuie să analizeze activitatea ministrului Educaţiei şi dacă aceasta corespunde concluziilor Comisiei Miclea, din care a făcut parte", a insistat el, întrebat dacă şeful Executivului ar trebui să ia în calcul demiterea lui Funeriu.

„Dacă se găsesc bani pentru rigole, fântâni, garduri şi tot felul de panouri ale unor primari, atunci sunt bani şi pentru Educaţie", a mai comentat el, afirmând că lipsa resurselor financiare este doar un pretext. Dacă profesia de dascăl va continua să fie marginalizată, dacă sistemul va continua să fie subfinanţat atunci situaţia va fi din ce în ce mai gravă, este de părere europarlamentarul PDL.

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Daniel-Funeriu-Cristian-Preda-mediocru_0_457154770.html

Daniel Funeriu, despre Cristian Preda: Un mediocru

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a fost prezent marţi în studioul „Adevărul“, acolo unde a vorbit despre Legea Educaţiei, dar a făcut referire şi la colegul său de partid, europarlamentarul Cristian Preda.

Democrat-liberalul Cristian Preda a declarat pentru „Adevărul" că premierul Emil Boc ar trebui să facă o evaluare a activităţii ministrului Daniel Funeriu care, în opinia sa, s-a dovedit incapabil să facă reformă în sistemul de învăţământ. El a adăugat că atunci când vorbeşte despre oameni mediocri, Funeriu se referă la el însuşi.

"Oamenii mediocri vorbesc despre alţii"

Întrebat ce părere are despre criticile aduse de către Cristian Preda, Funeriu a precizat că că preferă să nu comenteze afirmaţiile altor persoane „Cred că domul Preda a văzut un document de lucru pe un site şi din lipsă de subiecte a decis să-l comenteze. Nu era un document oficial al Ministerului. Nu vorbea despre legea propriu-zisă, nu am de făcut comentarii despre cineva care face comentarii despre un document de lucru. Nu cred că există persoană în PDL care să nu fi fost criticată de domnul Preda. Oamenii inteligenţi vorbesc despre concepte, oamenii medii vorbesc despre fapte, oamenii mediocri vorbesc despre alţii", a spus Daniel Funeriu.

 

http://www.azi.ro/index.php?data=06.04.2011&rubrica=Prima_pagina&citeste=2

Victorie inutilă la Înalta Curte

 

ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în Educaţie, cadrele didactice având astfel dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.“Ca efect al deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009“, potrivit deciziei luate luni. Decizia este obligatorie.

În instanţe mai sunt 10.000 de cazuri

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) salută decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. „Prin urmare, pentru dosarele care mai sunt pe rol pentru dobândirea drepturilor potrivit Legii 221/2008, instanţele sunt obligate să dea aceeaşi soluţie, respectiv aplicarea prevederilor acestei legi în perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009“, se spune într-un comunicat al FSLI.

Potrivit datelor FSLI, aproximativ 10.000 de membri ai organizaţiei aşteaptă soluţionarea dosarelor privind Legea 221/2008. „Ţinând cont şi de această decizie a ÎCCJ, FSLI consideră că angajaţii din învăţământ care au câştigat în instanţă majorarea salariilor cu 33,4 la sută pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009, ar trebui să fie reîncadraţi pe posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform Legii 221/2008 şi Legii 330/2009.

Această decizie confirmă ceea ce a susţinut FSLI: Legea 221/2008 trebuie aplicată, iar OUG 31/2009 şi OUG 41/2009 emise de Guvernul Boc prin care se cerea amânarea plăţii acestor drepturi, sunt neconstituţionale“, se mai spune în comunicat.

FSLI cere demisia tuturor celor din conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care au semnat diferite note sau circulare trimise către inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, prin care s-a blocat aplicarea acestei legi.

Boc reeşalonează plăţile!

Premierul Emil Boc a afirmat luni seară, la TVR, că sentinţele judecătoreşti emise în favoarea profesorilor vor fi respectate, iar drepturile salariale câştigate in instanţă vor fi reeşalonate la plată în următorii ani, în funcţie de resursele economice.

„Sentinţele judecătoreşti se vor respecta, se vor reeşalona acele drepturi şi vor fi plătite conform drepturilor în vigoare. În funcţie de modul când s-au pronunţat sentinţele, ele se vor plăti în anii următori. Drepturile salariale obţinute în instanţe sunt puse deoparte şi se dau în funcţie de resursele economice ale ţării. Vor fi reeşalonate, aşa cum sunt reeşalonate şi drepturile magistraţilor, când apar asemenea drepturi, ele se reeşalonează, pentru că economia nu ne permite în acest moment să putem plăti aceste drepturi restante“, a spus Boc la postul public de televiziune.

http://www.azi.ro/index.php?data=06.04.2011&rubrica=Actualitate&citeste=2

Bugetarii, tot mai puţini

 

Numărul angajaţilor din sectorul bugetar a scăzut până la 1,256 milioane de persoane, în prezent, a declarat, luni, prim-ministrul Emil Boc, la postul public de televiziune.

În acordul stand-by cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială, recent finalizat de România, se stabilise la reducerea fondului de salarii pentru sectorul bugetar la 39 de miliarde de lei în anul 2011, ceea ce implica o ţintă de personal de 1,29 milioane de salariaţi în sectorul bugetar, până la finalul lui 2010.

 

 

 

http://www.cotidianul.ro/141768-Emil-Boc-Toti-bugetarii-isi-vor-recupera-taierile-salariale-in-2012

 

Premierul e ferm pe poziţii. Nu îşi dă demisia !

 

Emil Boc: Toţi bugetarii îşi vor recupera tăierile salariale în 2012

Premierul Emil Boc a declarat, marţi seară, la Realitatea TV că toţi bugetarii îşi vor recupera salariile începând cu 2012, măsura fiind prevăzută în strategia fiscală pe 2012. Totodată, prim-ministrul este hotărât să nu îşi prezinte demisia de la şefia Guvernului.

 

"În strategia financiar-fiscală pe care o avem în elaborare la Guvern, pentru 2012-2014, în privinţa salariilor bugetarilor, este preconizată recuperarea integrală pe parcursul anului 2012 a tuturor pierderilor salariale pe care le-au suferit în iunie 2010. Asta însemnă să nu facem paşi înapoi sau să cedăm în faţa unor promisiuni fără acoperire. Se va recupera integral dacă nu facem paşi înapoi. Sunt un om care face afirmaţii asupra cărora am astăzi acoperire", a declarat Emil Boc într-o ediţie specială la Realitatea TV.

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, declara la finalul lunii martie a acestui an, că este posibilă o recuperare a tăierilor salariale din 2010 în luna decembrie 2011, dacă se păstrează trendul crescător privind încasările la bugetul de stat, exportul, cererea industrială şi reducerea şomajului.

"Depinde de ceea ce se întâmpla în economie, dar perspectiva financiară este bună. Dacă vom continua trendul şi în celelalte trimestre sunt foarte foarte mari şanse să recuperăm şi cealaltă parte din tăierile din 2010. (...) Sunt semnale foarte bune, mulţi indicatori sunt foarte buni, iar speranţa mea este că România iese din recesiune", a precizat ministrul Finanţelor Publice.

Acesta a adăugat că, în condiţiile în care încasările la bugetul de stat vor continua să crească, la fel ca şi indicatorii privind exportul şi cererea industrială, dar şi în condiţiile reducerii şomajului, revenirea salariilor ar putea să aibă loc în luna decembrie.

 

Boc: Profesorii îşi vor recupera banii câştigaţi în instanţă, eşalonat, începând cu 2012

Premierul Emil Boc a mai spus la ediţia specială de la Realitatea TV că dascălii îşi vor recupera banii câştigaţi în instanţă, eşalonat, începând cu 2012.

"Statul român şi Guvernul României va respecta orice sentinţă judecătorească şi orice decizie a ÎCCJ. Aceşti bani se vor recupera eşalonat în 2012, 2013, 2014, aşa cum există reeşalonate drepturi salariale ale magistraţilor din diverse sporuri. prin legea bugetului pe 2012, se va stabili cât şi cum se vor reeşalona şi plăti aceste drepturi salariale, în funcţie de sentinţele judecătoreşti", a explicat premierul la Realitatea TV.

Boc a subliniat că România nu are în acest moment banii necesari pentru a acoperi banii câştigaţi de profesori în instanţă.

"România astăzi nu are 500 de milioane de euro să suporte majorarea cu 50% a salariilor profesorilor. pentru că economia nu poate acoperi încă această creştere salarială. Aceasta este realitatea, ne place, nu ne place, crudă, dar adevărată. România nu are resurse pentru salarii din anul 2008. Şi eu aş fi de acord ca salariile profesorilor să fie de două ori mai mari. Salariile medicilor s-ar justifica să fie de două ori mărite. Salariile poliţiştilor la fel sau ale judecătorilor. Toţi justifică o mărire de salariu. Din nefericire, astăzi România nu are aceste resurse pentru a acoperi aceste necesităţi şi creşteri salariale", a mai spus Emil Boc.

Premierul a completat că a majora salariile profesorilor cu 50%, însemnă ca ţara noastră să iasă din acordurile cu UE şi să pericliteze, pentru 2012, recuperarea veniturlor tăiate ale bugetarilor.

 

Boc nu demisionează: Sunt în pragul unei noi asumări de răspundere în Parlament

Premierul Emil Boc este hotărât să nu demisioneze de la şefia Guvernului. El a declarat marţi seara la Realitatea TV că se pregăteşte de o nouă asumare în parlament şi "un prim-ministru există acolo atâta vreme cât are o majoritatea care să-l susţină în Parlament".

Premierul Emil Boc a declarat marţi seara la Realitatea TV că nu intenţionează să demisioneze pe la Guvern şi că se pregăteşte de asumarea răspunderii în Parlament pe proiectul legii care limitează creşterile salariale pentru profesori.

"Sunt în pragul unei noi asumări de răspundere în Parlament, care înseamnă exact opusul demisiei. Adică te duci în Parlament să soliciţi un vot de încredere pentru promovarea unor legi de reformă", a spus premierul. Întrebat dacă va rămâne la şefia Guvernului până în 2012, Boc a răspuns că "spre deosebire de mandatul unui primar, care este mandat fix de patru ani, mandatul primului-ministru este teoretic de patru ani, el putând înceta şi pe parcursul acestor patru ani". Premierul a făcut şi o glumă pe seama mandatului de premier. "Un prim-ministru francez spunea la un moment dat întrebat fiind cât de lung este mandatul de premier şi el a spus Primul-ministru deţine cel mai nesigur mandat de închiriere din Paris ".

Întrebat dacă afirmaţia se aplică şi în cazul lui, Emil Boc a răspuns: "Eu spun doar că mandatul teoretic este de patru ani, iar un Guvern şi implicit un prim-ministru există acolo atâta vreme cât are o majoritatea care să-l susţină în Parlament".

"Am ştiu de când mi-am asumat funcţia de prim-ministru că fiecare zi va fi o bătălie, în primul rând pentru a scoate România din recesiune şi de a o trece prin furtuna prin care am trecut şi ne apropiem acum de o vreme mai liniştită, şi în acelaşţi timp de atacuri politice din toate părţile. Nu sunt nou în politică, ştiu că politica înseamnă inclusiv declaraţii răutăcioase sau contradictorii, face parte din climatul democratic", a mai spus premierul.

Întrebat dacă a simţit vreodată că e momentul să demisioneze, Boc a răspuns "eu ştiu doar că sunt de partea bună a lucrurilor şi că ceea ce fac, fac cu bună credinţă, în interesul general al oamenilor şi pentur ca România să iasă din această perioadă dificilă"."Oricine ar fi fost în locul meu, pe scaunul de prim-ministru, dacă era un om responsabil şi nu dorea ca România să se scufunde din punct de vedere economic ar fi luat exact aceleaşi măsuri pe care le-am luat şi noi. Numai că unii nu au tăria să recunoască faptul că ar fi trebuit să facă exact acelaşi lucru".

"Dacă eram slab de înger, ar fi trebuie să nu rezist la nicio bătălie politică. Am trecut prin atâtea moţiuni de cenzură. Atâta vreme cât am convingerea că acele reforme pe care le-am promovat au fost pentru a face ordine, pentur a instala dreptatea şi corectitudinea, fie că vorbim de pensii, fie salarii, fie că e învăţământ sau justiţie, aceste lucruri le-am făcut pentru ţară, pentru ca noi să mergem într-o direcţie bună. de acea pun deoparte criticile şi mă duc înainte pe linia de a ieşi din criza în care ne aflăm", a continuat premierul.

Boc: PDL şi coaliţia care susţine azi Guvernul va câştiga următoarele alegeri

Întrebat cum îşi explică scăderea drastică a încrederii în premier şi în Guvern, după cum reiese din ultimele sondaje, Emil Boc a răspuns că măsurile pe care Executivul pe care îl conduce le-a luat erau necesare pentru a scoate Roâmia din criză şi că "până la urmă la sfârşitul mandatului, când se trage linia, se vede de unde ai venit ce curaj ai avut să iei ca măsuri pentru a salva ţara".

Măsurile pe care Guvernul le-a luat până în prezent "erau necesare, au fost dificile şi îşi vor demonstra faptul că au fost bune începând de aici încolo când deja iată că începe să apară semnul creşterii economice".

Premierul şi-a exprimat încrederea că oamenii îşi vor da seama până la urmă că măsurile guvernului său au avut ca scop redresarea economică a ţării şi este de părere că PDL şi coaliţia care susţine azi Guvernul va câştiga alegerile în 2012.

"Ne-am ales partea lucrurilor dificilă pentru a face ceva pentru ţară ca să nu ne scufundăm. Acum am plecat în direcţia bună şi la fel ca în Letonia şi estonia , partidele care au avut curajul să ia acele măsuri dure au recâştigat încrederea şi au următoarele alegeri parlamentare. Eu cred că până la urmă la sfârşitul mandatului, când se trage linia, se vede de unde ai venit ce curaj ai avut să iei ca măsuri pentur a salva ţara şi unde ai ajuns. Atunci oamenii vor judeca cu alţi ochi acest mandat. Eu cred că PDL şi coaliţia care susţine astăzi Guvernul va câştiga următoarele alegeri", a spus premeirul Boc la Realitatea TV.

Boc merge la sala de fitness ca să scape de "stres"

Premierul Emil Boc a declarat, marţi seara, că frecventează în continuare sala de fitness, în principal seara atunci când programul îi permite, unde efectuează exerciţii pentru a scăpa de "stres".

