MANIFEST

 

PENTRU ÎNSĂNĂTOȘIREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC

 

 

            Noi, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, membri ai FSLI, semnatari, în beneficiul tinerilor și al populației României, ne exprimăm îngrijorarea față de procesul alarmant al dinamicii degradării învățământului românesc.

            Anul acesta generația născută în 1992 a finalizat cursurile liceale cu cea mai mică medie națională și cel mai mic nivel de promovabilitate: 69%.

            Este un moment de bilanț obiectiv, aplicat și responsabil, detașat de partizanatul politic și interese individualiste.

            Este generația născută, educată și instruită potrivit prevederilor unei constituții democratice și Legii nr. 84/1995, promulgată când această generație începea pregătirea preșcolară.

            SE IMPUNE a identifica motivele reale și a elimina confuziile privind responsabilitatea profesorilor, a elevilor, a părinților pentru eșecul evident al învățământului național.

            SUNTEM CONVINȘI că eșecul educației naționale se datorează, în principal, factorilor politici și guvernamentali care nu au vrut să ia cele mai bune măsuri pentru a se construi un sistem de învățământ modern, suplu, eficient și fezabil.

            Guvernanții și parlamentarii din această perioadă au afectat grav și sistemul de învățământ și interesele elevilor și indirect interesele celei mai mari părți a populației.

            Numai legile privind privatizarea pot concura la numărul de modificări cu Legea învățământului:

            - din cele 190 de articole ale Legii nr. 84/1995, au rămas nemodificate, până în iunie 2010, un număr de 109 articole;

            - nu s-a respectat niciodată prevederea din Legea Învățământului privind cota din PIB alocată acestuia, sau principiul priorității naționale;

            - puținii bani alocați învățământului s-au cheltuit, în mare măsură, ineficient.

            Toate guvernările s-au înscris în aceeași limită a perspectivelor de guvernare, a lipsei de programe coerente și de ignorare a importanței pe care o are învățământul pentru o societate în schimbare.

            S-A IGNORAT CONSTANT faptul că, într-un stat de drept, în schimbul impozitelor plătite de cetățeni, guvernele se angajează să-i formeze profesional, să le asigure sănătatea și să le apere persoana și proprietatea.

            ATRAGEM ATENȚIA că această generație de elevi este produsul unei gândiri politice neprietenoase pentru învățământ și al unui management educațional defectuos și ineficient. Acești elevi sunt cei care au suportat impactul generat de schimbarea curriculară haotică și necoerentă, de modificări de programe repetate, de manualele școlare alternative care nu s-au ridicat nici măcar la nivelul celor anterioare.

            Corecta atitudine de respingere a educației comuniste nu a pus nimic în loc, lăsând tânăra generație să se dezvolte după antimodele promovate ostentativ și agresiv de mijloace media interesate doar de profituri materiale. Să nu uităm că acești tineri sunt „beneficiarii” primului ordin de ministru adoptat după 1989, prin care se obligau conducerile de școli să amenajeze locuri de fumat pentru elevi.

            Acești tineri au crescut după modelul mahalalei care se afirmă continuu în domeniul social de la cel mai înalt nivel.

            Acești cetățeni în devenire sunt victimele  destructurării statului și instituțiilor naționale:

            a) pe măsură ce creșteau, constatau existența unei administrații corupte, ineficiente, dar plătită bine;

            b) aflau despre existența unor sisteme de ordine socială incapabile să limiteze o infracționalitate în creștere, dar plătite bine;

            c) aflau despre existența unei justiții foarte bine plătită, care promitea să se reformeze și care nu a reușit încă;

            d) aflau despre existența unor rețele infracționale antisociale mai eficiente și mai bine organizate decât instituțiile statului incapabile să acționeze;

            e) aflau că bogăția, succesul, notorietatea se pot obține fără muncă, ori prin manevre dolosive, dup㠄modelul” celor promovați de mijloacele media cu „generozitate”.

            Această generație este cea care marchează câțiva indicatori alarmanți ai calității vieții:

            a) scăderea îngrijorătoare a populației naționale prin emigrarea și reducerea sporului natural: IMAS apreciază că la recensământul din 2012 populația României va înregistra, față de anii `90, cu 1.250.000 de cetățeni mai puțin;

            b) înregistrarea sporului negativ de populație în 2010 printr-o rată de natalitate mai mică decât cea de mortalitate: INS anunță că, în luna iunie, față de luna mai a.c., sporul negativ este de 1891 persoane;

            c) creșterea ratei de sinucideri de trei ori mai mult decât în 1987 (1987- circa 1000, în 2009 se ajunge la 2953 cazuri). Acest indicator demonstrează creșterea gradului de disperare a românilor, generat de înrăutățirea situației economice, de lipsa de speranță și de ineficiența influenței și educației morale a clerului care, după 1989, devine o categorie privilegiată, fără responsabilități morale și sociale;

            d) acești tineri sunt martorii popularizării obsedante a unor categorii de infracțiuni care, acum, aparțin cotidianului, în timp ce în alte perioade aveau caracter accidental sau excepțional: pruncuciderile, paricidele, incestul, violul, sperjurul. Se înmulțesc infracțiunile și exemplele de ignorare a principiilor morale și obligațiilor profesionale  în cadrul unor categorii angajate sub prestație de jurământ: parlamentari, înalți funcționari publici, membri ai clerului, lucrători în serviciile de ordine publică, lucrători în serviciile secrete...;

            e) tot această generație a înregistrat cota cea mai mare de abandon școlar: acești tineri au lăsat în urmă 1,7% dintre colegii lor la sfârșitul clasei a IV-a, 2,2% la sfârșitul ciclului gimnazial, 8,5% la nivelul învățământului profesional și 2,9% dintre colegii lor de liceu; rata cea mai înaltă a abandonului școlar se înregistrează în mediul rural, făcând să fie ridicole declarațiile guvernanților cu privire la caracterul nediscriminatoriu al învățământului, la centrarea acestuia pe interesele elevilor și la accesul egal la învățătură;

            f) rezistând din ce în ce mai puțin presiunilor antimodelelor, convinși din ce în ce mai puțin de regulile morale recomandate de școală, într-un climat național de accentuată descompunere morală, această generație a dat și cele mai slabe performanțe în competițiile internaționale ale școlii românești, fapt recunoscut fără echivoc și în raportul anual al ministrului pentru anul 2009 care, la pagina 8, remarcă o scădere continuă a performanțelor olimpicilor noștri, începând cu 1995, până în 2007, date publicate la finele anului 2008.

            INSISTĂM asupra faptului că degradarea învățământului românesc are la bază și cauze de natură materială: subfinanțarea continuă și progresivă. Niciunul dintre guvernele României de după 1989 nu s-a ridicat la performanța guvernului comunist care, fără să fie obligat de lege, acorda dezvoltării învățământului românesc 6,25% din PIB în anul 1965. Guvernele postdecembriste au cheltuit banii rămași de la guvernările comuniste, au cheltuit banii de pe privatizări, au cheltuit banii din împrumuturi externe, cheltuie peste 50% din totalul fondului de salarii național, ca venit și sursă bugetară, fără să ajungă la capacitatea de a asigura învățământului  minimul decent.

            Cea mai mare cotă alocată inițial pentru învățământ, de 5,2% în 2007, a fost diminuată prin rectificări de buget și cheltuită în cea mai mare parte pentru investiții ineficiente sau care s-au făcut dup㠄legile” noastre: licitații trucate, supraevaluări, contracte adiționale care ridică de câteva ori mai mult costurile față de cel asumat în momentul licitației. În anul 2006, cheltuielile alocate de România pentru învățământul secundar nu depășesc 2% din PIB (Raportul EURYDICE).

            Alocarea de 3,5% din PIB pentru învățământ în 2009 este un exercițiu de imagine și diversiune pentru guvernul Boc deoarece banii sunt atât de puțini, încât nu asigură nici salarizarea integrală a celei mai eficiente dintre categoriile de bugetari și cea mai prost plătită față de gradul de competență și eficiență socială dovedit în comparație cu celelalte categorii de bugetari.

            Clasa politică și guvernanții permit plasarea României pe locul penultim între țările UE, dovedind cel mai scăzut interes pentru calitatea învățământului.

            NE EXPRIMĂM NEMULȚUMIREA pentru că factorii de decizie au blocat în mod constant orice intenție de reformă, au produs modificări repetate ale legislației, au blocat reforma demarată în anul 1997-1998, după ce învățământul românesc a fost printre primele capitole de negociere încheiate pentru aderarea României la UE. Ingerința politicului aduce sistemului deservicii incomensurabile, în condițiile în care, în cele mai multe cazuri, la partid se stabilesc decidenții, începând cu ministrul, inspectorii ?colari generali, până la ultimul director de ?coală. Problema reală este că performan?a profesională este deseori ignorată sau printre ultimele criterii avute în vedere la promovare. Ce autoritate morală poate transmite un ministru cu evidente carențe de comunicare ?

            PACTUL PENTRU EDUCAȚIE a constituit o diversiune și s-a demonstrat de ce FSLI a avut dreptate când a refuzat să-l semneze: niciuna dintre prevederile acestuia nu s-a aplicat. Nimeni dintre semnatarii decidenți nu i-a dat importanță, începând cu inițiatorul, președintele României, și finalizând cu ultimul dintre liderii politici.

            Intențiile bune ale Pactului pentru Educație, opera specialiștilor consultați, au fost rapid uitate de politicienii beneficiari ai exercițiului de imagine. Nu s-a întocmit și realizat niciunul dintre proiectele propuse, niciuna dintre strategiile necesare. Pactul a constituit o diversiune în momentul dezbaterii privind creșterea pensiilor și a fost lansat pentru a fi folosit când a fost clamat demagogic ca un succes în campania prezidențială din 2009.

            Lipsa de responsabilitate și dublul limbaj al actualei guvernări se demonstrează prin aceea că preia obiective ale Pactului în estimările anunțate în „Raportul asupra stării sistemului național de învățământ din 2009” pentru etape viitoare care vor fi replanificate prin Legea Educației Naționale (LEN) și vor cădea în sarcina unor guvernări de după anul 2012.