Întrebat, la Realitatea TV, dacă merge în continuare la sala de fitness, premierul a răspuns afirmativ, explicând că încearcă astfel de scape de "stres", potrivit mediafax.ro.

În urmă cu un an, şeful Guvernul povestea că a aflat despre problema companiilor cu impozitul anticipat pe profit la sala de fitness, de la unul dintre partenerii săi de antrenament, un om de afaceri pe nume "Bogdan", într-o discuţie la finalul căreia a cerut Ministerului Finanţelor să rezolve situaţia.

El afirma atunci că există situaţii în care află probleme importante în discuţii avute la sala de fitness sau la frizerie, care sunt uneori valorificate în şedinţele de guvern.

 

http://www.cronicaromana.ro/sindicatele-din-educatie-nu-renunta-la-majorarea-salariilor-profesorilor.html

 

Sindicatele din Educatie nu renunta la majorarea salariilor profesorilor

 

Majorarea salariilor in invatamant, conform Legii 221/2008, trebuie facuta unitar, sustine Simion Hancescu, presedinte al FSLI. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant saluta decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care a admis recursurile in interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Par­chetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. “Prin urmare, pentru dosarele care mai sunt pe rol pentru dobandirea drepturilor potrivit Legii 221/2008, instantele sunt obligate sa dea aceeasi solutie, respectiv aplicarea prevederilor acestei legi in perioada 1 oc­tom­brie 2008 - 31 decembrie 2009”, sustin sindicalistii intr-un Comunicat de presa. Potrivit FSLI, aproximativ 10.000 de membri FSLI asteapta solutionarea dosarelor privind Legea 221/2008. 
FSLI considera ca angajatii din invatamant care au castigat in instanta majorarea salariilor cu 33,4%, pentru perioada octombrie 2008 - decembrie 2009, ar trebui sa fie reincadrati pe posturi, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, conform Legii 221/2008 si Legii 330/2009. Potrivit unui comunicat de presa al FSLI, Legea 221/2008 trebuie aplicata, iar OUG 31/2009 si OUG 41/2009 emise de Guvernul Boc, prin care se cerea amanarea platii acestor drepturi, sunt neconstitutionale. FSLI cere demisia tutu­ror celor din conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care au semnat diferite note sau circulare trimise catre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, prin care s-a blocat aplicarea acestei legi.
“Decizia ICCJ este un prim semn ca dreptatea trebuia facuta in cazul cadrelor didactice si demonstreaza, inca o data, lipsa de profesionalism a Guvernului care a incercat sa blocheze aplicarea unei legi de o importanta deosebita pentru personalul didactic. Sper ca este o lectie pentru acesti guvernanti iresponsabili care fac in acest moment demersuri pentru plafonarea salariilor in invatamant, respectiv diminuarea celor din Botosani si Suceava”, a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI.

 

http://www.cronicaromana.ro/un-cuplu-tragi-comic.html

Un cuplu tragi-comic

Daniel Funeriu (ministrul Educatiei, oare mai trebuie specificat?) produce in societatea romaneasca valuri care au lovit si Partidul Democrat Liberal. Domnia sa este palit de niscaiva viziuni privind Invatamantul. Se izbeste violent cu capul de niste initiative care-l naucesc nu numai pe impricinat, ci si pe oricine are, a avut, sau macar respecta, legatura cu scoala. Dinspre ministerul pe care il conduce – il conduce???, brrrrr !!! – a fost emis un document care nu mai conteaza ce contine, pentru ca ambalajul este imbacsit de incoerente, agramatismele put de la o posta, iar exprimarile slinoase iti intorc stomacul pe dos. In fine, din ceea ce s-a putut intelege - ca dintr-o compunere a unui elev inca nefamiliarizat cu rigorile impuse de gramatica si cu cele ale coerentei - e ca se doreste uniformizarea salariilor profesorilor, care urmeaza sa fie si plafonate, in ciuda deciziilor instantelor de judecata. 
O paranteza, poate putin prea lunga. Mai frati pedelisti, pai nu sunteti voi ditamai partidul de Dreapta, nu sunteti voi dreapta-n-Dreapta, nu sunteti voi partiduloiul?!, singurii care tin CU CApitalismul – cum ar zice Funeriu – in Romania ? Bre, pai atunci ce-i aia uniformizarea unor salarii? Uau! “Se sparie gandul”! (Domnu’ Funeriu, cine a zis asta?) O lasam balta cu respectul fata de hotararile judecatoresti. Al’ de zice ca preda drept Constitutional vrea sa-si asume raspunderea in Parlament pentru a demola niste sentinte date de tribunal. Camarade Traian Basescu, asta inseamna “reforma statului”? Adica toti senatorii si deputatii Partidului Democrat Liberal au votat majorarea salariilor profesorilor cu cincizeci la suta, dascalii au dat in judecata Cabinetul Emil Boc, parvenitii aia in robe negre le-au dat dreptate, insa vine Boc, mai tare-n ciocan decat orice judecator si le da cu flit, le da cu coalitia - asta se va numi de acum incolo “cliseu lingvistic Funeriu” - peste cap. (Un anumit tip de reforma a unui “stat de drept” - acceptat ca atare de catre toate forurile democratice ale lumii - poate fi, intr-adevar, “statul de stramb”, care este, totusi, altceva decat dictatura propriu-zisa.) Am inchis mult-prea-lunga paranteza. 
Nu atat afacerea cu salariile profesorilor, cat pre­zenta / absenta lui Funeriu, a tulburat spiritele in Partidul Democrat Liberal. Multi pedelisti, sunt convins, ar fi inghitit hapul cu salariile profesorilor, gandindu-se ca o scot ei cumva la capat, cu oarece mita electorala - daca nu curge, pica! - in conditiile in care medicatia ar fi fost prescrisa de altcineva. Da’ cu Daniel Funeriu ti-e frica sa traversezi si strada, pe buna dreptate! In fine, a scrie acum despre ce inseamna sa fii zombi intr-un minister care nu numai ca tezaurizeaza materia cenusie a tarii, ci mai trebuie sa si gestioneze, sa administreze, sa chiverniseasca, spiritualitatea natiunii, si sa proiecteze cariera si viitorul unor tineri, depaseste competentele mele jurnalistice. Funeriu-i - Funeriu si altu’ ca el pe lume nu exista! Da’ faza de senzatie e ca i-a sarit in spate lui Emil Boc. Sa-i vezi acum pe amandoi, impreuna, unu’ peste altu’! Ministrul Educatiei - asta e! - l-a impovarat pe primul ministru cu absenta prezentei sale - cliseu lingvistic Funeriu - in fata deputatilor Partidului De­mocrat Liberal. Unde trebuia sa vorbeasca despre ce vrea el sa faCA CU - iarasi! - banii pentru Inva­tamant. Boc a zis ca, da, vorbeste Funeriu, da’ la radio, nu cu ei. Zdrang! S-a rasculat o parte a societatii pedeliste. Castele mai de jos, fara prea mare trecere pe la emisiuni tv si prin sferele Puterii, care au cerut demisia paratului. Un impertinent a intrebat, cica, ce face la radio, canta?, ca de vorbit despre legea Invatamantului nu poate. Boc a ramas pavaza, scut si purtator de cuvant al celui pe care il cara in spate de vreo cateva zile. 
Parlamentarii Partidului Democrat i-au spus primului ministru ca “cineva trebuie sa plateasca” pentru tot haosul si toata agitatia care a fost produsa, nu de ieri, de azi, in sistemul de educatie. Logica asta este elementara: s-au acumulat suficient de multe tensiuni in societatea romaneasca pentru a se slabi, putin macar, supapa. Demiterea unui ministru - in speta, ca­tastrofalul Funeriu - ar fasai putin din presiunea ne­multumirilor cetatenesti. De chestia asta isi da seama oricine. (Apropo, lideri ai Uniunii Social Liberale, in frunte cu Victor Ponta, au si sarit, imediat, ca de­miterea lui Funeriu nu rezolva nimic.) Numai ca Boc, nu-si-nu! Isi asuma responsabilitatea pentru Funeriu in fata Parlamentului. 
De la Traian Basescu incoace a aparut pe piata politica un fel de caricatura care ii infatiseaza pe Crin Antonescu si Victor Ponta ca pe un “cuplu tragi-comic”. Pai sa-i vezi de acum inainte pe Emil Boc si Daniel Funeriu! Ei ce-o sa fie? Un cuplu comic-comic!!! 
Faza e: ce se intampla? De unde si pana unde atata devotiune din partea lui Emil catre Daniel??? Filmul merita derulat putin inapoi, pe vremea cand Funeriu explica, in traiectoria pixelilor, miscarea pumnului prezidential catre fata copilului impartial. Ministrul Educatiei: inca un front pe care Traian Basescu l-a deschis in lupta pentru recucerirea Partidului De­mocrat Liberal. 

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116177

ICCJ: Profesorii isi pot castiga in instanta cresterile salariale 

Profesorii care au inaintat actiuni in instanta privind cresterile salariale stabilite conform Legii nr. 221/2008 vor avea castig de cauza, in urma deciziei Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), instanta care a decis admiterea recursului in interesul legii promovat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Romaniei. Potrivit deciziei afisata pe siteul ICCJ, toate solutiile ce vor fi pronuntate in cazuri in care profesorii au actionat in judecata Guvernul pentru acordarea maririi salariale vor fi solutionate in sensul admiterii actiunilor, indiferent de instanta unde are loc actiunea.“Ca efect al deciziilor Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Ordonantele de Urgenta ale Guvernului nr.136/2008, nr. 151/2008 si nr. 1/2009, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009”, se arata in minuta deciziei. Aceasta decizie este si un motiv pentru promovarea actiunii de revizuire a celor care au pierdut in instanta procesele cu Guvernul, actiune ce va trebui solutionata in favoarea reclamantilor. Potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedura civila, decizia Sectiilor Unite are caracter obligatoriu.

 

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011040656811/Social/Doua-scoli-din-Romania-printre-cei-10-castigatori-ai-Academiei-Scolilor-din-Europa-Centrala.html

Două şcoli din România, printre cei 10 câştigători ai Academiei Şcolilor din Europa Centrală

Şcoala „Tudor Vladimirescu“ din Târgovişte şi Grupul şcolar „Liviu Rebreanu“ din Bălan, jud. Harghita, au câştigat „Premiul pentru cel mai bun proiect“ în cadrul competiţiei ACES la categoriile „bonus special“ şi „angajament civic“. Dezvoltat în parteneriat cu o şcoală din Bosnia Herţegovina, proiectul elevilor din Târgovişte („Messengers of a peaceful way of living“) a urmărit creşterea nivelului de conştientizare faţă de problematici precum abandonul şcolar, consumul de droguri sau conflictele din şcoală, dezvoltarea unor abilităţi de a-i ajuta pe cei în nevoie, identificarea tipurilor de conflicte şi a unor modalităţi de soluţionare a acestora. Administrarea conflictelor prin intermediul dezbaterilor alături de dezvoltarea spiritului civic şi de voluntariat s-au aflat în prim plan şi în cazul proiectului realizat de elevii Grupului şcolar din Bălan, jud. Harghita, în cooperare cu un grup de elevi din Ungaria. „ACES ne-a învăţat pe toţi ce înseamnă voluntariatul, toleranţa şi cooperarea. Munca în echipă a funcţionat extraordinar, iar rezultatele nu fac decât să reflecte acest lucru. Activităţile noastre au vizat integrarea grupurilor dezavantajate (romi, minorităţi copii din familii dezorganizate) şi înţelegerea stilului de viaţă al acestora. Doar integrându-i în proiecte de acest gen, putem să-i înţelegem mai bine şi să găsim soluţii pentru orice conflict sau situaţie“, a declarat Erzsebet Iacob, profesor la Grupul şcolar „Liviu Rebreanu“, Harghita. Aproximativ 350 de elevi, profesori, reprezentanţi ai ministerului şi experţi în educaţie din 15 ţări diferite s-au reunit săptămâna trecută în capitala Cehiei la ceremonia de închidere a Academiei şcolilor din Europa Centrală ediţia 2010-2011. Anual, un comitet de selecţie internaţional alege cele mai bune proiecte care sunt premiate cu o bursă. Şcolile premiate sunt sprijinite în implementarea proiectului şi sunt invitate la întâlnirile internaţionale ale reţelei, precum cea din Praga.

http://www.curierulnational.ro/Politic/2011-04-06/ICCJ+admite+recursul+privind+cresterile+salariale+in+Educatie

ÎCCJ admite recursul privind creşterile salariale în Educaţie


Cadrele didactice au dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221

ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în Educaţie, cadrele didactice având astfel dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221, conform Mediafax. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia este obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă. Ministrul Educaciei, Daniel Funeriu, a declarat, luni, că prin legea privind salarizarea cadrelor didactice, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, salariile vor fi identice cu cele puse în plată în primele luni ale acestui an. El a mai spus că sentinţele judecătoreşti "sunt neunitare" la nivelul României, precizând că acest lucru l-a spus procurorul general, care a formulat un recurs în interesul legii. Ministrul Educaţiei a precizat că, în cazul persoanelor care vor da în judecată după ce va exista decizia ÎCCJ, instanţele se vor raporta la această decizie a ÎCCJ. 

Emil Boc: Drepturile salariale ale profesorilor, conform deciziei ÎCCJ, plătite când vor permite resurselePremierul Emil Boc a spus că decizia ÎCCJ privind creşterile salariale în educaţie va fi respectată, precizând că aceasta se referă la drepturile salariale pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009, care vor fi plătite când resursele economice ale ţării vor permite. "Am avut o discuţie foarte bună şi concretă cu partenerii şi colegii de la UDMR pe două probleme principale: problema salarizării în învăţământ şi problema dialogului social şi a Codului dialogului social", a spus Boc, după întâlnirea cu parlamentarii UDMR. El a ţinut să precizeze că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie "este şi va fi respectată", subliniind că în România nu se pune problema de a nu fi respectată o hotărâre a ÎCCJ sau a unei instanţe judecătoreşti.

Funeriu: Suma anuală care ar rezulta dacă s-ar aplica Legea 221 ar fi de 500 milioane euro anual El a mai spus că suma anuală care ar rezulta dacă s-ar aplica Legea 221 ar fi de două miliarde de lei anual, adică de 500 de milioane de euro anual. Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, declara, vineri, că este catastrofal ce face Guvernul prin anularea plăţii sumelor câştigate în instanţă, subliniind că respectarea deciziilor judecătoreşti nu ar fi destabilizat economia. Procurorul general Laura Codruţa Kovesi a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii după ce s-a constatat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar privind aplicarea Legii 221/2008 care se referă la creşterile salariale pentru personalul din învăţământ.

"Demisia de obicei se cere atunci când nu rezolvi probleme"
 
Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat ieri, întrebat în legătură cu solicitarea unor democrat-liberali de a-şi da demisia, că "demisia de obicei se cere atunci când nu rezolvi probleme". "Demisia de obicei se cere atunci când nu rezolvi probleme. Acum rezolvăm această problemă şi am avut multe discuţii cu colegii deputaţi, chiar şi ieri (n.r. - luni) la minister, şi unii au anunţat că susţin angajarea de răspundere", a spus Funeriu. El a făcut această precizare înainte de a intra la reuniunea parlamentarilor UDMR cu premierul Emil Boc la care s-a discutat despre asumarea răspunderii Guvernului în Parlament pe legea privind plafonarea salariilor cadrelor didactice.

Funeriu a vorbit şi despre procesele legate de salariile profesorilor, dar şi despre decizia ÎCCJ

"Practic, ce spune Înalta Curte este că de acum înainte sentinţele care vor intra în pronunţare vor fi astfel încât salariile profesorilor vor fi acordate cu acel spor în perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009. Este limpede că interesul Ministerului Educaţiei este ca salariile să fie unitare pentru toate cadrele didactice, să existe echitate în sistem şi am iniţiat săptămâna trecută şi chiar ieri am discutat cu unii lideri de sindicat, am avut discuţii în vederea găsirii soluţiilor pentru plata sentinţelor din trecut", a explicat Funeriu. El a mai spus că salariile cadrelor didactice ar trebui să fie mai mari, dar a arătat că, "din păcate, aceasta este resursa bugetară în România astăzi". Deputatul PDL de Arad Marius Gondor a afirmat că ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, trebuie să îşi dea demisia pentru "prejudiciile cauzate cadrelor didactice" prin întârzierea apariţiei unei legi care să stabilească modalitatea de calcul al salariilor în învăţământ.

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/contributiile-sociale-pot-scadea-daca-nu-se-accepta-cerintele-de-cresteri-salariale-926040.html

Contribuţiile sociale pot scădea dacă nu se acceptă cerinţele de creşteri salariale

 

Scăderea contribuţiilor de asigurări sociale se poate realiza în funcţie de mersul economiei şi dacă nu se va ceda în faţa unor dorinţe de creşteri de salarii şi pensii, a declarat astăzi premierul Emil Boc.

El a adăugat că procentul acestei scăderi va fi anunţat la finalul tuturor analizelor.

"Semnele din economie sunt în direcţia bună şi dacă nu facem niciun pas înapoi, nu cedăm în faţa unor dorinţe, poate justificate, de creşteri de salarii, de creşterii de pensii, atunci avem şanse ca în viitor să putem avea recuperarea tuturor pierderilor salariale din 2010, o creştere a pensiilor în 2012 pe baza inflaţiei şi să putem scădea contribuţiile de asigurări sociale", a spus Boc, citat de Agerpres.

Premierul Emil Boc a declarat că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cazul salariilor profesorilor va fi respectată şi că actul normativ pe care Executivul îl pregăteşte în acest sens nu vizează plafonarea şi nici îngheţarea salariilor, ci o reglementare unitară a practicilor de încadrare.

"Actul normativ pregătit de guvern nu vizează nici plafonarea, nici îngheţarea salariilor"


El a menţionat că o majorare de 50% ar pune în pericol recuperarea în integralitate pentru toţi bugetarii a drepturilor salariale pierdute în 2010.

"Actul normativ pe care îl pregătim nu vizează nici plafonarea, nici îngheţarea salariilor, vizează doar o reglementare unitară a practicii de reîncadrare. Practic, peste 95% dintre profesori nu vor avea niciun fel de afectare a drepturilor salariale pe care astăzi le au în practică. Legea pe care o pregătim va stabili salariul de încadrare pentru fiecare poziţie din învăţământ", a spus premierul, la finalul întrevederii cu parlamentarii UDMR.

El a precizat că discuţia cu "partenerii" de la UDMR s-a axat pe două probleme: prima legată de problema salarizării în învăţământ, cea de-a doua a dialogului social, dar au fost avute în vedere şi "alte aspecte colaterale ce ţin de relansarea economică".

Şeful Executivului a subliniat faptul că decizia ÎCCJ privind salariile profesorilor trebuie respectată. "Această decizie acoperă perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009. Este vorba despre drepturi salariale care vor fi recuperate de către profesori pentru acel interval de timp. Potrivit legii, vor fi plătite în momentul în care resursele economice ale ţării permit, pe baza reeşalonării. Problema care a apărut acum în România legat de problema salarizării este practica reîncadrărilor lună de lună a salariilor majorate cu 50%. Cazurile de la Suceava şi de la Botoşani, unde profesorii de acolo au reîncadrarea făcută cu 50% majorare, la care se adaugă 15% majorare de la 1 ianuarie pentru toţi bugetarii, în timp ce restul profesorilor din România nu au această majorare salarială de 50 plus 15. Pentru aceeaşi muncă în România sunt profesori plătiţi diferit", a explicat Boc.

http://www.gandul.info/politica/boc-asigura-ca-salariile-castigate-de-profesori-in-instanta-vor-fi-platite-esalonat-din-2012-plus-nu-ma-gandesc-acum-la-demisie-nici-presedintele-nu-mi-a-cerut-8133043

Boc asigură că salariile câştigate de profesori în instanţă vor fi plătite eşalonat din 2012. PLUS: "Nu mă gândesc acum la demisie, nici preşedintele nu mi-a cerut"

 

Drepturile salariale câştigate de profesori în instanţă vor fi eşalonate la plată începând cu 2012, într-un cuantum şi pe parcursul unui interval care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, dar şi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toate salariile, afirmă premierul Boc.

El a precizat, la un post de televiziune, că eşalonarea la plată a acestor drepturi salariale va fi reglementată prin Legea bugetului pentru anul viitor şi a apreciat că este posibil ca plăţile să fie efectuate în intervalul 2012-2013-2014, mecanism aplicat şi în cazul altor bugetari.

"Prin Legea bugetului vom stabili cât şi cum, după inventarierea tuturor sentinţelor judecătoreşti, pentru a identifica exact valoarea, şi după ce vom stabili ce alte obligaţii salariale mai are statul", a spus Boc.

Premierul a declarat anterior că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind creşterile salariale în educaţie va fi respectată, precizând că aceasta se referă la drepturile salariale pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009, care vor fi plătite când resursele economice ale ţării vor permite.

El a arătat că sentinţele judecătoreşti emise în favoarea profesorilor vor fi respectate, iar drepturile salariale câştigate in instanţă vor fi reeşalonate la plată în următorii ani, în funcţie de resursele economice.

ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în educaţie, cadrele didactice având astfel dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Departamentul Social, social@mediafax.ro


Premierul Emil Boc a declarat că nu se gândeşte la acest moment să demisioneze de la conducerea Guvernului şi că nici preşedintele Băsescu nu i-a cerut vreodată acest lucru, arătând că, "teoretic", un mandat de prim-ministru este valabil patru ani, dar condiţionat de existenţa sprijinului politic.

El a apreciat totodată că Guvernul beneficiază în continuare de majoritate parlamentară inclusiv în Senat şi că speră ca această majoritate să fie menţinută până la finalul mandatului.

Premierul a amintit totodată că este pregătit pentru a-şi angaja din nou răspunderea în faţa Parlamentului.

"Dacă aş fi fost slab de înger, ar fi trebuit să nu rezist la nicio bătălie politică", a spus Boc, într-un interviu pentru Realitatea TV.

Întrebat dacă ar candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca, în cazul în care s-ar retrage de la conducerea Guvernului, Boc a răspuns negativ, arătând că acolo există deja un primar foarte bun.

În luna februarie, surse democrat-liberale au declarat că din discuţiile preşedintelui Traian Băsescu cu reprezentanţii PDL a reieşit posibilitatea înlocuirii premierului Emil Boc, o variantă, susţinută de şeful statului, fiind numirea unui premier independent. În acest context, presa a vehiculat mai multe nume, cum ar fi Mugur Isărescu, Mihai Tănăsescu, Cristian Popa sau Călin Georgescu.

Ulterior, după ce solicitarea de reexaminare a legii privind reducerea TVA la 5% la alimentele de bază a fost respinsă de Senat, preşedintele Traian Băsescu a declarat că, dacă se pierde majoritatea în Parlament, soluţia pe care o va propune clasei politice va fi un premier independent, rămânând de văzut dacă partidele vor accepta.

Băsescu a menţionat însă că nu spune că premierul Boc se află la finalul carierei în fruntea Guvernului, dar că se constată pierderea majorităţii la Senat, existând pericolul ca acelaşi lucru să se întâlmple şi la Cameră.

http://www.puterea.ro/news18469/Legea-salarizarii-unice-si-taierile-salariale-de-25--aplicate-gresit-Guvernul-bun-de-plata-catre-profesori--.htm

Legea salarizării unice şi tăierile salariale de 25%, aplicate greşit. Guvernul, bun de plată către profesori

Guvernul este obligat să plătească fără eşalonare salariile dascălilor majorate cu 33%, anunţă sindicatele din învăţământ. Reprezentanţii profesorilor atrag atenţia că Legea salarizării unice conţine grave erori, iar tăierile salariale de 25% au fost aplicate greşit. 

Executivul este obligat să plătească majorările salariale cu 33% ale dascălilor, afirmă sindicatele din învăţământ. Profesorii suţin că legea premierului Emil Boc prin care se urmărea îngheţarea salariilor angajaţilor din Educaţie a rămas “fără obiect”.

Conduecrea Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) ironizează calităţile de jurist ale prim-ministrului Boc.“Bineînţeles că Guvernul este obligat să plătească salariile profesorilor, majorate cu 33%, cel puţin pentru instanţele care s-au pronunţat până în prezent. Avem o hotărâre a unei instanţe superioare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Guvernul este obligat să plătească aceşti bani, rămâne să vedem când îi vor plăti. Legea profesorului de drept Boc ar putea să rămână fără obiect. Probabil că este un profesor care a terminat dreptul la distanţă, pe baza carnetului de partid. Sunt curios ce-i învaţă pe studenţii săi. Sau probabil studenţii au realizat ce fel de profesor este şi se pregătesc în particular”, ne-a declarat preşedintele FEN, Constantin Ciosu.

Reprezentanţii dascălilor susţin că nu se poate vorbi de o plată eşalonată a salariilor, iar atât Legea salarizării unitare, cât şi Ordonanţa 118/2010 (care prevedea ca veniturile bugetarilor să fie diminuate cu 25%) au fost aplicate eronat. “Domnul ministru Daniel Funeriu face o gravă eroare. Dânsul a declarat că profesorii au câştigat măririle salariale cu 33% din 2008 până în 2009. Avem hotărâri judecătoreşti care spun că Legea 221 (n.r. care prevede ca veniturile dascălilor să fie majorate cu 33%) trebuie aplicată. Acest lucru înseamnă că a fost aplicată greşit şi tăierea salarială cu 25% şi există erori şi în Legea salarizării. Vor apărea noi probleme”, ne-a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ (FSI) “Spiru Haret”, Gheorghe Isvoranu. Acesta suţine că guvernanţii vor fi nevoiţi să facă rost de bani pentru a plăti salariile majorate ale dascălilor. “Legea 221 nu se aplică numai pentru un an. În aceste condiţii, nu se poate vorbi de eşalonare. Domnii Funeriu şi Boc, împreună cu ceilalţi guvernanţi, ar face bine să ia bani de la buget şi să nu mai încerce să găsească tot felul de subterfugii. Să ia bani din PIB, aşa cum este el mic, şi să plătească salariile profesorilor. Este suficient să avem 6%, cum prevede şi noua lege, şi nu 3%, cât avem în prezent. Când a fost vorba să taie salariile cadrelor didactice nu au stat pe gânduri”, ne-a mai explicat Isvoranu.

 

10.000 de membri FSLI aşteaptă soluţionarea dosarelor privind Legea 221

Potrivit datelor oferite de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), aproximativ 10.000 de cadre didactice aşteaptă soluţionarea dosarelor privind Legea 221/2008. “Ţinând cont şi de această decizie a ÎCCJ, FSLI consideră că angajaţii din învăţământ care au câştigat în instanţă majorarea salariilor cu 33,4% pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009, ar trebui să fie reîncadraţi pe posturi, începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform Legii 221/2008 şi Legii 330/2009. FSLI cere demisia tuturor celor din conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care au semnat diferite note sau circulare trimise către inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, prin care s-a blocat aplicarea acestei legi”, se arată într-un comunicat de presă al FSLI.

 

Proiectul privind salariile profesorilor, aproape gata

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat ieri că proiectul pe care Guvernul intenţionează să îşi angajeze răspunderea privind salariile profesorilor este aproape finalizat, urmând să mai aibă discuţii cu deputaţii PDL şi toţi cei interesaţi în perioada următoare. Ministrul a mai comentat şi decizia ÎCCJ în privinţa salariilor profesorilor, comentând că ceea ce Înalta Curte a decis este ca toate sentinţele de acum înainte să fie “unitare”. “Este limpede că interesul Ministerului Educaţiei este ca salariile să fie unitare pentru toate cadrele didactice şi am iniţiat săptămâna trecută discuţii în vederea găsirii soluţiilor pentru plata sentinţelor din trecut”, a precizat Funeriu. Acesta a completat că de acum înainte sentinţele care vor intra în pronunţare vor fi “astfel încât salariile profesorilor să fie acordate cu acel spor pe perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009”. Guvernul respectă, a respectat şi va respecta sentinţele judecătoreşti. Pe perioada trecută, plata acestor sentinţe se realizează prin Ordonanţa 71, care spune că plăţile vor fi eşalonate din 2012 încolo”, a mai spus demnitarul. Funeriu a conchis că proiectul privind salariile profesorilor este "pe ultima sută de finalizare" şi urmează să mai poarte discuţii cu toţi factorii interesaţi.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, referitoare la acordarea măririi salariale de 33%  pentru dascăli. Prin urmare, pentru dosarele care mai sunt pe rol pentru dobândirea drepturilor potrivit Legii 221/2008, instanţele sunt obligate să dea aceeaşi soluţie, respectiv aplicarea prevederilor acestei legi în perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/majorarea-nu-pentru-toti-profesorii-si-nu-imediat-221607.html

Majorarea - nu pentru toţi profesorii şi nu imediat

În ciuda deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit căreia profesorii trebuie să beneficieze de majorarea acordată în 2008, Guvernul Boc este decis să continue cu asumarea răspunderii. Împotriva Executivului ar putea fi dechise zeci de mii de acţiuni în instanţă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost solicitată să se pronunţe pe subiectul salarizării profesorilor de procurorul general, Laura Codruţa Kovesi, în condiţiile în care, până acum, instanţele au dat decizii diferite în procesele intentate Executivului de cadrele didactice. Concret, unele instanţe au apreciat că profesorii reclamanţi sunt îndreptăţiţi să primească diferenţa dintre salariul majorat (conform Legii 221/2008) şi salariul încasat calculată pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009. Alte instanţe au decis însă ca diferenţa să fie calculată şi aplicată doar pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 martie 2009, iar altele au respins integral cererile cadrelor didactice. Plecând de la aceste premise, ICCJ a hotărât ca Legea 221/2008 să fie reper pentru întreaga perioadă 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009, decizia fiind definitivă şi obligatorie. Cu alte cuvinte, în cazul celor peste 50.000 de procese aflate pe rol, profesorii vor avea câştig de cauză şi urmează să primească, retroactiv, diferenţa corespunzătoare celor 13 luni. 
Certitudinile se opresc însă aici. Efectele deciziei ICCJ sunt văzute diferit de parlamentarii-jurişti, dar şi de membrii Guvernului.