            Aceeași lipsă de credibilitate a decidenților naționali este motivată și de proiectul LEN deoarece are cele mai bizare prevederi care-și pot găsi locul într-un text de lege ce privește educația națională: art. 302 din proiectul trimis la Parlament prevede alocarea unei sume echivalentă pentru 500 EURO acordată fiecărui nou-născut, începând cu intrarea în vigoare a legii, sumă care timp de 16 ani de zile rămâne depusă în trezoreria statului. În aceste condiții este evident faptul că legea devine un mijloc de „sifonare” a bugetului alocat învățământului.

            Aceeași suspiciune este motivată și de faptul că LEN susține acordarea a 6% din PIB pentru educație, în timp ce extinde domeniul subiecților beneficiari pentru toți cetățenii României de la 0 la peste 40 de ani: art. 273(3): educația timpurie – 0-6 ani și  art. 277(1) g): „angajați de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educație, rezidenți în mediul urban și în rural, cu calificare redusă sau necalificați.”

            Legea instituie, în condițiile actuale de austeritate și diminuare a salariilor, noi autorități administrative și autonome care se alătură celorlalte beneficiare ale banilor din bugetul public ca urmare a parteneriatului stat-privat (art. 284 instituie CNFPA, ACPART și CCIP). Nu putea propune domnul ministru sau autorii textului de lege ca acest registru să fie gestionat de oricare dintre catedrele de informatică de la oricare dintre liceele noastre, cu condiția ca acești informaticieni să nu fie concediați, potrivit reducerilor de personal preconizate de MECTS ?

            Noi, semnatarii prezentului MANIFEST, atragem atenția tuturor factorilor de decizie și responsabilitate că o continuare a acestui tip de politică și atitudine duce la efecte imprevizibile, generatoare de dezechilibre sociale și economice cu impact puternic asupra vitalității naționale, eficenței economice și credibilității instituțiilor reprezentative ale statului.

            La nivelul sistemului, unul dintre efectele perverse este părăsirea țării de către specialiști care pot emigra în UE, potrivit „recomandării” prezidențiale, fapt ce duce la confruntarea cu o penurie accentuată a personalului de specialitate. Faptul se demonstrează prin aceea că, la nivel european, cadrele didactice reprezintă, în medie, 2% din populația activă, în timp ce procentul din România este de 1,4%. Sondajele de opinie arată că reducerea calității actului de învățământ este motivată în proporție de 87% de reducerea numărului personalului de specialitate.

            Percepția incorectă a modelului european este determinată de faptul că decidenții noștri copie și nu asimilează modelele.

            Un argument îl prezintă proiectul LEN prin care decidenții acceptă sensul occidental al noțiunii de educație sub aspectul său complex (învățare și comportament), în timp ce în peisajul național îl aplică limitat: cu sensul de învățare și formare continuă. Factorii noștri de decizie ignoră cu seninătate faptul că România postdecembristă nu are probleme esențiale cu armonizarea privind instrucția/învățarea populației la nivelul exigențelor europene. Problema reală a României este legată de educație, de adaptarea comportamentală a românilor la exigențele UE.

            În tradiția pedagogiei naționale conceptul de învățământ presupune două componente: instrucția și educația, care se aplică unitar, dar teoretic sunt disociate. A renunța la această percepție teoretică înseamnă a goli de componente esențiale conținutul sistemului nostru național.

            În ultimii 20 de ani „s-au aplicat” strategii de aliniere la Occident doar la nivelul conținuturilor învățării, ignorându-se interesul și efectele nocive ale neglijării demersului educativ.

            Un alt efect pervers este afirmarea non-valorii, a antimodelelor, care dezorientează tineretul, îl face incapabil de a mai diferenția binele de rău, falsul de original, adevărul de minciună.

            Cel mai important efect al politicii educaționale este faptul că:

            - după 20 de ani de mimare a democrației, populația României nu știe să aleagă;

            - la 20 de ani dup㠄răsturnarea” comunismului, mulți dintre români regretă acea epocă;     

            - după 20 de ani mulți dintre români consideră, în mod eronat, că societatea în care trăiesc este o societate cu adevărat democratică;

            - individul nu și-a format și consolidat trăsăturile fundamentale ale cetățeanului liber: independența materială, libertatea de gândire și de opțiune, curajul de opinie și exercițiul de a pretinde reprezentanților autorității să-i servească interesele și să nu îl oblige să se subordoneze decât dacă prevede legea.