Boc: „Drepturile plătite când vor permite resursele"

Premierul Emil Boc a dat asigurări că Executivul va respecta decizia ICCJ, dar a precizat că nu sunt fondurile necesare în acest an. „Astăzi, o creştere a salariilor profesorilor cu 50% ar pune în pericol stabilitatea financiară şi a resurselor din care să plătim salariile în România. Dacă am majora salariile cu 50% astăzi ale profesorilor am pune în pericol pentru 2012 recuperarea în integralitate pentru toţi bugetarii a drepturilor salariale pierdute în 2010", a declarat premierul. Potrivit acestuia, asumarea răspunderii anunţată nu ar fi afectată de decizia ICCJ, deoarece se are urmăreşte stabilirea unui „salariu de încadrare pentru fiecare poziţie din învăţământ".

La rândul său, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a precizat că proiectul pentru care vrea Guvernul Boc să-şi angajeze răspunderea este „pe ultima sută de finalizare".

Cum văd parlamentarii-jurişti efectele deciziei ICCJ

În opinia social-democratului Toni Greblă, preşedintele Comisiei juridice din Senat, de diferenţa aferentă perioadei 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009 ar trebui să beneficieze imediat toţi profesorii, nu doar cei care au dat Guvernul în judecată. „Hotărârile judecătoreşti se execută de bună voie şi doar în cazul refuzului se merge în instanţă şi se ajunge la o executare silită. Autorităţile statului sunt primele care trebuie să dea un exemplu şi să pună în executare hotărârile judecătoreşti, nu să ajungă la executare silită", a explicat pentru RL Greblă. În opinia acestuia, Guvernul Boc poate recurge însă la tactica reeşalonării plăţii: „Se poate ca salariile să fie majorate imediat, dar plata efectivă va fi făcută eşalonat".


Varianta reeşalonării este creditată şi de senatorul PDL Iulian Urban, vicepreşedinte al Comisiei juridice. „Da, Guvernul trebuie să crească salariile potrivit deciziei ICCJ, dar avem o lege a bugetului deja aprobată pentru anul în curs şi banii ar trebui să fie luaţi din altă parte, pentru că sumele nu au fost prinse în bugetul Ministerului Educaţiei", a declarat pentru RL senatorul PDL.

În schimb, deputatul PNL Alina Gorghiu, membru în Comisia juridică, arată că decizia ICCJ îi vizează în primul rând pe cei ale căror procese sunt pe rol. Aceştia nu doar că vor câştiga, dar vor primi diferenţa aferentă întregii perioade, 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2009. În cazul acestora, se impune practic recalcularea salariilor, în condiţiile în care de la majorarea din 2008 au mai intervenit o reducere cu 25% şi, apoi, o creştere cu 15%.


Cât despre extinderea dreptului la toţi profesorii, deputatul PNL spune că nu se realizează automat şi că este nevoie de chemarea Guvernului în instanţă. Cu alte cuvinte, alte zeci de mii de procese intentate Executivului.

http://m.stirileprotv.ro/index.php?article_id=3254024

Profesorii au mai castigat o batalie in lupta pentru salarii

 

Inalta Curte de Casatie si Justiei (ICCJ) a admis astazi recursul in interesul legii formulat de procurorul general, privind aplicarea Legii 221/2008. Aceasta lege se refera la cresterile salariale ale cadrelor didactice.

Mai exact, profesorii vor beneficia de "diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009".

Recursul in interesul legii a fost formulat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia este obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedura civila.

Imediat, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a salutat decizia Inaltei Curti. Profesorii-sindicalisti sustin ca instantele vor fi astfel obligate sa dea dreptate cadrelor didactice pentru diferentele salariale cuvenite. "Prin urmare, pentru dosarele care mai sunt pe rol pentru dobandirea drepturilor potrivit Legii 221/2008, instantele sunt obligate sa dea aceeasi solutie, respectiv aplicarea prevederilor acestei legi in perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009", se arata intr-un comunicat al FSLI.

Boc: Decizia de majorare a salariilor profesorilor cu 50% a fost o greseala

Federatia mai sustine ca, potrivit datelor detinute, aproximativ 10.000 de membri FSLI asteapta solutionarea dosarelor privind Legea 221/2008. Tinand cont si de aceasta decizie a ICCJ, FSLI considera ca angajatii din invatamant care au castigat in instanta majorarea salariilor cu 33,4% pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009, ar trebui sa fie reincadrati pe posturi, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, conform Legii 221/2008 si Legii 330/2009.

De asemenea, FSLI cere demisia tuturor celor din conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care au semnat diferite note sau circulare trimise catre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, prin care s-a blocat aplicarea acestei legi.

Ce va face Ministerul Educatiei

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a declarat inca de luni ca prin legea privind salarizarea cadrelor didactice, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, salariile vor fi identice cu cele puse in plata in primele luni ale acestui an. El a mai spus ca sentintele judecatoresti "sunt neunitare" la nivelul Romaniei, precizand ca acest lucru a fost spus chiar de procurorul general, care a formulat un recurs in interesul legii.

"Dupa ce vom avea raspunsul de la ICCJ la recursul procurorului general, vom discuta esalonarea, deoarece recursul va da o unificare, va da un raspuns indicat sentintelor pentru toata lumea. Apoi vom vedea cum va fi facuta esalonarea, in functie de modul in care va fi unificarea. Cand venim cu o lege, nu va mai fi posibil sa existe interpretari, asa cum au fost in trecut", a mai spus Daniel Funeriu, citat de Mediafax.

Ministrul a mai spus ca, dupa ce va exista decizia ICCJ, se va putea vorbi despre "unificare". "Dupa ce avem decizia ICCJ, atunci vom putea discuta modul cum unificam pentru perioada trecuta, pentru toata perioada trecuta, unde avem cadre didactice care au pierdut, altele care au castigat din octombrie 2008 pana in decembrie 2009 si cazuri doar pana in martie 2009", a explicat Daniel Funeriu.

Ministrul Educatiei a mai precizat ca, in cazul persoanelor care vor da in judecata, dupa ce va exista decizia ICCJ, instantele se vor raporta la aceasta decizie a ICCJ.

"Opinia procurorul general este ca ar trebui sa se mearga pe Legea 221 pana la data de 31 decembrie 2009, opinia care se desprinde ca opinie majoritara a instantelor. Cand va exista decizia ICCJ vor incepe discutiile pentru unificare pe trecut, pentru ca oricine va da in judecata dupa acea decizie, pentru o anumita perioada, va trebui sa se raporteze la decizia inaltei Curti. Dupa decizia ICCJ, pot exista noi procese. Decizia ICCJ este valabila pentru noile procese de acum inainte", a explicat Funeriu.

El a mai spus ca suma anuala care ar rezulta daca s-ar aplica Legea 221 ar fi de doua miliarde de lei anual, adica de 500 de milioane de euro anual. Coalitia a decis, in sedinta de luni, sa mandateze Guvernul sa isi angajeze raspunderea in Parlament pentru proiectul legii care limiteaza cresterile salariale pentru profesori.

 

05 aprilie 2011

Recurs in interesul legii- ICCJR

Inalta Curte de Casatie si Justitie.doc

sentinta ICCJ sporuri pentru personalul contractual bugetar

r3h95_Adresa FNSA toate sindicatele decizie ICCJ anulare ordin 32-42.pdf

COMUNICAT DE PRESA FSLI- Majorarea salariilor in invatamant, conform Legii 221/2008, trebuie facuta unitar

Comunicat de presa FSLI, 5.04.2011.doc

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Catalin-Croitoru-Boc-Emile-profesorii_0_456554858.html

 

EXCLUSIV Cătălin Croitoru către Boc: „Emile, aşa cum ai închis spitalele, o să închizi şi şcolile, pentru că profesorii vor pleca”

Emil Boc a fost tras la răspundere de deputaţii PDL care i-au reproşat că partidul nu îşi permite costurile electorale ale noului proiect privind salarizarea profesorilor, cu un an înaintea alegerilor, au precizat pentru „Adevărul” surse democrat-liberale. Cătălin Croitoru a fost printre cei mai aspri critici ai premierului în şedinţa grupurilor parlamentare, el acuzând absenţa ministrului Educaţiei Daniel Funeriu care, în opinia sa, ar fi trebuit să vină în faţa parlamentarilor pentru a da lămuriri. Deputatul Marius Gondor a cerut chiar demisia lui Funeriu.

„Acest guvern este incompetent şi trebuie să plece”, a declarat Croitoru pentru „Adevărul”, la finalul discuţiilor din spatele uşilor închise. El a adăugat că ar vota o moţiune de cenzură. „M-am săturat să fiu un zombi. M-am săturat să stau în bancă şi să-mi zică cineva ce să fac”, a mai comentat el.

Croitoru a avut un schimb de replici dure cu premierul. „Emile, aşa cum ai închis spitalele, o să închizi şi şcolile, pentru că profesorii vor pleca din sistem”, i-a spus deputatul.

Funeriu a fost şi el ţinta ironiilor. Parlamentarii l-au întrebat pe Boc de ce ministrul Educaţiei nu este prezent la şedinţă pentru a le răspunde întrebărilor. „Este la radio”, a replicat Boc. „Dar ce face, cântă? Că despre legea educaţiei nu poate vorbi”, a replicat un parlamentar. Marius Gondor a precizat pentru „Adevărul” i-a sugerat premierului să ceară demisia ministrului. „Am sugerat că Funeriu ar trebui să demisioneze pentru că situaţia nu este una bună pentru profesori şi cineva este vinovat pentru asta”, a declarat Gondor.

Cea mai mare nemulţumire a parlamentarilor PDL a fost însă legată de consecinţele electorale. Potrivit surselor citate, democrat-liberalii i-au transmis premierului că este inacceptabil să lovească din nou în profesori, ale căror voturi vor fi pierdute definitv pentru partid. În plus, ei au ridicat problema riscului ca noul act normativ să fie invalidat de Curtea Constituţională, ceea ce ar aduce noi prejudicii. Boc va discuta şi cu senatorii PDL. 

 

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Salarii_mai_mici_cu_cel_mult_500_de_lei_0_456554962.html

Salarii mai mici cu cel mult 500 de lei

 

Profesorii care au câştigat măriri de lefuri în instanţă pierd între 200 şi 500 de lei la salariu prin proiectul care le plafonează veniturile. Mai scad salariile celor cu funcţii de conducere, care pierd 6-7%. Restul retribuţiilor rămân la fel ca acum.

Noua lege de salarizare a profesorilor, pentru care coaliţia de guvernare îşi va asuma răspunderea, stabileşte sumele minime şi maxime între care pot fi încadraţi profesorii din universităţi, dar şi modul de calcul al salariilor pe care le vor primi dascălii şi personalul auxiliar din învăţământul preuniversitar. Unul dintre articolele legii arată că sumele primite de profesori rămân cele prevăzute în proiect şi nu se vor negocia sub nicio formă prin contractele colective de muncă sau prin contractele individuale. Legea precizează că salariile de încadrare cuprind şi majorarea de 15 % de anul acesta. 

Două tipuri de vechime

Dascălii vor primi un salariu brut ce va fi compus din salariul de bază, la care se adaugă şi sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi pe care le vor primi. Profesorii cu o vechime mai mică de 10 ani vor primi numai spor de solicitare neuropsihică, iar cei care au peste 10 ani vor lua, pe lângă sporul de solicitare neuropsihică, şi pe cel de stabilitate.

Sporurile vor fi cuprinse în salariu. Legea face distincţie între vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută. Astfel, profesorii care au predat la catedră neîntrerupt în cadrul unei şcoli sau în cadrul unui inspectorat şcolar vor avea vechime efectivă. Profesorii care nu au predat neîntrerupt, dar care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii pe care o deţin, vor avea vechime recunoscută.

În schimb, vor scădea numai salariile profesorilor care au câştigat în instanţă majorări de 33,4 %. „Ceea ce vă pot spune este că vor scădea salariile debutanţilor cu aproximativ 200 de lei, iar ale celorlalţi, cu sume cuprinse între 400 şi 500 de lei", a spus Maria Ţiprigan, lider sindical de la Suceava. De exemplu, un profesor cu gradul didactic I şi 20 de ani vechime care, în urma procesului pentru mărirea salariilor, câştigă 1.900 lei, va lua 1.500 lei. Sindicaliştii spun că în cea mai mare parte salariile vor rămâne la fel. „În afară de salariile celor care au câştigat în instanţă, mai scad şi salariile personalului nedidactic, pentru că aceştia nu vor mai primi gradaţia de merit.", a spus Liviu Pop, secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. 

Opoziţia va depune plângere penală împotriva lui Boc 

Coaliţia guvernamentală a mandatat ieri Executivul să îşi asume răspunderea săptămâna viitoare asupra noului proiect de lege privind salarizarea profesorilor, iar Opoziţia a ameninţat cu atacarea actului normativ la Curtea Constituţională şi cu depunerea unei plângeri penale împotriva premierului Emil Boc. Liderul grupului minorităţilor naţionale, deputatul Varujan Pambuccian, a precizat pentru „Adevărul" că Guvernul Boc va trebui să găsească cea mai bună soluţie şi din punct de vedere juridic, astfel încât să evite invalidarea actului normativ de Curtea Constituţională, în condiţiile în care legea are ca scop blocarea aplicării unor decizii judecătoreşti prin care mai mulţi dascăli au obţinut majorarea salariilor cu 33%. De partea cealaltă a baricadei, conducerea Uniunii Social Liberale (USL) a decis ca parlamentarii săi să nu participe la niciun fel de procedură privind angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege privind plafonarea salariilor profesorilor. Roxana Preda

2 miliarde de lei este totalul majorărilor câştigate de profesori în instanţă.

http://www.azi.ro/index.php?data=05.04.2011&rubrica=Prima_pagina&citeste=2

Parlamentarii PDL vor demisia ministrului Funeriu

Ne-am săturat să fim „zombi“

Deputatul Cătălin Croitoru este unul dintre cei mai aspri critici ai Guvernului Boc

 

Mai mulţi deputaţi PD-L i-au cerut, ieri, premierului Emil Boc, demiterea ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu.

 

Prezent luni în Parlament, pentru a-i convinge pe deputaţii şi senatorii PDL de necesitatea asumării legii prin care se vor plafona salariile cadrelor didactice care au câştigat în instanţă venituri majorate, Emil Boc a fost întâmpinat cu plângerile pedeliştilor. Haosul salarizării din învăţământ şi trecerea a încă unei legi privind Educaţia prin asumare a guvernului i-a revoltat pe parlamentarii democrat-liberali, care i-au cerut premierului Boc să ia în calcul înlocuirea lui Daniel Funeriu de la şefia Ministerului Educaţiei.

Deputaţii PD-L i-au reproşat că partidul nu îşi permite costurile electorale ale noului proiect privind salarizarea profesorilor, cu un an înaintea alegerilor. Parlamentarii l-au întrebat pe Boc de ce ministrul Educaţiei nu este prezent la şedinţă pentru a le răspunde la întrebări. „Este la radio“, a replicat Boc. Dar ce face, cântă? Că despre Legea Educatiei nu poate vorbi“, a replicat un parlamentar. „Nu discută cu noi. Ne spune de fiecare dată să vă întrebăm pe dumneavoastră“. „Păi ce, noi avem ministru al Educaţiei?!“, a fost răspunsul ironic al deputatului Cătălin Croitoru, cel care i-a adresat lui Boc o solicitare directă: „Cineva trebuie sacrificat!“.

Cătălin Croitoru a fost printre cei mai aspri critici ai premierului în şedinţa grupurilor parlamentare. „Acest Guvern este incompetent şi trebuie să plece“, a declarat Croitoru pentru cotidianul „Adevărul“, la finalul discuţiilor din spatele uşilor închise. El a adăugat că ar vota o moţiune de cenzură. „M-am săturat să fiu un zombi. M-am săturat să stau în bancă şi să-mi zică cineva ce să fac“, a mai comentat el. Întâlnirile lui Emil Boc cu parlamentarii puterii vor continua şi astăzi, când sunt programate discuţii cu grupurile UDMR şi UNPR. Decizia prezentării proiectului de lege a fost luată în Biroul Permanent al PD-L, întâlnire la care a participat şi ministrul Funeriu.

 

http://www.azi.ro/index.php?data=05.04.2011&rubrica=Actualitate&citeste=2

Guvernul „concediază“ Parlamentul

 

Prim-ministrul Emil Boc intenţionează să-şi asume răspunderea şi pe Codul de Dialog Social. Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, ieri, după discuţiile cu sindicatele şi patronatele, că ar dori să finalizeze proiectul Codului de Dialog Social până la sfârşitul săptămânii.

Întrebat dacă Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament şi în cazul acestui proiect de lege, demnitarul a confirmat că există această posibilitate. „Ar fi o variantă bună, pentru că acesta completează Codul Muncii şi reglementările de pe piaţa muncii“, a precizat ministrul Ioan Botiş. Reprezentanţii confederaţiilor sindicale au anunţat, ieri, că nu mai participă la nicio discuţie cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nemulţumite că MMFPS a trimis deja proiectul Codului de Dialog Social la Consiliul Economic şi Social (CES). „Deşi în 28 martie partenerii sociali şi ministrul Muncii au stabilit o întâlnire pentru astăzi (luni – n.r.), am constatat că la ora 12.00 legea era deja trimisă la CES pentru avizare miercuri şi pentru avizare definitivă joi. Practic, punctul de vedere al Guvernului va fi aplicat în viitor, deşi nu respectă directivele UE şi Constituţia. (...) Nu mai continuăm decât dacă Ministerul retrage proiectul din CES“, a spus preşedintele CNS „Cartel Alfa“, Bogdan Hossu. Liderul sindical a adăugat că în patru zile sindicatele au primit trei variante ale proiectului de lege, ceea ce dovedeşte „incoerenţă legislativă, analfabetism în exprimare şi incapacitate de a construi o lege care să respecte directivele europene şi Constituţia“. 

 

http://www.cotidianul.ro/141703-Profesorii-pot-castiga-in-instanta-diferentele-salariale

ICCJ admite recursul în interesul legii privind creşterile salariale în Educaţie

Profesorii pot câştiga în instanţă diferenţele salariale

ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în Educaţie, cadrele didactice având astfel dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Ca efect al deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr.136/2008, nr.151/2008 şi nr.1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009", potrivit deciziei luate luni.

Decizia este obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, luni, că prin legea privind salarizarea cadrelor didactice, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, salariile vor fi identice cu cele puse în plată în primele luni ale acestui an.

El a mai spus că sentinţele judecătoreşti "sunt neunitare" la nivelul României, precizând că acest lucru l-a spus procurorul general, care a formulat un recurs în interesul legii.

"După ce vom avea răspunsul de la ICCJ la recursul procurorului general, vom discuta eşalonarea, deoarece recursul va da o unificare, va da un răspuns indicat sentinţelor pentru toată lumea. Apoi vom vedea cum va fi făcută eşalonarea, în funcţie de modul în care va fi unificarea. Când venim cu o lege, nu va mai fi posibil să existe interpretări, aşa cum au fost în trecut", a mai spus Daniel Funeriu.

Ministrul a mai spus că, după ce va exista decizia ICCJ, se va putea vorbi despre "unificare".

"După ce avem decizia ICCJ, atunci vom putea discuta modul cum unificăm pentru perioada trecută, pentru toată perioada trecută, unde avem cadre didactice care au pierdut, altele care au câştigat din octombrie 2008 până în decembrie 2009 şi cazuri doar până în martie 2009", a explicat Daniel Funeriu.

Ministrul Educaţiei a precizat că, în cazul persoanelor care vor da în judecată după ce va exista decizia ICCJ, instanţele se vor raporta la această decizie a ICCJ.

"Opinia procurorul general este că ar trebui să se meargă pe Legea 221 până la data de 31 decembrie 2009, opinia care se desprinde ca opinie majoritară a instanţelor. Când va exista decizia ICCJ vor începe discuţiile pentru unificare pe trecut, pentru că oricine va da în judecată după acea decizie, pentru o anumită perioadă, va trebui să se raporteze la decizia Înaltei Curţi. După decizia ICCJ, pot exista noi procese. Decizia ICCJ este valabilă pentru noile procese de acum înainte", a explicat Funeriu.

El a mai spus că suma anuală care ar rezulta dacă s-ar aplica Legea 221 ar fi de două miliarde de lei anual, adică de 500 de milioane de euro anual.

Coaliţia a decis, în şedinţa de luni, să mandateze Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru proiectul legii care limitează creşterile salariale pentru profesori.

Guvernul anunţa, săptămâna trecută, că va promova în Parlament, posibil prin angajarea răspunderii, un proiect de act normativ care să plafoneze majorarea salariilor pentru profesori, considerând că economia nu poate suporta la acest moment o creştere salarială de 50%.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, declara, vineri, pentru MEDIAFAX că este catastrofal ce face Guvernul prin anularea plăţii sumelor câştigate în instanţă, subliniind că respectarea deciziilor judecătoreşti nu ar fi destabilizat economia.

FSLI preciza că sunt 7.000 de hotărâri judecătoreşti irevocabile pentru reîncadrare potrivit Legii 221/2008 şi peste 50.000 de procese pe rol, iar nerecunoaşterea acestor reîncadrări pe posturi şi a majorărilor salariale obţinute prin hotărâri irevocabile reprezintă o nerespectare a rolului pe care îl are un cadru didactic în educaţie.

Procurorul general Laura Codruţa Kovesi a sesizat ICCJ cu recurs în interesul legii după ce s-a constatat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar privind aplicarea Legii 221/2008 care se referă la creşterile salariale pentru personalul din învăţământ.

http://www.cotidianul.ro/141673-Boc--Sustinerea-majorarii-salariilor-profesorilor-cu-50-a-fost-o-greseala

Boc : Susţinerea majorării salariilor profesorilor cu 50% a fost o greşeală

Susţinerea majorării salariilor profesorilor cu 50%, din 2008, a fost o greşeală care trebuie recunoscută "cu smerenie", a afirmat, luni seara, la TVR1, premierul.

"Încă o dată o spun răspicat şi cu smerenie în faţa românilor: susţinerea majorării salariilor cu 50%, în 2008, a fost o greşeală pe care şi eu o recunosc. În calitate de preşedinte de partid, am susţinut majorarea salariilor. A recunoaşte e mai bine decât a persevera în greşeală. Spun asta după ce a trecut această criză peste noi. Cred că ar trebui să îi schimbe şi pe politicieni", a spus Boc.

Premierul este de acord cu faptul că salariile cadrelor didactice sunt mici: "Înţeleg preocupările faţă de salariile mici ale profesorilor. Sunt salarii mici în raport cu nevoile pe care le au. Şi eu sunt cadru didactic şi nu sunt încântat de salariul pe care îl am ca şi cadru didactic. Ca şi prim-ministru, aş fi încântat să pot spune că de mâine se majorează salariile cu 50%. Am spus care este soluţia pentru România? Să majorăm salariile cu 50%, ceea ce mi-ar aduce popularitate, sau să mă asigur că România are stabilitate pentru viitor şi pentru a putea să realizeze majorarea salariilor în 2012 pentru toţi".

Coaliţia a decis, joi, să-şi asume, în zece zile, un proiect de lege prin care salariile profesorilor ar urma să fie plafonate. Prin această decizie, Executivul vrea să nu le acorde dascălilor majorările salariale de 33%, câştigate în instanţă.

"Nu e vorba de o diminuare a salariilor profesorilor, nu e vorba de o plafonare. Salariile din ianuarie, majorate cu 15% în raport cu octombrie, se vor plăti în continuare. Singurele probleme apar acolo unde s-au făcut reîncadrări pe salarii majorate cu 50%", a mai spus premierul.

Parlamentarii democrat-liberali i-au cerut premierului Emil Boc să-l schimbe din funcţie pe ministrul Educaţiei pentru că Guvernul trebuie să repare acum oalele sparte de Daniel Funeriu.

Furioşi că partidul şi-a şifonat din nou imaginea fiind nevoit să susţină proiectul Executivului prin care salariile profesorilor vor fi uniformizate, aleşii PDL au sărit la gâtul premierului şi i-au cerut sacrificare ministrului Educaţiei, considerat responsabil de situaţia în care s-a ajuns.

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116110

Satu Mare: Magazinele de etnobotanice, interzise in apropierea scolilor

Consiliul Local al municipiului Satu Mare a aprobat in cadrul ultimei sedinte un proiect de hotarare care prevede interzicerea magazinelor de plante etnobotanice pe o raza de doi kilometri de scoli. Proiectul, initiat de consilierii PSD, a fost adoptat in unanimitate de alesii locali. Acesta interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuita, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope de orice fel sau esantioane ale acestora, denumite generic etnobotanice, altele decat cele al caror regim juridic este reglementat prin legislatia in vigoare, pe o raza de 2.000 metri in jurul institutiilor de invatamant si educatie, camine si locuri de cazarepentru elevi si studenti, institutii de cultura, tabere scolare, baze si complexe cultural sportive, palate si cluburi ale copiilor si elevilor. Totodata, comercializarea acestor substante este interzisa pe o raza de 1.000 metri in jurul statiilor mijloacelor de transport in comun, inclusiv gari si autogari, biblioteci, parcuri, lacase de cult, institutii publice, locuri de agrement si distractii. “Desi exista o lista a plantelor si substantelor care sunt interzise de lege, comerciantii acestor produse au grija sa le inlocuiasca cu altele cu proprietati similare, dar care nu sunt cuprinse in aceasta lista, fiind foarte greu sa se ia in timp util masuri pentru stoparea comercializarii acestor produse, numite generic etnobotanice, in baza legislatiei in vigoare”, argumenteaza consilierii initierea proiectului.

http://www.curierulnational.ro/Politic/2011-04-05/Executivul+vrea+limitarea+salariilor+la+profesori

Executivul vrea limitarea salariilor la profesori


Guvernul a anunţat, săptămâna trecută, că va promova în Parlament, posibil prin angajarea răspunderii, un proiect de act normativ care să plafoneze majorarea salariilor pentru profesori, considerând că economia nu poate suporta la acest moment o creştere salarială de 50%

Coaliţia a decis, în şedinţa de ieri, să mandateze Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru proiectul legii care limitează creşterile salariale pentru profesori, au declarat surse oficiale, conform Mediafax. Guvernul a anunţat, săptămâna trecută, că va promova în Parlament, posibil prin angajarea răspunderii, un proiect de act normativ care să plafoneze majorarea salariilor pentru profesori, considerând că economia nu poate suporta la acest moment o creştere salarială de 50%. Surse oficiale au declarat atunci că Executivul ia în calcul angajarea răspunderii pentru proiectul de lege privind uniformizarea salarizării în învăţământ pe considerentul că asupra acestor drepturi salariale nu se poate interveni prin ordonanţă de urgenţă, după ce CC a declarat neconstituţional un act similar al Guvernului Tăriceanu. La sfârşitul anului 2008, Guvernul Tăriceanu a emis o ordonanţă de urgenţă care amâna termenul de intrare în vigoare a Legii de majorare a salariilor în învăţământ cu 50% şi stabilea un nivel de majorare de 17%. Actul normativ a fost însă declarat drept neconstituţional la Curtea Constituţională, cu argumentul că amânarea creşterii salariilor profesorilor afectează drepturi fundamentale, respectiv dreptul la muncă, la protecţia socială a muncii şi la un nivel de trai decent.