 

            Noi, semnatarii conștienți și responsabili ai prezentului MANIFEST, ne adresăm cu toată responsabilitatea

 

            Președintelui României:

 

            - să respecte prevederile constituționale și să se manifeste ca un garant real, eficient și credibil al fiecărui cetățean pe care îl reprezintă;

            - să respecte jurământul depus potrivit art. 82(2) din Constituția României prin care se angajează expres „...să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român...”;

            - să diferențieze noțiunea de legalitate de cea de legitimitate, în sensul că jurământul îl obligă să apere și interesele celui mai mare număr dintre românii care nu  l-au votat pentru că au votat împotrivă sau nu s-au prezentat la vot;

            - să își onoreze asumarea calității de președinte și să încurajeze acțiunile eficiente împotriva tuturor celor care încalcă legea, chiar dacă fac parte dintr-un partid politic agreat sau din grupuri de interese ce par a fi de bună credință;

            - să iubească și să lupte pentru binele tinerilor din România, așa cum luptă pentru binele copiilor săi;

            - să constituie un model pentru tinerii și populația României și să impună respectul și considerația omologilor străini în contextul reprezentărilor internaționale;

            - să accepte ideea că cel mai bun comandant este acela care își asumă răspunderea și dă acele comenzi necesare prin care se câștigă o bătălie și sunt salvate viețile oamenilor.

                       

            Membrilor Guvernului României:

 

            - să accepte ideea că o reformă în învățământ nu este posibilă decât în măsura în care aceasta oglindește și servește o reformă structurală reală și profundă în viața economică, în instituțiile statului și în mentalul colectiv al națiunii;

            - reforma în învățământul românesc nu este posibilă și reală prin copierea și implementarea altor modele;

            - o reformă națională presupune analiza specificului și dificultăților naționale, prognozarea progresului național pe termen mediu și lung, obiective și ținte de armonizare și integrare cu exigențele comunității europene;

            - o guvernare eficientă are în vedere faptul că cea mai mare economie și cea mai bună politică bugetară se fac investind în educație;

            - o guvernare capabilă proiectează pentru termen lung. Guvernanții noștri știu că o investiție în învățământ aduce pe viitor reduceri de costuri în sănătate (prin educația populației și acțiunile de medicină preventivă); în administrație (prin calitatea prestației funcționarilor și onestitatea relației cu solicitanții); în serviciile de protecție și poliție socială (prin reducerea costurilor ca urmare a scăderii infracționalității și derapajelor sociale); în justiție (prin reducerea numărului de cauze ca urmare a generalizării comportamentului civilizat al populației);

            - problema esențială a României privește calitatea clasei politice, a guvernanților ineficienți, a lipsei de răspundere, a incapacității de a promova modele, de a limita/stopa manifestarea liberă a antimodelelor;

            - solicităm regândirea strategiilor de educație națională dintr-o perspectivă preponderent comportamentală și responsabilă;

            - România are nevoie de un program național și de o coordonare guvernamentală/interministerială, care să urmeze principiile unei programe a educației naționale, de remodelare a comportamentului național. Acest program să fie aplicat în toate instituțiile statului de la cel mai înalt nivel până la ultimul angajat care, acum, nu-și face datoria dacă nu primește mită, nu are chef sau nu primește un ordin de la superiori;

            - propunem a se lua măsuri pentru rescrierea codurilor profesionale;

            - propunem, pentru categoriile de bugetari care funcționează în baza învestirii și a jurământului depus, implementarea de restricții și responsabilități exemplare pe măsura drepturilor și privilegiilor pe care le au;

            - cerem promovarea de legi și decizii drepte și eficiente prin care se stimulează dezvoltarea economică și inițiativa în descoperirea și pedepsirea fraudei.

 

            Ministrului Educației:

 

            - să ia notă de faptul că învățământul este ultimul domeniu care a cedat acțiunii destructurative parcursă de societatea românească în ultimii 20 de ani;

            - să ia notă de faptul că singurii care au asigurat această întârziere au fost cadrele didactice;

            - să ia notă de faptul că sindicatele din învățământ nu îi sunt adversari, sunt un partener competent, profesional, de bună-credință, nu fac jocuri politice, dar militează pentru o reformă reală și profundă și că refuză cosmetizări ineficiente, cu rezultate îndoielnice, pe baza unor sacrificii nemeritate;

            - să ia notă de faptul că managementul în învățământ presupune în mod necesar o relație de colaborare și parteneriat cu toți actorii actului educațional: părinți, tineri, profesori, reprezentanți ai instituțiilor statului;

            - să accepte ideea că o reformă a învățământului impune acțiuni și decizii responsabile, începând de la cel mai înalt nivel administrativ, până la profesorul care pune o notă, acordă o sancțiune sau un premiu. Ca și în alte domenii, în învățământ nimeni nu răspunde sau răspunde evident nesemnificativ pentru că nu își asumă, emite note sau puncte de vedere, pasând responsabilitățile deciziilor eronate către subordonați. Este cel mai elocvent exemplu de lipsă de demnitate și ineficiență decizională.

            - să nu uite că decizia are reguli neschimbate: fundamentarea, asumarea de către decident, integrarea în contextul legislativ, precizarea condițiilor de aplicare, efectele nerespectării și formularea inechivocă;

            - dacă vreți să rămâneți în istoria învățământului ca un ministru de referință și de succes, Domnule Ministru, vă propunem să gândiți și să inițiați un program prin care să angajați în sistemul național educațional forțe și capacități latente, datoare societății românești: cultele religioase cu toate structurile lor instituționale, instituțiile media cu toate posibilitățile și resorturile specifice, fundațiile naționale și asociațiile neguvernamentale cu toate posibilitățile reale de care dispun pentru a fi evaluate și acreditate în continuare în scopul declarat.

 

           

            Parlamentarilor României:

 

            - să nu uita?i că legile și actele normative în materie de învățământ și educație au un efect tardiv, imprevizibil și incalculabil, care în timp pot afecta și propria dumneavoastră securitate, avere și familie;

            - vă cerem cu cea mai profundă solemnitate să vă abțineți de la comportamente, atitudini și decizii antisociale și antinaționale;

            - să promovați cu curaj prevederi legale bune și drepte necesare României și revigorării sale naționale, chiar dacă acestea nu vă convin sau nu convin celor de care depindeți material, ca poziție socială, imagistic sau celor care vă șantajează;

            - să slujiți o doctrină politică, să fiți fideli acesteia și să încetați migrarea în funcție de interese personale, de grup, la comandă sau din orgolii;

            - să nu uitați că salvarea națiunii, ca în toate cazurile cunoscute în istoria lumii, constă în învățământ;

            - să nu uitați că România are nevoie de acele legi bune care să asigure și instruire și educație: un judecător impecabil profesional, dar needucat este mai nociv social decât un judecător cu o pregătire profesională redusă, dar educat în spiritul dreptății și intransigenței;

            - suntem convinși că Parlamentul nu exprimă imaginea României deoarece această imagine este deteriorată, contrafăcută și modificată de o industrie media inacceptabil de liberă,  până la iresponsabil și nocivă.

 

            Asociațiilor de părinți:

 

            - vă chemăm să fiți alături de noi, să aveți încredere în demersul nostru sincer și dezinteresat;

            - nu uitați că prin plata contribuțiilor către stat acesta vă este obligat să asigure educarea și instruirea copiilor dumneavoastră la cel mai înalt nivel de performanță al capacităților fizice și intelectuale, al dotărilor specifice pentru performanța artistică și sportivă;

            - veți găsi în sindicatele din învățământ un partener care să facă din organizațiile dumneavoastră un actor social important, direct interesat și responsabil pentru redresarea României, prin educație și formarea unui tineret conștient, capabil și autoexigent.

 

            Asociațiilor de elevi:

 

            - vă chemăm alături de profesorii voștri care vă învață adevărul, diferențierea binelui de rău, a moralului de imoral și a drumului spre libertatea de conștiință și civică;

            - vă chemăm să vă integrați în rândul tineretului UE, în primul rând printr-o atitudine exigentă și critică față de școală, dar, în același timp, să nu faceți niciun rabat factorului politic, indiferent de promisiuni, intimidări sau sugestii inconvenabile;

            - vă rugăm să nu uitați că voi sunteți viitorul țării, că voi trebuie să reconstruiți această țară care timp de 60 de ani de zile a stagnat în timpul comunismului și a regresat după 1989.

 

            Noi, inițiatorii și semnatarii de mai jos ai acestui MANIFEST, convinși că demersul nostru unitar poate avea impact și efecte pozitive, ne angajăm la acțiuni comune și concertate cu asociațiile de părinți și de elevi pentru a determina sensibilizarea clasei politice și regândirea de către guvernanți a strategiilor naționale de instruire și educare în folosul tinerilor, al țării și pentru optimizarea integrării reale în UE.

 

SCOALA ..........................................

LOCALITATEA.................................

 

 

TABEL

CU SEMNATARII ADERENTI LA MANIFESTUL

PENTRU ÎNSĂNĂTOSIREA ÎNVĂTĂMÂNTULUI ROMÂNESC

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Semnătura

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Semnătura

1

 

 

31

 

 

2

 

 

32

 

 

3

 

 

33

 

 

4

 

 

34

 

 

5

 

 

35

 

 

6

 

 

36

 

 

7

 

 

37

 

 

8

 

 

38

 

 

9

 

 

39

 

 

10

 

 

40

 

 

11

 

 

41

 

 

12

 

 

42

 

 

13

 

 

43

 

 

14

 

 

44

 

 

15

 

 

45

 

 

16

 

 

46

 

 

17

 

 

47

 

 

18

 

 

48

 

 

19

 

 

49

 

 

20

 

 

50

 

 

21

 

 

51

 

 

22

 

 

52

 

 

23

 

 

53

 

 

24

 

 

54

 

 

25

 

 

55

 

 

26

 

 

56

 

 

27

 

 

57

 

 

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

 

30

 

 

60

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Semnătura

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Semnătura

61

 

 

96

 

 

62

 

 

97

 

 

63

 

 

98

 

 

64

 

 

99

 

 

65

 

 

100

 

 

66

 

 

101

 

 

67

 

 

102

 

 

68

 

 

103

 

 

69

 

 

104

 

 

70

 

 

105

 

 

71

 

 

106

 

 

72

 

 

107

 

 

73

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

75

 

 

110

 

 

76

 

 

111

 

 

77

 

 

112

 

 

78

 

 

113

 

 

79

 

 

114

 

 

80

 

 

115

 

 

81

 

 

116

 

 

82

 

 

117

 

 

83

 

 

118

 

 

84

 

 

119

 

 

85

 

 

120

 

 

86

 

 

121

 

 

87

 

 

122

 

 

88

 

 

123

 

 

89

 

 

124

 

 

90

 

 

125

 

 

91

 

 

126

 

 

92

 

 

127

 

 

93

 

 

128

 

 

94

 

 

129

 

 

95

 

 

130

 

 

 

                                                        ......................................