Social-democraţii vor depune o plângere penală

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat vineri că social-democraţii vor depune o plângere penală pentru nerespectarea unor hotărâri judecătoreşti, dacă Guvernul va promova o lege care să plafoneze creşterile salariale pentru profesori şi îşi va angaja răspunderea pentru ea. Documentul preg tit de Guvern sub forma unui proiect de lege privind salarizarea în acest an a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ conţine anexe detaliate privind salariile brute de încadrare pentru toate cadrele didactice şi întregul personal auxiliar din învăţământul universitar şi cel preuniversitar şi prevede în mod distinct că acestea vor fi menţinute până la 31 decembrie 2011. "Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederile legii", se arată în actul normativ. Documentul stabileşte totodată că personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ nu va primi sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 şi nici prime de vacanţă, tichete de masă, tichete-cadou şi indemnizaţii la ieşirea la pensie, precum şi că munca suplimentară va fi compensată numai cu timp liber.

Roberta Anastase: Guvernul decide în final forma în care va fi adoptată legea

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a declarat că Guvernul va decide în final forma în care va fi adoptată legea privind salariile profesorilor şi a arătat că, pe lângă asumarea răspunderii, există şi varianta de promovare prin iniţiativă legislativă în procedură de urgenţă. Întrebată dacă există şi altă variantă, în afară de asumarea răspunderii Guvernului, care să fie agreată de coaliţie, Roberta Anastase a răspuns: "Da, ca iniţiativă legislativă care să intre în procedură de urgenţă. Sunt păreri şi pentru această variantă, sigur că da".

PDL sprijină angajarea răspunderii pe salarizarea profesorilor, dar şi pe Codul Dialogului Social

BPN al PDL susţine angajarea răspunderii Guvernului pe două pachete de lege referitoare la reglementarea salarizării profesorilor şi Codul Dialogului Social, a declarat vicepreşedintele PDL Gheorghe Flutur. El a precizat că asumarea răspunderii Guvernului este o soluţie "rapidă, eficientă şi necesară" şi a precizat că acest subiect a fost discutat în coaliţie, iar primul ministru se va întâlni cu grupurile parlamentare ale PDL şi ale partidelor din coaliţie. Flutur a precizat că proiectul Codului Dialogului Social cuprinde reglementări referitoare la sindicate, patronate, contracte de muncă. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, după şedinţa BPN al PDL, că legea privind salarizarea profesorilor "este în mare gata, sunt stabilite foarte clar grilele de salarizare pentru fiecare funcţie", urmând să fie finalizată cel târziu astăzi. "Această lege despre salarizarea cadrelor didactice este strict pentru anul 2011", a precizat Funeriu. El a spus că Guvernul a respectat şi respectă deciziile instanţelor pe tema salarizării cadrelor didactice.

USL nu susţine demersul Executivului

Totodată, conducerea USL a decis ca parlamentarii săi să nu participe la niciun fel de procedură privind angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege privind plafonarea salariilor profesorilor şi nici nu va depune moţiuni de cenzură pentru a nu legitima acest demers al Executivului. "Decizia USL este că nu vom participa în Parlament la niciun fel de procedură care implică această încălcare gravă a Constituţiei, nici în Birourile Permanente, nici în plen, pentru a nu legitima sub nicio formă un act care nu poate fi adoptat în Parlament", a declarat, după şedinţa conducerii USL, preşedintele PSD, Victor Ponta. Liderul social-democrat a adăugat că angajarea răspunderii Guvernului pe o lege care împiedică executarea unor hotărâri judecătoreşti nu poate fi acceptată într-un stat de drept. El a arătat că USL va sesiza Curtea Constituţională, prin toate metodele legale, şi va solicita CSM să facă toate demersurile necesare astfel încât să împiedice adoptarea unei legi prin care Executivul intervine şi modifică principiul independenţei puterii judecătoreşti. Ponta a precizat că, dacă se va ajunge la adoptarea legii prin angajarea răspunderii, USL va depune plângere penală împotriva premierului Boc, dar şi împotriva preşedintelui Traian Băsescu, dacă şeful statului va promulga proiectul de lege. Victor Ponta a subliniat că USL nu va depune moţiune de cenzură pentru că, dacă ar face acest gest, ar legitima de fapt legea pe care Executivul intenţionează să îşi angajeze răspunderea.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/boc-luat-la-rost-ca-pierde-voturile-profesorilor-925949.html

Boc, luat la rost că pierde voturile profesorilor

Parlamentarii PDL i-au reproşat premierului că a decis plafonarea salariilor dascălilor în an preelectoral.

Parlamentarii PDL şi-au vărsat ieri nervii pe premierul Emil Boc pentru decizia de a-şi asuma răspunderea pe plafonarea salariile profesorilor chiar în an preelectoral. 

O rundă s-a desfăşurat în întâlnirea cu deputaţii democrat-liberali nemulţumiţi că ministrul educaţiei Daniel Funeriu nu a venit şi el să dea explicaţii. "Unde e Funeriu? De ce nu e aici?", a dat tonul ostilităţilor Cătălin Croitoru, care i-a spus lui Boc că nu poate tolera atitudinea ministrului educaţiei, care nu ar fi vrut să discute legea cu parlamentarii pe motiv că e secretă. Încercarea premierului de a para atacul, invocând că este vorba doar despre o variantă de lucru l-a enervat şi mai tare pe Croitoru: "Dacă e secretă, atunci de unde o are Cristian Preda de a pus-o pe blog?". Tonul a fost susţinut şi de alţi deputaţi din Comisia de învăţământ, nemulţumiţi că subiectul nu a fost gestionat cum ar fi trebuit. Marius Gondor a cerut o analiză pentru a se stabili o strategie de comunicare, iar Marius Spânu a propus chiar nişte scuze publice pe motiv că evaluarea nu a fost corectă. 

Concluzia a tras-o însă tot Cătălin Croitoru, care i-a spus lui Emil Boc că partidul poate săşi ia adio de pe acum de la câteva sute de mii de voturi ale profesorilor şi ale familiilor acestora.

Funeriu era la chat

În vreme ce parlamentarii PDL îi cereau explicaţii lui Emil Boc pentru "tratamentul" pe care li-l aplică ministrul educaţiei, Daniel Funeriu răspundea la întrebări la chat-ul hotnews.ro. 

Mai mult, el a ţinut să-i răspundă lui Cristian Preda care a criticat pe blog proiectul privind salariile profesorilor: "Domnul Preda comentează documente incomplete sau variante preliminare".

 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/smerenia-lui-boc-am-sustinut-majorarea-cu-50-a-salariilor-profesorilor-a-fost-o-greseala-925.html

"Smerenia" lui Boc: Am susţinut majorarea cu 50% a salariilor profesorilor. A fost o greşeală

Premierul Emil Boc se pocăieşte, cu o întârziere de peste doi ani, că a susţinut majorarea salariilor profesorilor cu 50% despre care acum spune "cu smerenie" că a fost o greşeală.

"O spun răspicat şi cu smerenie în faţa românilor: susţinerea majorării salariilor cu 50%, în 2008, a fost o greşeală pe care şi eu o recunosc. Am fost unul dintre aceia care, deşi nu eram nici membru al guvernului sau al parlamentului, am susţinut din calitatea de preşedinte de partid majorarea salariilor. Recunosc, însă că a recunoaşte este mai bine decât a persevera în greşeală" a spus Boc, într-o intervenţie la TVR. 

http://www.gandul.info/news/ce-decizie-a-luat-inalta-curte-de-casatie-si-justitie-in-privinta-cresterilor-salariale-din-educatie-8131252

Ce decizie a luat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în privinţa CREŞTERILOR SALARIALE DIN EDUCAŢIE

 

ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general privind aplicarea Legii 221/2008 referitoare la creşterile salariale în Educaţie, cadrele didactice având astfel dreptul la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008, aprobată prin legea 221.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Ca efect al deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr.136/2008, nr.151/2008 şi nr.1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009", potrivit deciziei luate luni.

Decizia este obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, luni, că prin legea privind salarizarea cadrelor didactice, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, salariile vor fi identice cu cele puse în plată în primele luni ale acestui an.

El a mai spus că sentinţele judecătoreşti "sunt neunitare" la nivelul României, precizând că acest lucru l-a spus procurorul general, care a formulat un recurs în interesul legii.

"După ce vom avea răspunsul de la ICCJ la recursul procurorului general, vom discuta eşalonarea, deoarece recursul va da o unificare, va da un răspuns indicat sentinţelor pentru toată lumea. Apoi vom vedea cum va fi făcută eşalonarea, în funcţie de modul în care va fi unificarea. Când venim cu o lege, nu va mai fi posibil să existe interpretări, aşa cum au fost în trecut ", a mai spus Daniel Funeriu.

Ministrul a mai spus că, după ce va exista decizia ICCJ, se va putea vorbi despre "unificare".

"După ce avem decizia ICCJ, atunci vom putea discuta modul cum unificăm pentru perioada trecută, pentru toată perioada trecută, unde avem cadre didactice care au pierdut, altele care au câştigat din octombrie 2008 până în decembrie 2009 şi cazuri doar până în martie 2009", a explicat Daniel Funeriu.

Ministrul Educaţiei a precizat că, în cazul persoanelor care vor da în judecată după ce va exista decizia ICCJ, instanţele se vor raporta la această decizie a ICCJ.

"Opinia procurorul general este că ar trebui să se meargă pe Legea 221 până la data de 31 decembrie 2009, opinia care se desprinde ca opinie majoritară a instanţelor. Când va exista decizia ICCJ vor începe discuţiile pentru unificare pe trecut, pentru că oricine va da în judecată după acea decizie, pentru o anumită perioadă, va trebui să se raporteze la decizia Înaltei Curţi. După decizia ICCJ, pot exista noi procese. Decizia ICCJ este valabilă pentru noile procese de acum înainte", a explicat Funeriu.

El a mai spus că suma anuală care ar rezulta dacă s-ar aplica Legea 221 ar fi de două miliarde de lei anual, adică de 500 de milioane de euro anual.

Coaliţia a decis, în şedinţa de luni, să mandateze Guvernul să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru proiectul legii care limitează creşterile salariale pentru profesori.

Guvernul anunţa, săptămâna trecută, că va promova în Parlament, posibil prin angajarea răspunderii, un proiect de act normativ care să plafoneze majorarea salariilor pentru profesori, considerând că economia nu poate suporta la acest moment o creştere salarială de 50%.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, declara, vineri, pentru MEDIAFAX că este catastrofal ce face Guvernul prin anularea plăţii sumelor câştigate în instanţă, subliniind că respectarea deciziilor judecătoreşti nu ar fi destabilizat economia.

FSLI preciza că sunt 7.000 de hotărâri judecătoreşti irevocabile pentru reîncadrare potrivit Legii 221/2008 şi peste 50.000 de procese pe rol, iar nerecunoaşterea acestor reîncadrări pe posturi şi a majorărilor salariale obţinute prin hotărâri irevocabile reprezintă o nerespectare a rolului pe care îl are un cadru didactic în educaţie.

Procurorul general Laura Codruţa Kovesi a sesizat ICCJ cu recurs în interesul legii după ce s-a constatat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar privind aplicarea Legii 221/2008 care se referă la creşterile salariale pentru personalul din învăţământ.

În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la "aplicarea dispoziţiilor Legii nr.221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, referitor la pretenţiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii", se arată în preambulul acţiunii procurorului general.

Verificarea practicii judiciare la nivelul întregii ţări a fost făcută în urma sesizării formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi nr. 3225/25A din 13 mai 2010, transmisă prin adresa nr.47/SU/2010 din 19 mai 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite.

Astfel, s-a constatat că practica judiciară este neunitară atât sub aspectul temeiniciei acţiunilor formulate de reclamanţi vizând acordarea diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite în baza Legii nr. 221/2008, începând cu data de 1 octombrie 2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cât şi sub aspectul perioadei pentru care au fost recunoscute aceste drepturi

Diversitatea deciziilor juridice luate a fost determinată de o apreciere diferită asupra efectelor în timp ale deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională referitor la actele normative care au vizat creşterea salariilor pentru personalul din învăţământ.

Într-o opinie majoritară, instanţele au apreciat că pretenţiile reclamanţilor sunt întemeiate, iar pârâţii au fost obligaţi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008 astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea 221/2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009.

Alte instanţe au admis acţiunile reclamaţilor şi au dispus obligarea pârâţilor la plata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza OG15/2008 astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea 221/2008 dar numai pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 martie 2009. Motivarea a fost că dispoziţiile OUG 31/2009 şi, respectiv, cele ale OUG 41/2009 care stabilesc o valoare redusă a coeficientului de multiplicare nu au fost declarate neconstituţionale, ele producându-şi efecte din momentul publicării în Monitorul Oficial şi până în momentul în care au fost abrogate.

Într-o altă opinie s-a apreciat că pretenţiile astfel formulate nu sunt întemeiate.

Într-o altă orientare jurisprudenţială, pretenţiile reclamanţilor au fost respinse pentru perioada 1 octombrie 2008-2 decembrie 2008 şi admise pentru perioadele ulterioare. În argumentarea acestor hotărâri, s-a reţinut că OUG 136/2008 a fost declarată neconstituţională în integralitatea ei prin decizia 1121 din 12 noiembrie 2008 a Curţii Constituţionale.

Procurorul general a arătat, în document, că apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii opinia majoritară, în sensul că pretenţiile reclamanţilor sunt întemeiate, iar pârâţii să fie obligaţi la plata diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008 astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea 221/2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009.

http://www.jurnalul.ro/stiri/politica/guvernul-isi-asuma-raspunderea-pe-legea-privind-salariile-profesorilor-574115.html

Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea privind salariile profesorilor

Executivul îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului pentru legea salariilor din învăţămînt. Decizia a fost luată la nivelul coaliţiei, în ciuda reacţiilor vehemente din ultimele zile ale profesorilor.

Premierul Emil Boc susţine că noua lege pe care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea nu plafonează salariile. Şeful Executivului admite că nu toţi dascălii vor primi însă lefuri majorate.
 
"Majoritatea covârşitoare a profesorilor din România nu vor avea de suferit în urma actului normativ pe care îl adoptăm, dar acolo unde există practici neunitare noi spunem că majorarea salariului cu 50% nu se poate face de la data adoptării legii", a declarat premierul, potrivit antena3.ro.