                                                                       (data)

           

10 septembrie 2010

Comunicat presa F.S.L.I. 10.09.2010

07 septembrie 2010

Comunicat presa FSLI 07.09.2010

06 septembrie 2010

În atentia directorilor de unitati scolare

Programul de studii de masterat – APLICATII INTERDISCIPLINARE ÎN STIINTELE NATURII

PROGRAMA_ADMITERE_MASTER + CALENDAR.doc

Misiune si obiective specifice Master.pdf

In atentia directorilor de unitati de învatamânt –Informatii Junior Achievement Romania

Atasament: JAR.doc

Distinctii si premii - personal didactic din invatamantul preuniversitar de stat

ordin.pdf

diplome excelenta.pdf

clasa I.pdf

clasa II.pdf

clasa III.pdf

03 septembrie 2010

Comunicat presa FSLI. 03.09.2010

Urare de inceput de an scolar

02 septembrie 2010

Selectia cadrelor didactice pentru ocuparea functiei de metodist pentru anul scolar 2010-2011

01 septembrie 2010

Informare comisia de dialog social 1 sept 2010

Comunicat presa FSLI

MEDIAFAX

Sindicalistii ies în strada pe 7 octombrie. Dupa 15 septembrie bugetarii ar putea intra în greva generala

Sindicalistii organizeaza un miting în Capitala, pe 7 octombrie, de Ziua Internationala a Muncii Decente, nemultumiti de noul proiect al Legii salarizarii, aratând ca noile prevederi vor duce la salarii mai mici de anul viitor pentru toti bugetarii.

Vicepresedintele "Cartel Alfa" Petru Dandea a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca s-a decis, în 30 august, în Comitetul Confederal, organizarea unui miting pe 7 octombrie, iar dupa 15 septembrie este luata în calcul declansarea unei greve generale în sistemul public pe termen nedeterminat.
Dandea spune ca în luna septembrie va fi o presiune suplimentara pe totii angajatii din sistemul public, pe lânga masurile de reducere a salariilor cu 25 la suta, ceea ce îi va determina sa participe în numar foarte mare la actiuni de protest mult mai dure decât cele organizate pâna în prezent.
"Va fi o greva generala de-adevaratelea de aceasta data, toti salariatii din sistemul public vor întrerupe activitatea pe termen nelimitat", a mai Dandea.
Sindicalistii spun ca Guvernul considera ca este în zadar tot dialogul cu sindicatele privind Legea salarizarii din 2009 si a prezentat doua proiecte de lege privind salarizarea bugetarilor care, în opinia sindicatelor, schimba în mare parte principiile Legii 330.
La rândul sau, vicepresedintele "Cartel Alfa" Romulus Nita a declarat, în conferinta de presa, ca sindicalistii cer Guvernului sa utilizeze ca baza de calcul pentru 2011 salariile din decembrie 2009, si nu cele din iulie 2010 micsorate cu 25 la suta, deoarece reducerea aplicata în iulie are, potrivit Constitutiei si deciziei Curtii Constitutionale, un caracter temporar si trebuie aplicata doar pentru anul în curs.
Pe de alta parte, sindicalistii nu sunt de acord cu cresterea raportului de la 1 la 12 la 1 la 15 propusa acum de Executiv, deoarece aceasta nu se justifica în conditiile în care Guvernul are în vedere un buget pentru 2011 limitat de 39 de miliarde de lei.
"Cerem cresterea salariului minim pe economie, masura care ar conduce implicit la stoparea evaziunii fiscale si a muncii la negru, deoarece crestere salariului minim pe economie este mai utila societatii decât cresterea salariilor oricum mari ale titularilor posturilor de conducere", a mai spus Nita.
Potrivit acestuia, confederatia va solicita Guvernului ca salariul minim - care este si salariul de referinta pentru lucratorii din domeniul bugetar - sa fie în 2011 de cel putin 705 lei.
În conditiile în care Guvernul nu respecta aceste solicitari, "Cartel Alfa" ameninta cu actiuni de protest care vor include manifestatii de strada de lunga durata si greve.
Sindicalistii spune ca simplele mitinguri nu au influenta asupra guvernantilor, de aceea vor recurge la actiuni mai dure, exemplificând prin proteste pe mai multe zile, cum au fost cele din 1994, din fata Guvernului.
Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Marin Gruia, a declarat, în aceeasi conferinta de presa, ca salariile politistilor s-au redus chiar si cu 40 la suta de la începutul anului, prin eliminarea sporurilor si prin reducerea cu 25% din luna iulie. Reprezentantul politistilor considera ca Guvernul ar fi trebuit sa dea angajatilor zile de concediu fara plata în schimbul procentului diminuat, pentru ca altfel înseamna ca Executivul obliga bugetarii la munca fortata.
Liderul Federatiei Educatiei Nationale, Constantin Ciosu, a spus ca daca aceste doua proiecte de acte normative vor deveni lege, în învatamânt nu se va mai putea vorbi de reforma si nici de calitate.
Potrivit lui Ciosu toti coeficientii, cu exceptia celor pentru angajatii aflati la sfârsit de cariera, se micsoreaza prin noul proiect al Legii salarizarii. Liderul sindical a precizat ca salariile din 2011 vor fi mai mici, iar în aceste conditii nu mai poate fi facuta reforma, iar multi dintre salariati vor parasi sistemul si, deci, va disparea si calitatea în educatie.
Reprezentantii Guvernului au facut, luni, o noua propunere privind salariul minim, de 650 de lei, pe care sindicalistii au refuzat-o, motivând ca aceasta este "gluma", care nu acopera nici macar inflatia.
Sindicalistii au plecat nemultumiti de la întâlnirea de luni, de la Ministerul Muncii, întrucât nu au primit niciuna dintre cele doua simulari cerute saptamâna trecuta, pentru un nivel al salariului minim de 675 de lei si, respectiv, 705 lei.
Liderii sindicali au respins si în 23 august propunerea Guvernului de majorare a salariului minim la 640 de lei, solicitând Ministerului Muncii sa faca noi simulari cu valori ale venitului minim la 675 de lei si, respectiv, 705 lei.