Opoziţia a anunţat deja că nu va participa la şedinţa în care guvernul îşi va asuma răspunderea pe legea privind salariile profesorilor.

Legea pregătită de Guvern stabileşte salariile doar pentru 2011. Din 2012 va intra în vigoare legea salarizării unitare.

 
http://www.puterea.ro/news18370/Cartile-gratuite-doar-un-vis-pentru-scolarii-romani-Bulgaria-aloca-40-de-euro-pentru-manualele-fiecarui-elev-Romania---sub-2-euro.htm

Cărţile gratuite, doar un vis pentru şcolarii români. Bulgaria alocă 40 de euro pentru manualele fiecărui elev, România - sub 2 euro

 

În Franţa, toate manualele sunt gratuite, inclusiv cele de liceu. În Bulgaria şi Ungaria, pentru producţia de carte şcolară, se alocă de la bugetul de stat, în medie, 45 de euro pentru un elev. În România, pentru al doilea an consecutiv, Ministerul Educaţiei nu a repartizat mai mult de 8 lei pentru fiecare elev. Toate aceste informaţii au fost făcute publice la conferinţa internaţională pe această temă, organizată la Sinaia de către Asociaţia Editorilor din România şi Uniunea Editorilor din România.

„În Franţa, începând din 2004, toate manualele şcolare sunt gratuite pentru elevii noştri. Începând cu acest an, 2004, ultimul set de carte şcolară, cel destinat liceelor, este plătit de către stat. Elevii francezi nu mai cumpără manuale, iar contra cost au rămas doar materialele auxiliare care pot fi procurate din reţeaua de librării specializate pe carte şcolară”, a declarat Emanuelle Pelle, redactor la Edition Nathan din Paris. Mai mult, ea a subliniat în cadrul conferinţei despre „Metodologia şi practica elaborării şi achiziţiei manualelor în ţări ale Uniunii Europene”, desfăşurată în aceste zile la Sinaia, că „ministerul francez de resort nu controlează procesul de redactare şi de elaborare a manualelor şcolare, nu există un comitet de validare şi instituţia guvernamentală nu face decât să asigure cadrul general al programelor şcolare pe discipline, adică curricula educaţională, iar de restul se ocupă editorii, împreună cu autorii, adică cu profesorii specialişti, selectaţi în acest scop”. Controlul privind respectarea conţinuturilor, în consens cu programa şcolară, a criteriilor tehnice din redactarea manualelor este făcut de către alţi profesori, precum şi de către directorii unităţilor de învăţământ, principalii beneficiari de carte şcolară. În schimb, la noi lucrurile stau pe dos. „Situaţia manualelor şcolare din România este dramatică în comparaţie cu toate celelalte ţări ale Uniunii Europene, în condiţiile în care aceleaşi state trec prin aceeaşi situaţie de criză. Nu se poate asigura calitate în educaţie fără existenţa acestui important instrument de lucru pentru elevii de la toate nivelurile de învăţământ. Situaţia în care am ajuns este efectul proastelor guvernări din ultimii 20 de ani”, a declarat Mihai Penescu, preşedintele Uniunii Editorilor din România.

Bulgaria dă de la buget 40 de euro per elev, România, 8 lei

În privinţa subvenţiei acordate pentru tipărirea de manuale şcolare, România stă mai prost decât Bulgaria şi Ungaria. „La noi, unde Ministerul Educaţiei controlează tot, sunt acceptate doar trei variante de manuale alternative pentru un singur titlu. Însă statul bulgar alocă pentru un set de manuale de clasa I maximum 28 de euro per copil, pentru clasele a II-a şi a IV-a, 40 de euro, pentru gimnaziu, 43 de euro şi pentru liceu 46 de euro per elev”, a declarat Kina Simeonova Andreeva, redactor-şef adjunct la Editura Prosveta din Bulgaria. La rândul ei, Ildikó Bárányi de la National Textbook Publischer Inc. din Ungaria, a precizat că „pentru subvenţia de carte şcolară, în situaţia în care preţul de cost este suportat în proporţie de 60% de către părinţi, guvernul maghiar alocă maximum 44 de euro per elev”. Şi la acest capitol, România stă cel mai prost. „La noi, ministrul educaţiei a alocat în acest an pentru manualele şcolare o sumă în valoare de numai 8 lei per elev, ceea ce înseamnă că nici măcar 2 euro nu sunt repartizaţi în acest sens. Editura pe care o reprezint a refuzat să se mai implice, în actualul an şcolar, în procesul de retipărire a manualelor şcolare pentru completarea stocurilor din şcoli şi licee, aşa după cum ne-a invitat ministrul Funeriu să o facem. De manuale noi nici nu poate fi vorba, atât timp cât programele şcolare au o vechime de peste zece ani. În condiţiile date suntem puşi în situaţia să nu mai plătim autorii, fiindcă nu mai este vorba de nici un fel de beneficiu şi cadrele didactice nu mai vor să scrie manuale. Beneficiu înseamnă un rulaj sănătos al cărţii şcolare, într-o situaţie de normalitate, fiindcă acest segment privind manualele alternative este fundamental, în momentul de faţă, pentru asigurarea calităţii în educaţie, aşa cum doresc administratorii din educaţie”, a declarat Dan Iacob, vicepreşedintele Uniunii Editorilor din România. La conferinţa internaţională de la Sinaia, finanţată din fonduri europene, reprezentata Ministerului român al Educaţiei, Daniela Lăudoiu, consilier, a evitat să intervină în dezbaterea provocată de editorii români şi străini.

04 aprilie 2011

Proiect de lege salarizare profesori-2011

salarizarea prof..pdf

http://www.adevarul.ro/locale/satu_mare/Calculatoare_la_reducere_pentru_elevi_si_studenti_0_456554485.html

Calculatoare la reducere pentru elevi şi studenţi

De la 1 aprilie, elevii şi studenţii din familii cu venituri mici se pot înscrie în programul guvernamental „Euro 200“. Înscrierile pentru achiziţionarea unui calculator cu o reducere de 200 de euro se pot face la secretariatele şcolilor până în data de 21 aprilie.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a demarat la sfârşitul săptămânii trecute o nouă ediţie a acţiunii sociale „Euro 200”. Astfel, până la data de 21 aprilie 2011, elevii sau studenţii săraci, al căror venit pe membru de familie nu depăşeşte 150 de lei lunar, pot să îşi cumpere un calculator cu o reducere de 200 de euro.

Bonul în valoare de 200 de euro se acordă elevilor şi studenţilor cu vârsta până la 26 de ani pe baza documentelor doveditoare. Cei interesaţi trebuie să depună o cerere de acordare a ajutorului financiar, însoţită de adeverinţele de venit, la secretariatele unităţilor de învăţământ pe care le frecventează până la data de 21 aprilie. De asemenea, în familiile cu mai mulţi copii, dar cu venituri mici se va putea cumpăra un singur calculator.
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare încă nu se cunoaşte numărul celor care vor beneficia de această reducere. „Procedura de acordare a bonului valoric este destul de lungă. Întâi se depun cererile însoţite de adeverinţele de venit, se centralizează şi, în final, se trimit la Bucureşti spre a fi aprobate. În funcţie de acest lucru se hotărăşte numărul de bonuri valorice care ne va fi trimis. Au fost foarte puţine cazuri în care candidaţii nu au fost eligibili”, spune Mariana Brumboiu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare.

215 beneficiari anul trecut

La ediţia de anul trecut a programului „Euro 200” s-au înscris puţini elevi sătmăreni. Doar 215 elevi din judeţul Satu Mare au beneficiat de calculatoare cu reducere. Lista cu elevii eligibili, care şi-au depus actele în termen şi care vor beneficia de reducerea de 200 de euro, va fi publicată pe pagina ministerului, www.edu.ro, pe data de 1 iunie 2011. Bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, iar calculatoarele vor fi achiziţionate până în 30 august de la magazinele înscrise în program.

Cifre: 215 elevi şi studenţi din familii sărace au beneficiat de reducere anul trecut.

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Emil-Boc-majorarea-salariilor-profesorilor_0_455354733.html

 

Emil Boc: Majorarea cu 50% a salariilor profesorilor nu are acoperire astăzi în economie

Premierul Emil Boc a declarat sâmbătă că majorarea cu 50% a salariilor profesorilor nu are acoperire în economie în perioada de faţă, iar o asemenea măsură ar compromite orice şansă de stabilitate economică.

Prezent sâmbătă la lansarea candidaturii lui Răzvan Mustea pentru preşedinţia OT-PDL, Emil Boc a declarat:

Credeţi că eu fiind unul dintre aceia care au susţinut în 2008 majorarea salariilor profesorilor, pentru că mi se spunea că economia duduie, când sunt un cadru didactic universitar şi m-ar avantaja o mărire de salariu, când sunt un premier care a luat măsuri aspre şi dificile şi aş avea nevoie de o măsură de popularitate, nu ar fi bine să spun că dăm cu 50% salariu majorat la profesori?

Aş lua toate beneficiile politice posibile, dar ştiu că este doar o promisiune care nu ar avea acoperire astăzi în economie, a spus Boc, citat de Agerpres.

Sunt convins că vom câştiga mai multe pe termen mediu şi lung atunci când aceste politici vor avea succes, a arătat şeful Guvernului.

Asta înseamnă să păstrăm un echilibru bugetar în primul rând, să avem bani mai mulţi care să ne poată asigura susţinerea programului pentru tinerii care doresc să deschidă o afacere sau Programul 'Prima casă, a conchis acesta.

 

http://www.azi.ro/index.php?data=04.04.2011&rubrica=Actualitate&citeste=1

 

Profesorii, tamponaţi încă o dată!

 

Guvernul a decis să îngheţe, până la sfârşitul anului, salariile profesorilor care au câştigat în instanţă majorări salariale, la un nivel plafonat la remuneraţia din luna ianuarie, şi să interzică acordarea de noi drepturi salariale prin contracte colective sau individuale de muncă, sub sancţiuni penale.

Premierul susţine că, din cauza unor practici judiciare neuniforme, unii profesori au dreptul la o majorare salarială cu 50%, ca urmare a unor sentinţe judecătoreşti favorabile, iar alţii la o creştere mai mică, motiv pentru care este nevoie de un act normativ care să reglementeze unitar acest sistem de salarizare. Executivul ia în calcul angajarea răspunderii pentru acest proiect de lege, pe considerentul că asupra acestor drepturi salariale nu se poate interveni prin ordonanţă de urgenţă.

Simion Hăncescu, preşedinte Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, a spus: „Ţinând cont că protestele organizate de colegii noştri din Botoşani şi Suceava, chiar şi sub forma grevei generale, nu au înduplecat Guvernul, federaţiei noastre îi rămâne o singură şansă, aceea de a se adresa forurilor internaţionale, pentru a ne câştiga dreptatea. Cerem, totodată, demisia primului ministru Emil Boc şi a ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, pentru iresponsabilitatea de care dau dovadă şi pentru nerespectarea legilor acestui stat. Reamintim Guvernului că preşedintele Băsescu a declarat că hotărârile judecătoreşti irevocabile se pun în aplicare. Dacă revenirea economiei româneşti înseamnă noi tăieri de salarii, înseamnă că totul este o minciună, iar România este în plină recesiune“.

Federaţia precizează că sunt 7.000 de hotărâri judecătoreşti irevocabile pentru reîncadrare potrivit Legii 221/2008 şi peste 50.000 de procese pe rol.

Liderul PSD, Victor Ponta, a afirmat că o eventuală asumare a răspunderii Guvernului pentru actul normativ de plafonare a salariilor profesorilor ar însemna modificarea altor două legi, promovate de Executiv tot prin procedura asumării răspunderii: legile salarizarii şi educaţiei. Dacă Boc îşi va asupra răspunderea pentru modificarea lor, PSD va face plângere penală pentru nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti.

Liderul deputaţilor PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că, dacă Guvernul îşi va asuma răspunderea pe o lege de plafonare a salariilor profesorilor, aceasta va fi atacată la CCR. El a adăugat că iniţierea unei moţiuni de cenzură în acest caz ar atrage atenţia publicului şi ar creea posibilitatea unei dezbateri publice serioase.

 

 

http://www.azi.ro/index.php?data=04.04.2011&rubrica=Actualitate&citeste=3

 

Flutur, premiat cu bani de la profesori

 

Loialitatea lui Gheorghe Flutur pentru Boc, a fost „recompensată“ cu 70 de milioane de euro, cu câteva zile înainte ca Guvernul să plafoneze salariile profesorilor, tocmai spre a nu pune în aplicare hotărârile judecătoreşti.

Consiliul Judeţean Suceava va primi de la Ministerul Dezvoltării aproape 70 de milioane de euro pentru reabilitarea şi modernizarea a aproximativ 200 de kilometri de drumuri judeţene şi străzi urbane prin programul „10.000 km de drumuri judeţene şi de interes local“. Hotărârea de Guvern a fost semnată la o zi după ce Futur a anunţat oficial că-l susţine pe Emil Boc la Congresul PD-L. Dezertarea lui Flutur din tabăra lui Vasile Blaga a venit ca o surpriză, dar preşedintele CJ Suceava nu a rămas nerăsplătit pentru „trădare“.

 

 

http://www.cotidianul.ro/141579-Preda-Legea-salarizarii-profesorilor-plina-de-greseli

 

De tinut minte

Preda: Legea salarizării profesorilor, plină de greşeli

Eurodeputatul PDL Cristian Preda critică legea privind plafonarea salariilor profesorilor, arătându-se nedumerit că Ministerul Educaţiei a putut să elaboreze un proiect cu greşeli ortografice şi cu "formule goale de sens", scrie realitatea.net.

Cristian Preda spune că a citit proiectul de lege şi nu reuşeste să înţeleagă cum e posibil să se strângă într-un act oficial "atâtea greşeli de ortografie", "atâtea formulări neglijente", "atâtea fraze eliptice", "atâtea formule goale de sens".

În lege se regăsesc exprimări precum: "Practică judiciară a condus la un sistem de sistem (sic!) de salarizare neunitar", "în prezent sunt judeţele Suceava şi Botoşani, unde salariile sunt majorate cu 33%, faţă de celelalte judeţe, unde în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se desfăşoară aceleaşi activităţi didactice", "Elevul este cel care generează asigurarea surselor de finanţare de la buget".