 

INCONT.RO

Sute de angajati din invatamant, disponibilizati din 1 septembrie!

Sute de angajati din invatamant, personal nedidactic, au ramas fara locurile de munca de la 1 septembrie, in urma unui ordin al ministrului Educatiei din 24 august, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant anuntand ca va actiona in instanta inspectoratele scolare, pentru incalcarea legilor.

Reprezentantii Ministerului Educatiei sustin ca a fost nevoie de aceasta reducere de personal pentru a face economii la buget in cadrul celor 42 de Case ale Corpului Didactic prin desfiintarea in sase zile a sute de posturi de administratori, fochisti, secretare, soferi, paznici sau documentaristi, se arata intr-un comunicat de miercuri al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI).

 

"Noi ne intrebam ce economii vor fi realizate, in conditiile in care, dupa micsorarea cu 25 la suta a salariilor, acesti angajati castiga in medie 600 de lei? In plus, atributiile personalului auxiliar si nedidactic vor fi preluate de personalul didactic, ceea ce este umilitor, daca ne gandim ca munca unei femei de serviciu sau secretare, de exemplu, va fi facuta de un metodist sau un cadru didactic, fara bani in plus", sustin reprezentantii FSLI.

 

Prin aceste reduceri de personal, activitatea in aceste institutii va avea de suferit, iar numarul somerilor va creste, considera reprezentantii FSLI.

 

"Atragem atentia pe aceasta cale ca angajatorul, la presiunea ordinului dat de Ministerul Educatiei, nu a respectat prevederile contractului colectiv de munca unic la nivel national care stabileste o perioada de preaviz de 20 de zile si nici pe cele ale Codului Muncii, prin care concedierea unor angajati se face cu respectarea perioadei de preaviz de minimum 15 zile", mai scriu reprezentantii FSLI.

 

In aceste conditii, FSLI anunta ca va actiona in instanta angajatorul, pentru nerespectarea prevederilor legislative privind desfiintarea acestor posturi.

 

Cu problema reducerilor de personal auxiliar si nedidactic se confrunta si universitatile, carora le-a fost incalcata autonomia. La nivelul invatamantului superior vor fi desfiintate 400 de posturi, ocupate de paznici, femei de serviciu sau bucatarese, potrivit sursei citate.

 

Zeci de mii de bugetari stau la coada sa dea statul in judecata pentru taierea lefurilor!

Taierea salariilor se va transa in instanta. Zeci de mii de bugetari au inceput deja procedurile, furiosi ca au ramas fara un sfert din leafa.

Angajatii s-au inscris pe liste comune, au cerut ajutorul sindicatelor, iar cifrele arata actiuni de amploare. In total, sute de mii de salariati vor sa-si recupereze banii pierduti.

 

Spre exemplu, 70 de angajati ai CNSAS au cerut sindicatului sa-i reprezinte in instanta.

 

Astfel de cereri sunt adunate de toti liderii de sindicat care le pun la dispozitie protestatarilor juristi care sa-i ajute.

 

Pana acum, exista 28.000 de plangeri in administratie, 10.000 in cultura si se pregatesc 195.000 in invatamant. O parte au ajuns deja in instanta, restul asteapta pe masa sindicalistilor.

 

Costurile proceselor vor fi suportate de sindicate.

 

 

Procesele, care pot dura ani, nu vizeaza direct Guvernul, ci angajatorul - adica tot institutiile statului. Bugetarii condamna faptul ca nu le-au fost respectate contractele colective de munca si lasa la latitudinea judecatorilor sa decida de partea cui e dreptatea.

 

Ministrul muncii nu se simte, insa, amenintat de aceasta miscare.

 

Prin taierea salariilor cu 25%, Guvernul spera sa economiseasca un miliard de euro. Pierderea proceselor in favoarea bugetarilor ar insemna inapoierea banilor opriti acum din lefuri.

 

 

Guvernul ia bani de la Educatie sau Justitie si da pentru ajutoare sociale si somaj!

Odata cu rectificarea bugetara, Guvernul a mutat bani de la Educatie sau Justitie in bugetul asigurarilor sociale. Autoritatile incearca astfel sa evite pe cat posibil declansarea unor conflicte sociale. Bugetul pentru somaj va fi majorat semnificativ, Guvernul anticipand o scadere a numarului de salariati, fata de prognzele pe care a fost construit bugetul anterior.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va primi in plus 4,36 miliarde lei, reprezentand transferuri de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si a pensiilor pentru veterani si urmasi, indemnizatiilor reparatorii, alocatiilor de stat pentru copii, alocatiilor familiale, indemnizatiilor pentru cresterea copilului si altor ajutoare sociale, potrivit sursei citate.

 

Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2010 se majoreaza cu aproape 2 miliarde lei, in schimb cel pentru accidente de munca se diminueaza la venituri cu 8,42 milioane lei. Bugetul pentru somaj se majoreaza de asemenea cu aproape 1,5 miliarde lei.

 

"Dificultatile economice se vor reflecta si in evolutia de pe piata muncii: numarul de salariati se va reduce cu 1,8% fata de o crestere cu 0,9% in prognoza utilizata la constructia initiala a bugetului", se arata in documentul Guvernului.

 

Ministerul Sanatatii va primi la randul sau inca 2,81 miliarde lei, reprezentand transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului.

 

Alte fonduri vor fi alocate Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, Ministerului Comunicatiilor si Academiei Romane.

 

Vor fi insa taiate bugetele Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si Ministerului Public.

 

ANTENA3.RO

Râsu-plânsu: Toti cei 30 de elevi dintr-o clasa care sustinea BAC-ul s-au semnat cu numele folosit de profesor ca model

Situatie inedita la sesiunea de toamna a bacalaureatului. 30 de elevi din aceeasi clasa au trecut acelasi nume

pe foile de examen.

Totul s-a întâmplat într-o clasa din Pitesti, unde toti cei 30 de elevi, baieti si fete au scris pe foaia de examen numele de pe modelul prezentat de profesor, Ion Popescu. Profesorul le explica felul în care trebuie sa se semneze pe foaia de examen, folosind un nume generic.

Norocul elevilor a fost faptul ca un asistent din comisie si-a dat seama ce s-a întâmplat. Elevii au primit alte foi de examen, pe care si-au trecut propriile nume.

 

GANDUL.INFO

Funeriu despre eventuala sa remaniere: „Eu sunt foarte ocupat acum cu tot ceea ce înseamna începutul de an scolar”

Funeriu despre eventuala sa remaniere: „Eu sunt foarte ocupat acum cu tot ceea ce înseamna începutul de an scolar”

În timp ce mass-media vehiculeaza mai multe nume de ministri care ar urma sa fie schimbati din actuala garnitura guvernamentala, unii membri ai Cabinetului dau de înteles prin lejeritatea discursului ca nu se afla pe lista scurta a celor care vor parasi Guvernul. Acesta este si cazul lui Daniel Pentru Funeriu, ministrul Educatiei si Cercetarii. Întrebat daca va fi remaniat, seful de la Educatie a raspuns, usor amuzat, ca orice ministru este remaniabil din prima zi. "Eu sunt foarte ocupat acum cu tot ceea ce înseamna începutul de an scolar si vom vedea, în câteva zile, ca vestile pentru noul an scolar sunt bune si sa stiti ca pe mine ma preocupa ceea ce am de facut zi de zi, din prima zi de mandat", a spus Daniel Funeriu. La insistentele presei care l-au întrebat daca premierul Emil Boc este multumit de activitatea sa, ministrul Educatiei a raspuns ca "asta crede ca domnul premier trebuie sa o spuna", negând ca subiectul remanierii ar fi fost miercuri pus pe tapet în cadrul sedintei de Guvern.

 

Toti candidatii la BAC dintr-o clasa din Pitesti s-au semnat cu acelasi nume: „Ion Popescu”

Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a înregistrat un episod nostim într-un grup scolar industrial din Pitesti, unde toti elevii dintr-o clasa s-au confruntat cu o problema mai putin obisnuita: si-au uitat propriile nume, pe care le-au înlocuit cu genericul "Ion Popescu". În realitate, candidatii primisera de la comisia de examen, tocmai pentru a fi elucidati în privinta completarii datelor personale ce urmau a fi secretizate, un formular-model pe care era înscris respectivul nume. Rezultatul a fost ca absolut toti cei 30 de elevi, inclusiv fetele, au fost indusi în eroare de modelul oferit, pe care l-au copiat integral în spatiul unde ar fi trebuit sa-si scrie numele lor. Sansa a facut ca unul dintre profesorii supraveghetori sa sesizeze la timp greseala acestora si sa le schimbe foile de examen, pe care sa-si scrie numele adevarate.