Preda critică şi faptul că în lege se găsesc pasaje copiate, dând ca exemplu o parte din capitolul despre impactul proiectului de lege. Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. Impact social. ". Mai mult, în unele rubrici informaţiile utile sunt evitate prin formula "nu este cazul".

"De fapt, felul în care arată acest document al Ministerului Educaţiei e cel mai bun argument pentru nevoia măririi salariilor din învăţământ", spune Preda ironic.

În ceea ce priveşte reforma în educaţie, eurodeputatul este de părere că aceasta nu se poate face prin austeritate.

"Eu nu cred că o reformă a educaţiei poate reuşi în condiţii de austeritate. Ministrul Funeriu crede contrariul. Sunt convins însă că împărtăşim măcar un lucru, şi anume ideea că o reformă a educaţiei nu poate fi formulată cu superficialitatea cu care vorbesc precupeţele din piaţă. Altfel, ajungem nu doar la o reformă fără bani, ci şi la o reformă fără formă", conchide ironic Cristian Preda.

Coaliţia discută luni legea prin care salariile profesorilor sunt plafonate şi se stabileşte că drepturi salariale de majorare nu pot fi acordate în urma unor decizii ale instanţelor.

Opoziţia a anunţat că va depune plângeri penale dacă legea este adoptată.

Cristian Preda, Monica Macovei şi Sever Voinescu susţin creşterea bazei de calcul a salariilor medicilor şi profesorilor cu 50% până în 2012.

http://www.cronicaromana.ro/index.php?art=116059

 

Sindicatele vad in plafonarea salariilor din Educatie un grav abuz

 

Secretarul general al Federatiei Sin­dicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Liviu Marian Pop, prezent re­cent la Bistrita, a declarat ca intentia Guver­nu­lui de a plafona salariile cadrelor di­dac­tice este o dovada a “inca­pacitatii si a lipsei de profesionalism” a Execu­ti­vului. “Ceea ce vrea sa faca Guvernul Romaniei in momentul de fata nu ne dovedeste decat incapacitatea Guver­nului si lipsa de profesionalism. In fapt, ce doreste? Sa modifice propria-i Lege a salarizarii unitare. Daca dorea Guvernul Romaniei sa faca ordine in sistemul de salarii, putea sa faca lucrul acesta inclusiv prin legea de anul trecut, pentru ca acest guvern a dat pana acum doua legi ale salarizarii unitare”, a spus Pop. Secretarul gene­ral al FSLI este de parere ca, prin aceas­ta masura, vor fi “sterse cu bu­retele” cele peste 60.000 de sentinte judecatoresti favo­ra­bile dascalilor, care au obtinut majorarea salariilor cu 50% in baza Legii 221/2008 si a Legii salarizarii unitare. In opinia secretarului general al FSLI, principalul vinovat de situatia creata este ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.
De asemenea, Federatia Sindica­te­lor Libere din Invatamant considera decizia coalitiei de guvernare luata in data de 31 martie 2011, potrivit careia salariile personalului didactic sunt plafonate, o incalcare grava a drepturilor pe care profesorii le-au castigat in instan­ta. Potrivit presedintelui FSLI, Simion Hancescu, Guvernul demonstreaza inca o data, prin aceasta ho­ta­ra­re, ca Romania nu este un stat de drept, iar nerespectarea justitiei anu­leaza rolul acesteia. La nivelul FSLI sunt 7.000 de hotarari judecatoresti irevocabile pentru reincadrare potrivit Legii 221/2008 si peste 50 de mii de procese pe rol. FSLI reaminteste membrilor Guvernului faptul ca presedintele Traian Basescu a declarat ca hotararile judecatoresti irevocabile se pun in aplicare. “Daca re­ve­nirea economiei romanesti inseamna noi taieri de salarii, inseamna ca totul este o minciuna, iar Romania este in plina recesiune”, a mai spus liderul sindical intr-un comunicat.
CSDR: Guvernul anuleaza puterea judecatoreasca
Presedintele Confederatiilor Sindi­ca­­telor Democratice din Romania (CSDR), Iacob Baciu, considera ca, prin decizia politica de a emite un proiect de lege prin care sunt anulate hota­rarile judecatoresti privind salariile profesorilor din invatamantul preunivesitar, puterea judecatoreasca nu mai este independenta in Romania. “Constatam ca hotararile judecatoresti sunt anulate prin hotarari guvernamentale. Consta­tam ca in Romania nu mai exista separarea puterilor in stat si deci intram intr-o alta zona anticonstitutionala si chiar antidemocratica”, a precizat Iacob Baciu, ca urmare a deciziei luate de Guvern de a-si asuma raspunderea pe un proiect de lege care sa anuleze aplicarea hota­rarilor judecatoresti castigate in instanta de cadrele didactice din preuniversitar. CSDR a convocat pentru joia viitoare Biroul Executiv., in vede­rea analizarii situatiei din invatamantul preuniversitar si luarea unei decizii in consecinta. CSDR este confederatia sindicala la care este afiliata FSLI ceea reprezinta cel mai mare numar de angajati din invatamantul preuniversitar. De asemenea, si prim-vicepre­se­dintele Blocului Natio­nal Sindical, Ioan Pisc, considera incorecta decizia Guvernului. “Din nou Guvernul isi asuma raspunderea pe un act normativ care este anticonstitutional si care incalca separarea puterilor in stat. Nu este corect ca prin decizii guvernamentale si politice sa se anuleze hotararile judecatoresti care au fost date pe o lege promulgata de Presedintele Romaniei. Asteptam sa vedem proiectul de act normativ si vom actiona in consecinta”, a spus Ioan Pisc.

 

 

 

http://www.curentul.ro/2011/index.php/2011040456699/Social/S-a-dat-startul-la-inscrierea-in-gradinite.html

 

S-a dat startul la înscrierea în grădiniţe

 

Reînscrierea copiilor care au frecventat grădiniţa în anul şcolar 2010-2011 se va face în perioada 4-21 aprilie, potrivit Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti (IŞMB). Înscrierea copiilor la grădiniţă se va face în perioada 2-31 mai.
„Se interzice condiţionarea înscrierii sau reînscrierii copiilor în grădiniţă de perceperea unor taxe sau sponsorizări din partea părinţilor“, precizează IŞMB. Conform proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2011-2012, numărul locurilor în grădiniţele din Bucureşti este de 31.820 la învăţămåntul de masă şi 226 la învăţămåntul special.
Cererile de înscriere vor fi discutate şi aprobate în Consiliul de Administraţie al fiecărei grădiniţe în perioada 31 mai-10 iunie, iar afişarea listelor cuprinzånd cererile aprobate, dar şi cele respinse va avea loc în data de 11 iunie, în loc vizibil, la intrarea în grădiniţă.
Criteriile după care se vor face înscrierile sunt următoarele: domiciliul copiilor în circumscripţia şcolară arondată grădiniţei, existenţa fraţilor şi a surorilor în aceeaşi grădiniţă, avånd prioritate copiii care provin din familii monoparentale. Un alt avantaj ar fi apropierea de grădiniţă a locului de muncă al părinţilor sau al susţinătorilor legali.
Legea Educaţiei Naţionale, care prevede măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţămåntul primar, intră în vigoare cu anul şcolar 2012-2013. În anul şcolar 2011-2012 copiii de şase ani vor putea fi înscrişi atåt în grupa pregătitoare, cåt şi în clasa I. Copiii care au împlinit şase ani şi care în anul şcolar 2011-2012 vor fi înscrişi la grădiniţă în grupa mare în anul şcolar 2012-2013 vor fi înscrişi în clasa I, precizează IŞMB.

Copiii de cinci ani care în anul şcolar 2011-2012 vor fi înscrişi la grădiniţă în grupa mare în anul şcolar 2012-2013 vor fi înscrişi în clasa pregătitoare. 
Totodată, în anul şcolar 2011-2012 toţi copiii care împlinesc vårsta de şase ani pånă la 31 decembrie 2011 pot fi înscrişi fie la şcoală, fie la grădiniţă.

 

 

http://www.gandul.info/politica/cristian-preda-corecteaza-legea-copy-paste-prin-care-boc-si-funeriu-plafoneaza-salariile-profesorilor-cum-e-posibil-sa-se-stranga-intr-un-act-oficial-atatea-greseli-de-ortografie-8127304

 

Cristian Preda corectează legea “copy paste” prin care Boc şi Funeriu plafonează salariile profesorilor: “Cum e posibil să se strângă într-un act oficial atâtea greşeli de ortografie?!"

 

Eurodeputatul PDL Cristian Preda ironizează legea prin care premierul Boc şi ministerul Educaţiei, Daniel Funeriu, blochează majorarea salarială a profesorilor, document despre care afirmă că este rezultatul filosofiei "copy-paste". "Nu reuşesc să înţeleg cum e posibil să se strângă într-un act oficial atâtea greşeli de ortografie, atâtea formule neglijente, atâtea fraze eliptice, atâtea formule goale de sens, atâtea erori de plasare a virgulei. De fapt, felul în care arată acest document al Ministerului Educaţiei e cel mai bun argument pentru nevoia măririi salariilor din învăţământ", scrie Cristian Preda pe blogul său, citând unele erori din proiectul guvernului, precum folosirea termenul de "reclamaţi" în loc de "reclamanţi" şi non-sensurile create de redactarea prin copy-paste: "Impactul asupra mediului de afaceri. Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. Impact social. Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri".

În postarea intitulată "Reforma fără formă", europarlamentarul democrat-liberal face trimitere şi la acţiunea în sine a executivului de neacordare a salariilor pe care cadrele didactice le-au câştigat cu ajutorul instanţei, acuzând "reforma fără bani" a Ministerului Educaţiei: "Eu nu cred că o reformă a Educaţiei poate reuşi în condiţii de austeritate. Ministrul Funeriu crede contrariul".

 

 

http://www.puterea.ro/news18262/Noul-Cod-al-Muncii-a-fost-publicat-in-Monitorul-Oficial-Va-intra-in-vigoare-din-30-aprilie--.htm

 

Noul Cod al Muncii a fost publicat în Monitorul Oficial. Va intra în vigoare din 30 aprilie

Noul Cod al Muncii, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, intră în vigoare din 30 aprilie, fiind publicat joi în Monitorul Oficial, după ce legea a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu.

Noul Cod al Muncii a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial, la scurt timp după ce preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul privind promulgarea legii.

Guvernul şi-a angajat, în 8 martie, răspunderea în Parlament asupra proiectului noului Cod al Muncii. Opoziţia a depus ulterior o moţiune de cenzură, care a fost respinsă.

De asemenea, PSD şi PNL au sesizat Curtea Constituţională, contestând adoptarea Codului Muncii prin procedura asumării răspunderii Guvernului, precum şi elemente de fond ale actului normativ. Curtea Constituţională a respins, în 23 martie, sesizarea privind neconstituţionalitatea actului normativ.

Discuţiile pentru modificarea actualului Cod al Muncii au început între Guvern, sindicate şi patronate din luna decembrie, iniţial fiind stabilit ca termen limită de negocieri sfârşitul anului 2010. Termenul s-a prelungit până în ianuarie, apoi încă o dată până în martie, când Emil Boc şi-a asumat răspunderea pe o formă care conţinea foarte puţine observaţii ale sindicatelor şi patronatelor.

Practic, Boc şi-a asumat răspunderea pe o formă apropiată de cea iniţială care fusese postată iniţial pe site-ul Ministerului Muncii, în varianta finală fiind incluse doar opt amendamente din cele 144 de propuneri formulate de parlamentarii coaliţiei.

 

http://www.puterea.ro/news18314/Expertii-Fondului-Monetar-nu-sunt-la-fel-de-optimisti-ca-Guvernul-Boc-Exista-riscuri-%C2%ABsemnificative%C2%BB-ca-Romania-sa-aiba-dificultati-in-rambursarea-imprumutului-de-la-FMI--.htm

 

Experţii Fondului Monetar nu sunt la fel de optimişti ca Guvernul Boc. Există riscuri «semnificative» ca România să aibă dificultăţi în rambursarea împrumutului de la FMI

 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a evaluat drept „semnificative” riscurile ca România să aibă dificultăţi în rambursarea împrumutului contractat, printre acestea numărându-se tensiunile politice interne şi turbulenţele de la periferia zonei euro. În acelaşi timp, FMI avertizează că România ar putea înregistra o scădere a PIB de 0,5% în acest an, într-un scenariu de stres, urmată în 2012 de o creştere economică de 3,5% în aceleaşi condiţii, potrivit raportului de ţară.

Exporturile româneşti ar putea fi afectate de o eventuală revenire sub aşteptări a economiei vest-europene, iar fluxurile de capital către România ar putea fi perturbate de problemele din zona euro, se arată în raportul de ţară publicat de FMI. În astfel de circumstanţe, există riscul ca băncile străine să fie puse în imposibilitatea de a-şi menţine expunerea în România, în ciuda angajamentului lor de a face acest lucru. Nu sunt neglijate nici riscurile ca tensiunile politice interne să conducă la o inversare a măsurilor luate pentru succesul programului de asistenţă financiară, deşi autorităţile române s-au angajat să îl respecte. Totuşi, istoricul României în privinţa obligaţiilor sale externe oferă siguranţa că obligaţiile financiare către Fond vor fi îndeplinite la timp, potrivit documentului.

Posibilă scădere în 2011, creştere în 2013

În 2013, economia României ar urma să înregistreze o creştere economică de 4,5%, în condiţiile unui scenariu de stres, se mai arată în raport. În 2012, este de aşteptat o accelerare a creşterii economice, până la 4-4,5%, iar inflaţia, care a crescut la finele lui 2010 ca urmare a preţurilor ridicate la combustibili şi alimente, precum şi din cauza măririi TVA, ar urma să se încadreze în ţinta Băncii Naţionale a României (3% plus minus un punct procentual), se arată în raport.

Pentru 2013, FMI anticipează o creştere economică de 4,3% tot într-un scenariu de bază. Pentru 2011, în raport se prognozează un deficit de cont curent de 5% din PIB în scenariul de bază. În cazul scenariului de stres, deficitul contului curent ar fi de 6% din PIB în 2011. Criteriile de performanţă pentru a şaptea evaluare a acordului stand-by au fost îndeplinite, cu excepţia criteriului privind arieratele guvernamentale, pentru care a fost deja acordată o derogare, conform documentului FMI.

 

01 aprilie 2011

CITITI REVISTA CATEDRA. Noul numar prezinta povestea unui invatator de 99 de ani

Catedra aprilie 2011.pdf